IWMAC: Rapport om incidenter vid larmövervakning

Få en översikt över incidenter, datumet för händelsen och de åtgärder som våra larmoperatörer har vidtagit.
  • Marte Engdal

    Service Manager

  • Marcus Sundberg

    Product Manager

publicerad

uppdaterad

IWMAC: Alarm Monitoring incident report
Access the call log and see all incidents reported by out Alarm Centre
Produkt: IWMAC
Ny: Rapport om incidenter vid larmövervakning

Se vad som händer i vår larmcentral hela tiden (för kunder med IWMAC:s tilläggsfunktion Larmcentral 24/7).

  • Samtal som görs av våra larmoperatörer kommer ofta att noteras med en förklaring av händelsen, datum för anmälan och nummer/person som blivit kontaktad.  
  • Du kan se alla incidenter i samma översikt om du har flera anläggningar.  
  • Ytterligare förbättringar har gjorts i backend för att ge dig en bättre upplevelse.  

Incidentrapporten är nu tillgänglig för alla kunder med Larmcentral 24/7.   

För att komma åt den: Klicka på knappen "Samtalslogg" i menyn (övre högra hörnet) i Operation Center.

Vill du veta mer om Larmcentral 24/7?