Driftövervakning på rätt plats vid rätt tidpunkt – och till rätt pris

I takt med att fastigheter blir alltmer komplexa måste utrullningen av projekt gå snabbare och det måste vara möjligt att använda och byta system kontinuerligt. I den här artikeln diskuterar Trond-Øystein Bjørnnes, vd för Kiona, utveckling av teknik, proptech, AI – och vår maskininlärningsmodell. Vi får en inblick i några av hans tankar kring marknadens utveckling, vilken kompetens som krävs och tekniska framsteg.
  • Maria Sotberg

    Writer

  • Trond-Øystein Bjørnnes

    CEO, Kiona

publicerad

uppdaterad

rond-Øystein Bjørnnes, CEO at Kiona, about operation monitoring.
Trond-Øystein Bjørnnes, CEO at Kiona. Photo: © Kiona

Genom våra partner och kunder lär vi oss hela tiden mer och mer om hur vi kan bidra till bra och lönsamma klimatlösningar. Och faktum är att många fastigheter redan är anslutna till våra system – just nu nästan 60 000. De bidrar med en erfarenhetsbas och data som ger oss massor av input och idéer för vidareutveckling av teknik och ytterligare tillväxt.

Vad Kiona levererar i dag

Vi levererar centrala operativsystem för industrin, kommersiella byggnader, HORECA (livsmedelsindustri och -logistik), detaljhandel och stormarknader i alla former och storlekar.

”Vi har vår produkt IWMAC med 23 år i branschen, och vi har Web Port som såg dagens ljus 2009. Mer än 10 000 fastigheter är nu anslutna till ett av våra SCADA-system för att säkerställa enkel driftövervakning av verksamheten.”

”På energi- och miljösidan har vi Energinet, ett omfattande molnbaserat analysverktyg för allt från energi och inomhusklimat till avfallshantering och mycket mer. Det används i över 35 000 fastigheter, främst i Norden och Tyskland”, säger Trond-Øystein.

Dessutom har vi Edge, som är en avancerad plattform för optimering och analys av uppvärmning i flerbostadshus. Tekniken använder artificiell intelligens (AI) för att hitta den mest optimala styrningen för varje enskild byggnad . Edge används i tusentals fastigheter i 11 länder i Europa.

Sammanslagningen av flera teknikföretag har gett oss mycket kreativitet, expertis och teknik.

Trond-Øystein Bjørnnes

Mångsidig expertis

Våra medarbetare har sin bakgrund i många olika områden och bidrar med olika typer av erfarenheter.

”Vi har både de som kommer direkt från en utbildning och de som har jobbat i branschen i många år. I dag har vi medarbetare som har jobbat som elektriker, rörmokare, automationsingenjörer eller som konsulter inom ventilation, it och energi. Vi har över 150 anställda på kontor i sju olika länder.”

Omfattande nätverk med över 200 partner

Våra kunder är certifierade partnerföretag inom olika tekniska discipliner över hela Europa.

”Våra viktigaste kunder är de som använder våra system varje dag. Det är ofta energirådgivare och driftpersonal som använder någon av våra lösningar för att till exempel övervaka energianvändningen. Slutkundens servicepartner inom ventilation, kyla eller värme använder våra system till felsökning och optimering i den dagliga driften. Bland våra användare finns förvaltningsbolag, tekniska chefer och driftschefer”, fortsätter Trond-Øystein.

Förväntningar inför framtiden

Trond-Øystein är en engagerad yrkesman med många synpunkter på utveckling av teknik, central driftstyrning, proptech och AI.

”Jag förväntar mig ett större fokus på enklare installation och snabbare slutförande samt en utökad användning av standardlösningar, trådlös teknik och öppna system. Vi tror att det är det branschen behöver i takt med att fastigheter blir alltmer komplexa. Det måste gå snabbare att genomföra projekt och det måste vara möjligt att använda och byta system kontinuerligt.”

”En förutsättning för att det ska gå att uppnå är mer öppenhet och enklare åtkomst till data. Jag förväntar mig också mer integrering med olika tredjepartssystem som bokningssystem, BIM-system (byggnadsinformationsmodellering), EMS (energiuppföljningssystem), interna datasystem och mycket mer.”

Han påpekar att man hör mycket om AI och maskininlärning, vilket också har blivit en del av vardagen i vår bransch. För allt fler fastigheter används nu olika AI-modeller, och vi tror att det kan bidra till att eliminera många av de manuella processer vi har i dag, och inte minst göra driften mer stabil. Det skulle innebära jämnare temperaturer på rätt plats vid rätt tidpunkt – och till rätt pris.

”Många företag arbetar redan på sina modeller, och Kiona är inget undantag – vi kör just nu pilotversioner av vår nya ML-modell och ser fram emot att se vad mer 2023 kommer att bjuda på”, avslutar Trond-Øystein.

Vill du ha en demo av en av våra lösningar?