Effektiv energianvändning i Västerås – den smarta staden

Tillsammans med vår partner Mälarenergi AB och det kommunala bostadsbolaget Bostads AB Mimer startade vi ett samarbetsprojekt för ett år sedan kring den smarta staden och en effektiv energianvändning i Västerås Stad. Nu är resultaten klara.
  • Filip Lagerlöf

    Marketing

  • Martin Eksberg

    Head of Business, Sweden

publicerad

uppdaterad

Effektiv energianvändning i Västerås pilotprojekt
Eric Johansson, Sakkunnig Energi på Bostads AB Mimer. Foto: Bostads AB Mimer

Målsättningarna inom projektet var, och är, att skapa uppkopplade och energieffektiva bostadsfastigheter i Västerås Kommun genom att applicera digitala system för energioptimering och effektbalansering. Helt i linje med Mälarenergis arbete kring utveckling av Fjärrvärme 2.0.

Pilotprojektet sjösattes i juli 2021 där vår tjänst för AI-optimering Edge, aktiverades på sex av Bostads AB Mimer utvalda byggnader, med 2020 som referensår. Nu, ett år senare presenterar vi resultaten av projektet efter det första året.

Resultat 

  • Minskad energianvändning med -12,2 % (normalårskorrigerat med energiindex, jämfört mot referensår 2020) 
  • Effektiviseringen motsvarar en årlig minskad uppvärmningskostnad på -364 000 kr (motsvarande ett ökat fastighetsvärde på 7 280 000 kr vid 5% direktavkastning) 
  • En positiv inverkan på balanseringen av effektuttag i fjärrvärmen genom lägre effektsignaturer.
Effektiv energianvändning i Västerås pilotprojekt
Några av byggnaderna i pilotprojektet, optimerade av Edge. Foto: Bostads AB Mimer

“Givet hur omvärlden ser ut just nu med en pågående energikris som medför kraftigt ökade kostnader både för el och fjärrvärme och som sätter otroligt tryck på energibolag och fastighetsbolag så blir frågan om energieffektivisering och effektbalansering än mer aktuell", säger Joacim Sundqvist, Energistrateg på Mälarenergi.

Med uppkopplade fastigheter skapas en större flexibilitet både för fastighetsägaren och dess personal men även för oss på energibolaget i hur vi kan planera vår distribution över olika perioder på dygnet, så jag ser detta som ett fortsatt väldigt intressant projekt och speciellt nu inför kommande höst och vinter där vi och Västerås Stad kommer ha stor nytta av samarbetet med Mimer och Kiona.

Joacim Sundqvist

Mitt i energiomställningen och för att uppnå målen i Agenda 2030 tar de flera strategiska hållbara steg och sätter målen högt. Projektet med den smarta staden är en del av detta.

Bostads AB Mimer

Mimer är Västerås största hyresvärd med ett brett utbud av hyreslägenheter. De arbetar för att erbjuda trygga, trivsamma bostäder och stadsdelar, ett bekymmersfritt boende med hög kvalitet utan ekonomisk risk.

Lyckat projekt

“Energimässigt så tycker jag att resultaten talar för sig själva men det är även intressant hur andra mjuka värden som inomhusklimat, minskade felanmälningar, ett effektivare arbetssätt, koll, analys, uppföljning har bidragit till den interna strukturen på ett positivt sätt", säger Eric Johansson, Sakkunnig Energi på Bostads AB Mimer.

“Jag ser det som ett väldigt lyckat projekt för alla iblandade och det blir väldigt intressant att nu kunna bygga vidare och titta på nästa steg kring hur vi tillsammans kan hitta ytterligare synergieffekter inom detta smarta stad-projektet både för fastighetsbeståndet och för fjärrvärmenätet”, avslutar han.

“Vi erbjuder tekniska lösningar som hjälper samarbetspartners bygga långsiktiga hållbara lösningar i samarbete med sina kunder, och det här är ett lyckat exempel på temat den smarta staden, där både en energiproducent och energikonsument drar nytta av gemensamma lösningar i var sin ända”, berättar Martin Eksberg, Head of Business på Kiona Sverige. 

Head of Business, Sweden

Martin Eksberg

martin.eksberg@kiona.com

+46 732074540

Vill du veta mer om hur du kan energioptimera med AI?