IWMAC: Outlook-integration

Anslut IWMAC till din Microsoft Outlook-kalender.
  • Marcus Sundberg

    Product Manager

publicerad

uppdaterad

IWMAC: Outlook integration
Produkt: IWMAC
Ny: Outlook-integration

Du kan nu ansluta IWMAC till din Microsoft Outlook-kalender.

  • Se kommande bokningar direkt i IWMAC. 
  • Alla som har tillgång till ett mötesrum, evenemangslokal eller liknande kan göra det på samma sätt som du vanligtvis bokar ett möte i Outlook.     
Oulook intergation för IWMAC
IWMAC:s tidsschema är kopplat till teamets Outlook-kalender för enkel zonhantering.

Outlook integrationen kan användas på många olika sätt, till exempel:

IWMAC förbereder utrymmet genom att se till att du får rätt temperatur vid rätt tidpunkt, baserat på förinställda värden. Du kan justera dessa enligt dina önskemål och behov.  

Outlook-integrationen kan vara en tillgång både när du vill boka en lokal för ett specifikt ändamål eller tända ljuset på ditt lokala idrottslags fotbollsplan. Här applicerar vi avancerad automatisering med ett enkelt användargränssnitt som Outlook. Alla dessa evenemang kan sedan bokas via Outlook och ha olika fördefinierade inställningar i IWMAC. 

Detta innebär att du kan undvika att använda onödig energi. Systemet beräknar hur många timmar i förväg man måste förvärma eller kyla för att nå det inställda värdet vid rätt tidpunkt. 

Kontakta din KAM för att få veta mer