Törnrosen and Örtagården, Rosengård in Malmö.

Rosengård Fastighets AB

Flexibla integrationer för en skräddarsydd kundupplevelse

Rosengård Fastighets AB är ett privat fastighetsbolag i Malmö. Bolaget bildades 2017 och ägs till lika delar av de privata aktörerna Fastighets AB Balder, Heimstaden, Victoriahem och MKB Fastighets AB. Alla har lång erfarenhet och ett gediget engagemang för hållbarhet och samhällsutveckling.

Samarbetet syftar till att använda molntjänsten Edge (AI) för att optimera hållbarheten genom minskad energianvändning och minskade CO2-utsläpp, helt i linje med Malmö stads miljöprogram 2021-2030.

Kionas AI-tjänst har implementerats direkt på hela Rosengårds fastighetsbestånd på cirka 140 000 m². Detta har möjliggjorts genom mjukvaruintegrationer till flera olika partners, inklusive Kionas SCADA-system Web Port, som redan är installerat i ett 30-tal fastigheter. De avancerade, självlärande styralgoritmerna implementeras helt mjukvarumässigt och i befintlig utrustning för att optimera energianvändningen. Integrationen är dubbelriktad, vilket innebär att befintliga tredjepartssystem för inomhusmätning, energistatistik och effektstyrningsfunktioner ansluts till analysplattformen Edge.

Foto: Foto: Örtagården, Rosengård, Malmö november 2017. Av Miriam Preis.

Se hela berättelsen om vårt samarbete med Rosengård:

Vill du göra energibesparingar i dina byggnader?

röster

  • Vi har tittat på hur vi kan lägga till någon form av smart energihantering i vår portfölj som en viktig del av vår strategi framöver. Vi tror också att det är mycket lägligt att ha flexibla och öppna system som gör det möjligt att anpassa en tjänst runt kunden och med AI som styr energianvändningen. När Kiona presenterade en sådan lösning, som möjliggörs genom integration till Web Port och integrationer till våra andra befintliga tekniska system, som också kommer att vara både smart och kostnadseffektiv, kände vi att det var intressant att undersöka. Och sedan hände det snabbt. Från ett inledande möte, referensbesök och tekniska diskussioner till att redan vara igång känns det verkligen positivt att redan vara igång.

    Jens Ringö, Fastighetschef, Rosengård Fastighets AB

    Linkedin-profil

kontakter

Vill du höra mer om det här projektet?