Så säkerställer du ett perfekt inomhusklimat

Bra luftkvalitet är avgörande för att människor ska trivas i en byggnad. Men vad exakt är ”dålig luft”, och hur undviker man det? Här är en komplett guide till inomhusklimat!
  • Jostein Markussen

    Sales Manager, Building technology

publicerad

uppdaterad

Så säkerställer du ett perfekt inomhusklimat
Foto: FatCamera / Getty Images

Fastighetsägare vill naturligtvis att deras hyresgäster ska vara nöjda. Om du förvaltar en fastighet känner du förmodligen ett visst delansvar för att se till att så är fallet. Det är inte bara så att människor inte gillar dålig luft – det gör dem helt enkelt mindre produktiva. Faktum är att det till och med kan vara hälsofarligt. Med dessa tips kan du uppnå dina (inomhus-)klimatmål – och spara energi samtidigt.

Få en överblick

Ett självklart första steg är att ha en plats att kontrollera luftkvaliteten på. Om du har rätt komponenter i fastigheten bör den vara enkel att visualisera – och enkel att mäta. 

Översikt över våningsplan med temperaturinställningar i IWMAC.
Bild: Rumöversikten i IWMAC gör det enkelt att styra zoner.

”Har man en stor byggnad med många kontor och mötesrum kan det vara svårt att kontrollera luftkvaliteten manuellt. Ett alltför vanligt sätt att lösa det är att helt enkelt hålla tummarna och vänta tills någon ringer och klagar. Men om du vill att människorna i byggnaden ska vara nöjda kan du inte alltid tänka reaktivt. Och om du vill ha koll på läget behöver du ha en överblick”, säger Jostein Markussen på Kiona. 

Övervaka parametrarna

Luftkvalitén i ett rum utgörs i princip av en kombination av flera parametrar: den faktiska volymen luft som kommer in i rummet, mängden koldioxid, mängden dammpartiklar och så vidare. Men när folk klagar på ”dålig luft” är det ofta temperaturen de är missnöjda med. 

”Det kan vara en utmaning för den som är ansvarig. Om temperaturen är för hög kan man uppleva det som att luftkvaliteten är dålig, även om det inte stämmer. För att kunna vidta rätt åtgärder måste man veta vad det egentliga problemet är”, säger Jostein, som lägger till att sensorerna på marknaden blir bättre: 

”Dagens sensorer kan ge dig exakt information om de parametrar som bidrar till luftkvaliteten. Med Kiona kan du integrera Airthings, som mäter allt från temperatur och lufttryck till flyktiga organiska föreningar (VOC) och radon, för att ta det ett steg längre.” 

Se till att du är uppdaterad

Om du vill kunna lösa ett problem innan folk börjar ringa och klaga måste du få varningar i tid. Med smart logik kan du automatiskt få ett meddelande när en specifik parameter överskrider eller underskrider vissa gränsvärden – oavsett om det är officiella gränsvärden eller fastighetsägarens. Du måste övervaka och få information om många olika saker: Kommer luften verkligen in där den ska? Startar ventilationssystemet vid rätt tidpunkt? Tillför det rätt mängd luft? 

”Alla de här aspekterna påverkar både luftkvaliteten och energianvändningen. Om kapaciteten i ett system inte är tillräckligt hög måste du få varningar om det. Samma sak gäller om ett filter är igensatt. Tänk på att detta orsakar både sämre luftkvalitet och högre energianvändning. Men om du inte har övervakning med notifieringar vet du inte om det förrän någon klagar. Eller när du får elräkningen”, säger Jostein. 

Zonstyrning är en värdefull lösning

Zonstyrning är en metod som sänker energikostnaderna utan att kompromissa med luftkvaliteten. Är det många som jobbar hemifrån just nu? Då kanske du kan stänga av ventilationen för specifika zoner för att tillföra mindre luft till dem. Det innebär lägre energianvändning samtidigt som du säkerställer ett bra inomhusklimat. Finns det konferens- och mötesrum som bara används då och då? Då är det slöseri med energi att ha ventilationen igång dygnet runt. 

”Det behöver inte bara handla om ventilation. Om uppvärmningen är ansluten till och styrs av samma system kan du starta och stänga av den efter behov. Den kan sättas igång med hjälp av sensorer eller rumsbokningssystem”, säger Jostein. 

”Det är bättre för inomhusklimatet, bättre för plånboken och bättre för miljön.” 

Vill du ha koll på luftkvaliteten? Se våra lösningar för teknisk fastighetsförvaltning.