Edge

Vår självlärande AI och analysplattform

Edge

Edge

Är du redo att ansluta dig, få bättre inblick och påbörja din AI-resa?

Edge

Med vår analysplattform Edge får du tillgång till en kraftfull självlärande AI-optimering som är ansluten till dina byggnader så att du kan reglera inomhusklimatet och optimera energianvändningen med artificiell intelligens.

Upptäck avvikelser och analysera energianvändningen för hela fastighetsbeståndet, och se hur AI:n blir smartare för varje dag som går. Edge gör det enkelt att samla in data i realtid och ansluter till dina installationer via sensorer och styrenheter, vilket ger dig en skräddarsydd styrstrategi för varje unik byggnad.

Bild: Få en omedelbar överblick med Edge

Verktyg

Använd din data där den gör nytta

Använd vår AI i dina befintliga system genom att ansluta Edge AI, mjukvarumässigt via API. Importera eller exportera data oavsett den valda plattformens funktionalitet, eller använd Edges molntjänst för en tredimensionell översikt över byggnaden.

Energioptimering med AI

Data från byggnaden bearbetas av vår AI-motor, med kunskap om hur över 5 500 byggnader beter sig under olika förutsättningar. Den optimerar kontinuerligt energianvändningen och inomhusklimatet utifrån byggnadens fysiska egenskaper, vädret och inomhusklimatet. Algoritmen är självlärande, vilket gör den ännu mer effektiv över tid.

Mätning och visualisering

Få återkoppling och datavisualisering från mätare och inomhussensorer i Edge. Dra nytta av effektiv realtidsmätning och få kontroll över byggnadens inomhusklimat, energiförbrukning och vattenförbrukning. Integrera och samla in data från tredjepartssystem och importera enkelt befintliga data till Edge. 

Analyser

Edge samlar in stora mängder data från dina anslutna byggnader, och ger dig användarvänliga visuella presentationer i form av diagram och 3D-vyer. Skapa ett behagligt och jämnt inomhusklimat med små temperaturvariationer oavsett yttre påverkan.

Rapporter och data

Vi hjälper dig att jämföra och förstå dina fastigheter med hjälp av flera standardrapporter i rapportplattformen Edge Insights. Få nya insikter genom detaljerade uppföljningsrapporter med sammanställd information om energi, inomhusklimat, ekonomi och CO2-besparingar. Rapporterna ger dig relevanta instiker som hjälper dig att förbättra prestandan och fatta datadrivna beslut rörande dina fastigheter. 

Anpassa och justera på distans

Med Edge kan du tillfälligt justera värmen i en byggnad på distans. Kontrollera och justera i realtid från din smartphone eller dator – oavsett var du befinner dig. Inställningen fasas ut automatiskt under fem dagar för att säkerställa att ingen onödig energi går till spillo.

Övervakning av avvikelser

Med kontinuerlig övervakning och larm ser du direkt om det uppstår avvikelser i temperatur, luftfuktighet och energianvändning i dina byggnader eller om det inträffar hårdvarufel som du snabbt kan prioritera och hantera.

Mobilapp

Genom att använda vår Edge-mobilapp kan du bland annat se och kontrollera inomhustemperaturen, och vid behov justera den när och var du vill direkt i appen. Gör det möjligt för både tekniker och kundtjänst att komma åt byggnadsdata så att de kan hålla sig uppdaterade och ha kontroll oavsett var de befinner sig för att kunna möta era kunder på rätt sätt.

Tilläggstjänster

Redo att anslutas

Gör din valda lösning ännu bättre genom att utöka Edge med någon av våra olika tilläggstjänster. Dela data mellan byggnader, leverantörer eller andra system, eller visa gemensamma nyckeltal och rapporter för din verksamhet.