IWMAC: Dashboard

Jämför flera anläggningar, se vilka som har flest larm och gör uppföljningen enklare.
  • Marcus Sundberg

    Product Manager

  • Anders Sletbak Nilsen

    Digital designer, Product

publicerad

uppdaterad

IWMAC Dashboard
Använd Dashboard i IWMAC för att jämföra flera anläggningar och få en snabb överblick över samtalslogg och de anläggningar med flest larm.

Produkt: IWMAC
Ny: Dashboard

Använd Dashboard i IWMAC för att jämföra flera anläggningar och för att lättare följa upp de anläggningar som har flest larm. Detta innebär att du snabbt får en överblick över avvikelser och kan sätta in åtgärder på de anläggningar som behöver det mest.

I denna första version, v.1 av Dashboard, har du tillgång till följande widgetar:

  • Larmövervakning dygnet runt - samtalslogg
  • Larm (välj mellan A, B eller C-larm)
  • Larm från Smarta funktioner

Börja använda den nya Dashboarden

När du loggar in i IWMAC hittar du en ny undermeny. Du kan komma åt din lista med anläggningar från alternativet "Mina anläggningar" och även den nya dashboarden från samma meny.

IWMAC Dashboard - mina anläggningar

När du öppnar Dashboard i IWMAC för första gången är den tom. Börja med att lägga till widgets. Du kan ändra titeln och hur många rader som ska visas i varje widget.

IWMAC Dashboard - översikt

Varje widget som läggs till på Dashboarden har sina egna inställningar. De kan enkelt ändras i storlek, flyttas runt, redigeras eller tas bort.

Se hjälpartikel för att komma igång. Gå till Zendesk.

Vill du hålla dig uppdaterad om utvecklingen av IWMAC Dashboard och andra produktuppdateringar?