Förstå förhållandet mellan BMS, SCADA och EMS

Även om dessa termer kan verka lika vid första anblicken, vad betyder de egentligen? Och vilken roll spelar deras olika funktioner för driften av byggnaden? Det här blogginlägget beskriver definitionerna och skillnaderna mellan BMS, SCADA och EMS, och belyser fördelarna med att använda en heltäckande lösning som vår plattform för byggnadsintegration.
  • Silje Moan

    Marketing

publicerad

uppdaterad

Digital drawing used to illustrate technology integrated in a building, like a BMS, SCADA or EMS system.
Many people use these terms (and not always correctly) - but what do they mean? Well, there is a difference.

När det gäller teknisk fastighetsförvaltning och integration arbetar ofta tre viktiga system tillsammans för att säkerställa en effektiv drift: Building Management Systems (BMS), Supervisory Control And Data Acquisition (SCADA) och Energy Management Systems (EMS). Låt oss titta på hur de passar ihop.

Definition av BMS, SCADA och EMS

Vi håller oss till dessa tre traditionella system i det här blogginlägget för att hålla ordning på saker och ting. Låt oss först definiera var och en av dem för att förstå deras roller bättre.

Vad är BMS?

Ett BMS (Building Management System) automatiserar och centraliserar styrningen av en byggnads centrala system, t.ex. värme, ventilation, luftkonditionering, belysning och säkerhet. Dess primära funktion är att övervaka och hantera dessa system för att säkerställa att de fungerar effektivt och ändamålsenligt. De främsta användarna av BMS är fastighetsförvaltare i kommersiella och industriella byggnader. De använder dem för att övervaka, styra och optimera prestandan hos byggnadens centrala system.

Vad är SCADA?

SCADA står för Supervisory Control And Data Acquisition. Det är ett centraliserat system som samlar in och analyserar realtidsdata från ett nätverk av sensorer, enheter och utrustning. SCADA ger operatörerna en heltäckande bild av byggnadens verksamhet och möjliggör fjärrstyrning och -hantering. Operatörer och ledningspersonal använder vanligtvis SCADA i branscher där komplexa processer och system kräver konstant övervakning och kontroll.

Vad är EMS?

Ett EMS (Energiuppföljningssystem) är ett system som uttryckligen riktar in sig på energianvändningen i en byggnad. Det övervakar användningsmönster, identifierar möjligheter till energibesparing och möjliggör systemoptimering för att minimera energislöseri och kostnader. De som använder EMS är bland annat fastighetsförvaltare, hållbarhetsansvariga och energikonsulter, främst inom kommersiella byggnader, industribyggnader och bostadshus.

Att förstå skillnaderna

Även om alla tre systemen fokuserar på att hantera fastighetsdriften skiljer de sig åt. BMS ansvarar främst för styrning och övervakning av enskilda fastighetssystem, medan SCADA ger en bredare bild av hela byggnaden genom datainsamling och analys i realtid. EMS fokuserar enbart på energianvändningoch optimering, men kan med fördel integreras med BMS och SCADA för mer omfattande kontroll.

Fördelarna med en helhetslösning

Att använda alla tre systemen i kombination kan ge betydande fördelar för drift och förvaltning av byggnader. Det är dock viktigt att ha en centraliserad plattform som sömlöst kopplar samman dessa system för optimal effektivitet.

Och det är här våra lösningar kommer in i bilden. Vår omfattande plattform för fastighetsintegration integrerar data från BMS, SCADA, styrenheter och EMS för att ge en helhetsbild av fastighetsdriften. Med en tydlig bild av alla dessa system kan man fatta mer välgrundade beslut och få bättre kontroll över energianvändningen, vilket leder till kostnadsbesparingar och förbättrad hållbarhet.

För att göra bästa möjliga användning av din data, integreras vår plattform effektivt med all din tekniska utrustning och delsystem. Dessutom har vi kunder som använder våra lösningar ovanpå befintliga styrsystem som Citect, Arrigo, EcoStruxure och Aveva, för att nämna några.

Sammankoppling av separata moduler för ökad effektivitet

Vår plattform gör det också möjligt att ansluta separata moduler till befintliga lösningar. Genom att integrera med andra system, till exempel kyl- eller HVAC-kontroller, kan vår plattform förbättra effektiviteten och ge värdefulla insikter i byggnadsdata. Denna integration möjliggör en mer strömlinjeformad strategi för fastighetsförvaltning, där alla system fungerar sömlöst tillsammans.  

Genom att integrera AI och smart logik i vår plattform ökar effektiviteten ytterligare. Genom att använda avancerade algoritmer och machine learning ger dessa tekniker plattformen möjlighet att förutsäga potentiella problem, planera förebyggande underhåll och optimera energianvändningen dynamiskt. De nyanserade insikterna från AI kan hjälpa till att skräddarsy strategier för varje byggnad, vilket gör driften smartare, effektivare och mer hållbar.

Även om kombinationen Edge + Web Port eller IWMAC + Energinet är ett naturligt val, så integrerar vi också gärna lösningar från andra leverantörer. Genom att bejaka olika plattformar och system uppmuntrar vi människor att välja den lösning som bäst passar deras behov.

Integrera system till Kiona-plattformen för sömlös, holistisk hantering

Sammanfattningsvis erbjuder fastighetssystem en heltäckande lösning för teknisk fastighetsförvaltning. Oavsett om det handlar om BMS, EMS eller SCADA spelar varje system en avgörande roll för att optimera effektivitet och hållbarhet. Vår avancerade plattform ger fastighetsförvaltare och integrationsexperter möjlighet att integrera dessa system, vilket ger en helhetssyn på fastighetsförvaltning. Dessutom säkerställer vårt fokus på öppenhet och flexibilitet kompatibilitet med olika SCADA-plattformar, vilket gör det till ett mångsidigt val för alla verksamheter.

Genom att utnyttja kraften i AI erbjuder vi prediktiva insikter och dynamisk energioptimering, vilket gör varje byggnad smartare och mer hållbar. Upptäck hur vår plattform kan förbättra din verksamhet och läs mer om våra lösningar.

Förvalta inte bara dina byggnader - optimera dem.