IWMAC: Uppdaterad design av listvyn

Vi arbetar hårt för att göra det enklare för dig att hantera din portfölj. Som ett steg i den riktningen har vi gjort ändringar i listan över anläggningar.
  • Helen Torgersen

    UX Designer

  • Marcus Sundberg

    Product Manager

publicerad

uppdaterad

IWMAC: Uppdaterad design av listvyn
Bli uppdaterad med en blick - tagga favoriter, sortera larm och se om du har kopplingsproblem i den förenklade statusen.

Produkt: IWMAC

Nytt: Uppdaterad design av listvyn

Detta är den första av flera förändringar som kommer att göra det lättare att se vad som är viktigt för dig och analysera din portfölj.

  • Du kan nu markera anläggningar som favoriter och filtrera till "Visa endast favoriter" i listan. Detta gör det lättare att fokusera på de anläggningar som du behöver ägna extra tid åt eller att bara se de anläggningar som du är ansvarig för.
  • Larmen är nu uppdelade på ett sätt som gör det möjligt att filtrera ut de larm du är intresserad av och lättare jämföra dessa.
  • Förenklade statusar gör det lättare att direkt se om du har kommunikationsproblem.

Läs mer om andra produktuppdateringar