Edge-integrationer – redo att anslutas

Har du hårdvara eller system i din fastighet som kan integreras? Använd befintliga system eller befintlig hårdvara med Edge för att få ut mesta möjliga av de investeringar du redan har gjort.
  • Marcus Sundberg

    Product Manager

publicerad

uppdaterad

Edge-integrationer - grafer
Använd Edges dashboard för att se data från alla dina IoT-enheter. Foto av PrathanChorrungsak / Getty Images

Öppna, flexibla och oberoende system är nyckeln till en framgångsrik digitalisering. Edge har flera standardintegrationer med olika system och lösningar som omfattar allt från anslutna vattenmätare till trådlösa IoT-enheter och olika byggnadstekniska system.

Dessa standardintegrationer innebär att förarbetet med att upprätta integrationen mellan Edge och olika tredjepartssystem redan är gjort. På så sätt kan du bygga ut Edge med dina egna lösningar för att få mervärde i din verksamhet. 

En förutsättning för att detta ska fungera är att det finns ett öppet API som går att komma åt eller att ett standardiserat kommunikationsprotokoll används.

Produkter som är redo att integreras med Edge

ArrigoIntegration av SCADA, Edge som mjukvaru PlugIn
BKABIntegration av IoT-enheter som temperatursensorer via wM-Bus.
BmeterIntegration av temperatur- och luftfuktighetssensorer via wM-Bus.
BrunataIntegration av temperaturdata via API.
CitectIntegration av SCADA, Edge som mjukvaru PlugIn
DiehlIntegration av mätare via M-Bus och wM-Bus.
EcoGuardIntegration av temperaturdata via API.
ElvacoIntegration av CMe3100 och CMe2100.
EnerkeyIntegration av energistatistik via API.
Entos TopairIntegration av ventilationslösningar via API.
InfometricIntegration av temperaturdata via API.
ISTAIntegration av temperatursensorer via SFTP.
KamstrupIntegration av mätare och sensorer via M-Bus och wM-Bus.
Landis & GyrIntegration av mätare via M-Bus och wM-Bus.
LansenIntegration av temperatur- och luftfuktighetssensorer via wM-Bus.
MetryIntegration för import av energistatistik och mätdata via API.
NetmoreIntegration av temperaturdata via API.
QT-SystemIntegration av temperaturdata via API.
RiotsIntegration av temperaturdata via API.
Schneider EcoStructureIntegration av SCADA, Edge som mjukvaru PlugIn*
SiemensIntegration av SCADA, Edge som mjukvaru PlugIn*
SimapIntegration av värmeregleringssystem via API.
SmartvattenIntegration för import av mätdata via API.
WattsenseIntegration av fastighetsutrustning via API.
Web PortIntegration till SCADA för dataöverföring och AI-styrning via API. Läs mer →
X2 WirelessIntegration av temperaturdata från brandvarnare via API. Läs mer →
* Kontakta oss för mer information om dessa projekt

Exempel på integrationer som stöds

Edge Hub

Förutom att möjliggöra integration med tredjepartsprodukter har vi hårdvara för direktanslutning till Edge via Edge Hub, till exempel trådlösa sensorer för inomhusklimat eller temperatursensorer för undercentralen.

Nedan hittar du en sammanställning av några integrationer som för närvarande är anslutna till Edge. I dessa fall finns redan en standardintegration på plats och det är enkelt att ansluta system och använda data.

1. Integration av IoT-enheter från tredje part

Förutom de integrationer som redan stöds har Edge ett öppet API och kan importera de flesta tredjepartsprodukter för inomhusmätning eller mätdata. Denna flexibilitet gör att du kan välja de bästa verktygen för just dina behov och kombinera dem med Edge.

Det öppna API:et gör det möjligt att bygga nya tjänster baserade på Edges funktionalitet eller integrera med andra system för att använda vissa data eller vår AI-styrning på olika plattformar och system.

2. Web Port – HMI/SCADA

Edge har stöd för sömlös integration till Web Port. Detta innefattar hårdvaruintegration av olika protokoll, som M-Bus, Modbus, BACnet och OPC. Som en bonus fungerar alla drivrutiner som stöds av Web Port med Edge. 

Vi har också stöd för att skicka styrningsalgoritmer till byggnader med Web Port baserat på data som samlas in via vår egen infrastruktur eller via tredjepartslösningar. Du kan till exempel ansluta till Edge AI, vår smarta AI-motor helt mjukvarubaserat, via Web Port.

3. Digital insamling av förbrukningsdata (värme, el, vatten)

Integration med hårdvara som redan är installerad i en fastighet innebär ofta att man ansluter fysiska mätare av olika märken och med olika sätt att kommunicera. Det gör det möjligt att visualisera och använda data i Edge. 

Dessa integrationer görs vanligtvis via M-Bus eller wM-Bus när det gäller mätare från Kamstrup, Elvaco, Diehl, Landis & Gyr och många fler. För att samla in data om vatten kan du till exempel använda Smartvattens hårdvara för att samla in och presentera vattendata i realtid i Edge, tillsammans med data för värme och el.   

Exempel på protokoll som används i hårdvara som vi kan integrera med är M-Bus, wM-Bus, BACnet och LoRaWAN.


Därför bör du sträva efter att uppgradera dina befintliga system

Den största fördelen med att integrera är att du kan återanvända befintlig hårdvara eller befintliga tjänster, kanske även i andra eller nya situationer, och dra nytta av en investering du redan har gjort. Det finns ingen anledning att kassera gammal utrustning och köpa ny när det lönar sig att uppdatera och få tillgång till alla tillgängliga datapunkter.

Har du hårdvara eller system som är redo att integreras?

Kontakta oss så hjälper vi dig att komma igång.