Från reaktiva till proaktiva byggnader

Det kan vara svårt att hålla sig uppdaterad med den senaste tekniken när byggnadens system är lite äldre. Men faktum är att många fastigheter byggdes i en tid när energieffektivitet och smart teknik inte var en grej. De goda nyheterna är dock att du fortfarande kan uppgradera din byggnad till 2000-talets standard. Här är en snabbguide så att du kan komma igång direkt:
 • Maria Sotberg

  Writer

publicerad

uppdaterad

Proactive buildings
© Kiona

Att modernisera gamla byggnader kan vara en utmanande uppgift, särskilt när det handlar om att integrera ny teknik. Byggnader som byggdes för flera årtionden sedan är helt enkelt inte gjorda för att uppfylla de behov som finns i dagens samhälle. Men med nya krav på energibesparingar, smart teknik och klimatstyrning gäller det att hänga med.

Med nya, effektiva lösningar inom fastighetsautomation går det som tur är att förvandla en gammal byggnad till en modern och effektiv sådan utan att den förlorar sin historiska charm.

Automationssystem – rätt väg att gå

Lösningar för fastighetsautomation är ett proaktivt sätt att modernisera byggnader som säkerställer att driften alltid fungerar effektivt och hållbart.

Men vad gör de egentligen? De här systemen använder sensorer, styrsystem och programvara för att övervaka och hantera energianvändning, temperatur, belysning och mycket mer. De fungerar som byggnadens hjärna och ser till att allt fungerar som det ska.

Vad är...?

Fastighetsautomationssystem (ofta förkortat BAS, BMS, BACS, EMS, BEMS eller annan akronym) är centraliserade, datorstyrda nätverk som kopplar samman och styr olika fastighetssystem, till exempel värme, ventilation, luftkonditionering, belysning, säkerhet och andra mekaniska och elektriska system. Dessa system fungerar tillsammans samtidigt som de ger fastighetsförvaltare värdefulla data för analys och optimering.

De kan också upptäcka och diagnostisera problem innan de blir större fel, vilket gör att fastighetsförvaltare kan vidta åtgärder innan det är för sent.

Reaktiv vs. proaktiv – vad är skillnaden?

Det finns två typer av byggnader: reaktiva och proaktiva. Reaktiva byggnader (eller reaktiva automationssystem) reagerar bara på problem när de uppstår. Till exempel måste fastighetsförvaltaren ringa en underhållstekniker för att åtgärda felet om luftkonditioneringen slutar fungera. Den här metoden kan leda till högre underhållskostnader och längre driftavbrott eftersom problem inte upptäcks förrän de redan har uppstått.

Proaktiva byggnader använder i stället automationslösningar som förutser och förebygger problem innan de uppstår. Genom att välja en lösning med någon form av prognosfunktion kan du kompensera för vissa av bristerna hos gamla tekniska komponenter.

Smarta funktioner
Saker går ofta fel när ingen tittar. IWMACs smarta funktioner är som en vaktmästare som aldrig sover eller tittar bort. Om något ovanligt skulle hända meddelar vi dig.

Föreställ dig att ha en vakt som alltid är i tjänst och ser till att allt i din byggnad fungerar som det ska. Dessa system övervakar byggnaden dygnet runt och meddelar fastighetsskötarna om potentiella problem i god tid. Det gör att man snabbt kan vidta åtgärder och förhindra kostsamma driftavbrott.

Dessutom reglerar systemen belysning, värme och kyla baserat på faktorer som antal personer i byggnaden, tid på dygnet och professionella väderprognoser. Det ger bättre energieffektivitet och lägre kostnader på lång sikt.

Kom igång

Att modernisera en gammal byggnad och integrera ny teknik kräver en steg-för-steg-strategi. Här är några åtgärder du kan vidta:

 1. Gör en energibesiktning för att se var du kan optimera energianvändningen för störst effekt.
  Detta innefattar vanligtvis en grundlig genomgång av byggnadens energianvändningsmönster, system och utrustning. Målet är att hitta områden som är ineffektiva och där det finns sparpotential.

  Genom att samla in data, gå igenom den fysiska utrustningen, testa systemens prestanda och planera för de faktiska behoven får du en mycket tydligare bild av var du ska börja.
 2. Avgör vilka lösningar som är bäst lämpade för just din byggnads behov.
  Om du vill sänka driftskostnaderna för byggnaden är det värt att undersöka de viktigaste systemen, såsom ventilation, värme eller större kylsystem. För att kunna övervaka och styra dessa system mer effektivt kan du använda en SCADA-plattform med avancerade funktioner.

  Om du vill ha en enklare lösning kan dock en IoT-integration vara ett bättre val, eftersom den är lätt och smidig att använda samtidigt som den ger dig användbara data för optimering.
 3. Installera de sensorer, styrsystem och programvarulösningar som behövs.
  Att välja en tjänsteleverantör med fördjupad kompetens ger dig en effektiv konfiguration och lägre risker. När någon kontaktar oss för att installera ett tekniskt system rekommenderar vi alltid att de använder en certifierad partner – de är helt enkelt bäst på jobbet.
 4. Följ upp, följ upp och följ upp igen
  Gör det till en vana att regelbundet gå igenom de data du får. Tyvärr är det inte heller så att systemet gör allt när det väl är installerat. 

  Att schemalägga underhåll, göra inspektioner av utrustningen och fortsätta läsa på och utbilda dig själv om systemet är en ständigt pågående process. Det är en process du inte bör hoppa över om du vill fortsätta hålla jämna steg med den teknik du nu har investerat i.

Är du redo att göra din byggnad smart?