Så samlar du in och digitaliserar data från dina huvudmätare 

Vill du slippa Excelark, felaktiga avläsningar eller stressen kring att kontrollera alla värden manuellt? Här tar vi upp de vanligaste metoderna för datainsamling från fastigheter – och hur du kan digitalisera dina mätare.
  • Maria Sotberg

    Writer

  • Marcus Sundberg

    Product Manager

publicerad

uppdaterad

Electric meter
Photo by Kae Ch / Getty Images

Det går att samla in mätvärden från fastigheter på flera olika sätt. Olika mätare kan dock ha olika ägare. Fastighetsägaren äger vissa mätare och andra ägs av till exempel kommunen eller fjärrvärmeleverantören. Många olika regler och bestämmelser gör det svårt att påverka vilken mätare som placeras i din fastighet.

Att samla in dessa byggnadsdata väcker flera frågor, men det borde inte vara svårt att hantera och föra statistik över värden från olika mätare. Som kund eller partner hos Kiona kan du samla in data på flera olika sätt – så att du är redo för alla scenarier och varianter av mätare på marknaden.

Kiona-fakta

Använd våra lösningar för att samla in och strukturera data mer effektivt. Du kan få statistik över värme-, el- och vattenförbrukning (och mycket mer) för att säkerställa att dina siffror stämmer och alltid finns till hands när de behövs. 

Här är de vanligaste metoderna för att samla in mätvärden från mätare

Manuell avläsning och registrering

Manuell avläsning är en standardmetod som fortfarande används av många, där man skriver in mätaravläsningar i till exempel ett Excelark. Därefter måste man manuellt ange dessa siffror i det system som används för energiövervakningen.

När man arbetar på detta sätt bör man vara medveten om att risken för mänskliga fel är stor, som att en felaktig siffra skrivs in någonstans. Förbrukningen återspeglar också den tidpunkt då avläsningen sker, och det kan ta flera timmar att gå runt i fastigheterna och göra mätaravläsningar.

Analog utrustning

Många mätare på marknaden har fortfarande ingen kommunikation och är därmed helt analoga. Dessa mätare kan inte kopplas upp utan måste läsas av manuellt. Det går dock att göra avläsningen av dessa gammaldags mätare smidigare genom att logga dem med digitala verktyg, som en app på din telefon eller surfplatta.

  • Skaffa mobilappen EnerginetGo för manuella mätaravläsningar. Med appen kan du läsa av mätaren manuellt och mata in siffrorna direkt i din telefon. I appen ser du tilldelat insamlingsansvar, tidsspann för när mätaren ska läsas av och mätarens position – allt för att göra insamlingsrundan smidigare och mer tidseffektiv. Appen bidrar också till att förhindra felaktiga avläsningar.
  • Du kan dessutom skriva ut en QR-kod för en viss mätare och fästa den på mätaren. Du kan sedan skanna koden och ange de avlästa siffrorna. Skanna och registrera på ett ögonblick. 

Importer från energibolagen

Om du har uppkopplade mätare har du större möjligheter att arbeta digitalt. Ett vanligt sätt är att samla in förbrukningsstatistik från ditt energibolag.

Vi hjälper till att integrera och hämta data direkt från din leverantör, vanligtvis i form av värden som samlas in varje kvart eller timme, så att du inte behöver logga in manuellt och hämta värdena för att få din statistik. Hämta data via Elhub, DataHub, API, SFTP eller filer som skickas via e-post. Använd ett av våra många befintliga importformat eller konfigurera ditt eget importformat med formatgeneratorn.

Automatisk insamling av mätvärden

Med maskinvara och Energinet kan vi samla in data direkt från uppkopplingsbara mätare som kommunicerar via HAN, M-Bus eller Wireless M-Bus (wM-Bus). En uppkopplad mätare innebär mer än bara förbrukningsstatistik. Vi kan dessutom få data som flöde, temperaturer och momentan effekt, vilket ger en digital process med högupplösta mätvärden och mycket data.

Alla våra lösningar samlar in data från mätare från många olika märken på marknaden, såsom Carlo Gavazzi, B Meters, Kamstrup, Sontex och Diehl. Med vår kraftfulla lösning för energihantering och energianalys – Energinet – finns det dessutom ingen gräns för vilka typer av data som kan samlas in och användas.

Datainsamling – på rätt sätt

Oavsett vilken metod du föredrar för att följa upp och samla in mätvärden kan du med våra lösningar använda alla dessa metoder parallellt och få dina data strukturerade på ett och samma ställe. Inga fler Excel-filer eller missade och felaktiga avläsningar.

Uppmätta värden visualiseras i form av tydliga grafer och diagram. På så sätt kan du också använda dessa data för att få fram resultat gällande dina energi- och effektivitetsåtgärder – snabbt, kostnadseffektivt och exakt.

Vill du veta mer om hur du kan förbättra och förenkla din datainsamling?