Hållbar energianvändning under energikrisen

Väsbyhem AB utnyttjar nya möjligheter för att uppnå sina energimål. Vi är glada att kunna dela med oss av att vi gemensamt har tecknat ett avtal om att ansluta 1 950 lägenheter till Kionas energioptimeringstjänst Edge. Målet? Att uppnå uppsatta klimatmål på en föränderlig energimarknad.
  • Filip Lagerlöf

    Marketing

  • Martin Eksberg

    Head of Business, Sweden

publicerad

uppdaterad

Hållbar energianvändning under energikrisen

Det nya avtalet, som föregicks av ett pilotprojekt, möjliggörs av det nya HBV-avtalet som undertecknades strax före sommaren. Avtalet gör det möjligt för medlemsföretagen i Sveriges Allmännytta att enkelt köpa in kostnadseffektiva tjänster relaterade till energioptimering med AI och prognosstyrning. Helt i linje med det Klimatinitiativet om -30 % energianvändning till år 2030.

Under installation och driftsättning integreras befintlig inomhusmätning från mätningsföretaget Elvaco i vår plattform.

"Under mina drygt 30 år på Väsbyhem har vi vidtagit många traditionella energiåtgärder i vår portfölj och vi har kommit en bra bit på väg mot våra energimål. Vi har saknat några pusselbitar kring smart styrning och optimering. Med det nya HBV-avtalet på plats kan vi äntligen ta ytterligare steg i vårt energi- och miljöarbete och även ta ansvar för att använda energi på ett hållbart sätt under den rådande energikrisen. Med det sagt känns det både spännande och viktigt att utöka samarbetet med Kiona", säger Magnus Byberg, Fastighetsingenjör på Väsbyhem.

Med det nya HBV-avtalet på plats kan vi äntligen ta ytterligare steg i vårt energi- och miljöarbete och även ta ansvar för att använda energi på ett hållbart sätt under den rådande energikrisen.

Magnus Byberg, Fastighetsingenjör på Väsbyhem.

"Med tanke på den rådande energisituationen som gör den kommande vintern till en utmaning, inte minst för fastighetsägare, känns det inspirerande att utöka samarbetet med Väsbyhem. Vi använder vår plattform för att koppla upp, få kontroll och optimera en större del av beståndet i Upplands Väsby med vår AI-tjänst Edge", säger Martin Eksberg, Affärsområdeschef på Kiona Sverige.

"Trots den relativt korta tid som gått sedan HBV-avtalet trädde i kraft har redan en mängd allmännyttiga bostadsbolag valt att utnyttja möjligheten till att implementera smart styrning och energioptimering med AI i sina bestånd med hjälp av Kiona. Förutom nämnda Väsbyhem, så har bostadsbolag som till exempel Göteborgs Stads Bostadsbolag, Växjöbostäder, Tibrobyggen, Sigtunahem, Finnsvedsbostäder, Osbybostäder alla redan implementerat funktionaliteten genom HBV-avtalet”, säger Mårten Kempe, Inköpsstrateg på HBV.

Vill du veta mer om hur du kan energioptimera med AI genom HBV?