Din ingång till frihet och flexibilitet

På Kiona strävar vi inte bara efter att skapa öppna, flexibla och oberoende lösningar, utan också efter att förverkliga dem. Jon Åkerström, vår Chief Product Officer, förklarar hur detta ser ut i verkligheten – och hur vår produktplattform utvecklas kontinuerligt.
  • Maria Sotberg

    Writer

publicerad

uppdaterad

Kionas produktplattform
Produkt- och innovationsteamet som utvecklar Kiona-plattformen.

Jon Åkerström har över 20 års erfarenhet inom produkt- och systemutveckling. Tillsammans med vårt produkt- och innovationsteam arbetar han på nära håll med allt som har med fastighetsteknik att göra.

Eftersom vår produktplattform är öppen och anpassningsbar i grunden är oberoende lösningar något som uppmuntras – och prioriteras. Vårt mantra är att öppna, flexibla och oberoende lösningar = fler möjligheter för våra kunder och partner.

Vi tvingar dig inte att använda en specifik infrastruktur eller utrustning från ett visst märke. Vi binder dig inte till kostsamma serviceavtal som du inte kan avsluta på flera år. Dessutom möjliggör våra produkter oberoende datakommunikation mellan system, vilket förlänger den befintliga infrastrukturens livslängd.

Jon Åkerström

Men för att vi ska kunna erbjuda våra partners innovation och kreativitet måste hela produktplattformen vara både genomtänkt och prisvärd.

Att skapa en produktplattform

Produkt- och innovationsteamet arbetar utifrån en utvecklingsprocess som tar hänsyn till aktuella strategiska mål, tekniskt skick, föreslagna innovationer och våra kunders och partners framtida behov.

Dessutom håller teamet sig uppdaterat på teknik, trender och proptech-lösningar. Det innebär att utarbetandet av idéer och koncept är en ständigt pågående process.

– Vi har flera stödsystem som hjälper oss att prioritera, till exempel vår idéportal, feedbackkanaler, forum på relevanta communities och intervjuer med kunder och partners. Det hjälper oss att identifiera kundernas problem, behov och de arbetsuppgifter de försöker utföra inom våra marknader och segment. När allt kommer omkring är det den viktigaste delen av vår produktutveckling, förklarar Jon Åkerström.

Öppna lösningar: programmerbara eller färdiga

Vi sätter ofta ett likhetstecken mellan öppenhet och tillgänglighet. Det betyder att du ska kunna få data i vilket format du vill, när du vill.

– Vi har integrationer för i stort sett vilken utrustning som helst och erbjuder öppna API:er för alla våra produkter. Vi har stöd för mer än 25 kommunikationsprotokoll, över 4 000 olika PLCer – samtliga med fritt programmerbara variationer – och ett stort antal IoT-API:er och trådlösa standarder, fortsätter Jon Åkerström.

Det innebär att du kan använda våra smarta funktioner och vårt analysverktyg eller välja en tredjepartslösning. Full frihet och lägre risk.

Om man kombinerar allt detta med integrationsplattformens fritt programmerbara eller färdiga funktioner för styrning av elektrisk utrustning som ventilation, värmepumpar, regulatorer och laddstolpar kan man minska elförbrukningen avsevärt.

Vi driver innovation framåt

En stor del av vårt dagliga arbete går ut på att säkerställa att vår “roadmap” speglar våra gemensamma hållbarhetsmål.

Jon Åkerström lyfter fram vikten av att utveckla verktyg som skapar möjligheter för partners och kunder. Möjligheter att vara kreativa, anpassa sig och expandera så att de kan vara innovativa i sina verksamheter. Detta skapar en drivkraft som för utvecklingen framåt.

Med en öppen plattform kan fastighetsägare, entreprenörer, kylexperter, servicetekniker, fastighetsförvaltare och driftansvariga komma åt och konfigurera varje funktion och skräddarsy sin produktportfölj utifrån sina behov. Detsamma gäller energirådgivare, anställda, hyresgäster och utvecklare.

Vilka fördelar innebär det för våra partner och kunder framöver? 

– På kort sikt kommer kunderna att se att den aktuella utvecklingen av plattformen förbättrar hur produkterna fungerar tillsammans, vilket ger en mer effektiv drift. På längre sikt har vi ett väldigt ambitiöst mål: att bygga Europas ledande proptech-plattform. Men det är inget vi kan göra på egen hand. 

– Vi gör det tillsammans med våra partners och kunder, avslutar Jon Åkerström.

Var proaktiv – var som helst, när som helst.