Rikshem väljer Web Port i upphandling av SCADA-system för hela beståndet

Efter en omfattade upphandlingsprocess har Web Port valts som den primära SCADA-plattformen för Rikshems portfölj av byggnader. Avtalet möjliggörs till stor del av önskemålet om ett system som baseras på kundernas egna behov och önskemål.
  • Peter Garnbratt

    Affärsutveckling och försäljning

  • Filip Lagerlöf

    Marketing

publicerad

uppdaterad

Rikshem väljer Web Port i upphandling av SCADA-system för hela beståndet.
Exempel på visning av en driftbild i Web Port.

Rikshem är ett av Sveriges största privata fastighetsbolag med över 500 fastigheter och ca 30 000 lägenheter på utvalda tillväxtorter. Införandet av vår SCADA-plattform kommer att förbättra och effektivisera förvaltningen och kontrollen av Rikshems varierande utbud av fastigheter avsevärt. Valet bidrar till digitalisering av fastigheter och möjliggör en valfrihet i vilka system, komponenter och integratörer som Rikshem kan välja och använda, nu och i framtiden.

Stort intresse från branschen

Anbudsprocessen för Rikshems SCADA-plattform var omfattande och lockade intresse från flera stora systemleverantörer. Web Port stod ut, mycket på grund av dess öppenhet, integrationsmöjligheter mot DUC:ar och andra system, samt ett väl utbyggt användargränssnitt.

"Vi är mycket glada över att ha blivit valda som Rikshems leverantör av SCADA-plattform för deras fastighetsportfölj med vår produkt Web Port", säger Peter Garnbratt, kommersiellt ansvarig för Web Port på Kiona.

Detta samarbete cementerar Web Port som en av de mest uppskattade plattformarna på marknaden, vilket till stor del beror på stabil funktion, hög teknisk nivå samt god förmåga att inkludera både ny och äldre teknik i alla fastigheter.

Peter Garnbratt

"Nu ser vi fram emot implementeringsfasen där vi kommer arbeta nära både Rikshem och de Kiona-partners som anlitas för implementationen, avslutar Peter.

”Partnerskapet mellan Kiona och Rikshem är en viktig pusselbit i vårt arbete med att bana väg för en mer effektiv och hållbar fastighetsförvaltning. Det gynnar inte bara de inblandade organisationerna, utan även människorna som bor i våra fastigheter", säger Daniel Östman, Chef Energi & Teknikutveckling, Rikshem AB.

Vi är mycket nöjda med vårt val av Web Port som kommer bli en central plattform för oss på Rikshem. Det möjliggör både kontroll och övervakning av våra fastigheter, men även enkel anslutning till andra system och plattformar genom att vara öppet och oberoende.

Daniel Östman

Om Web Port

Med Web Port kan du ansluta, visualisera, övervaka och skapa smarta, skräddarsydda lösningar för nästan alla utmaningar inom automation, energieffektivitet och rapportering.

  • Använd samma system för små och stora projekt, lokalt i byggnaden och i molnet.
  • Spara tid under integration, installation och drift med plattformens arkitektur, öppna struktur och tidsbesparande funktioner.
  • Få full kontroll över lösningen du skapar. Du bestämmer vilken maskinvara som ska användas, vem du ska arbeta med, vilka funktioner som behövs, hur lösningen ska driftsättas och hur den slutliga lösningen ska se ut.