Energy Target

Bli en del av lösningen

Kiona sunrise

Energy Target

Prata med en av våra energiexperter.

Energy Target

Ta er energibesparing till en ny nivå med proaktiva analyser som hjälper dig att fokusera på vad din byggnad behöver för att nå uppsatta mål. Baserat på investeringskostnader, avkastning och potentiella besparingar för olika åtgärder sätter du upp mål för ditt miljöarbete och ser vilka åtgärder som tar dig dit!

Edge Energy Target actions panel
Bild: Edge Energy Target actions panel

Med den smarta tilläggstjänsten Energy Target får du ett ovärderligt verktyg för att fatta beslut och analysera vilken typ av åtgärder du bör fokusera på för just din fastighet. 

Verktyget används av företag av alla storlekar för att jämföra, planera och utvärdera åtgärder, samtidigt som de får ett strukturerat och proaktivt energiarbete.

Miljömål

Skapa energi- och miljömål med referensvärden du själv väljer.

Analysera

Analysera och prioritera olika energiåtgärder kopplade till just din byggnad.

Planlegga

Gör en plan för vilka åtgärder som ska prioriteras och uppnå dina mål.

Energimål

Nå dina energimål

Du kan se direkt hur lång återbetalningstiden blir och hur stort nettonuvärdet är. Energy Target visar också hur stora besparingarna blir och jämför olika investeringar så att du kan se i vilken ordning du bör prioritera åtgärderna för att få bästa möjliga resultat. 

När du är klar med alla åtgärder kan du använda verktyget för att övervaka utvecklingen över tid och spåra dina resultat i förhållande till dina energimål.