Peak Control

Undvik hög effektbelastning

Edge

Peak Control

Är du redo att ansluta dig, få bättre inblick och påbörja din AI-resa?

Peak Control

Peak Control drar nytta av Kionas smarta styralgoritmer, men i stället för att optimera inomhustemperaturen analyserar verktyget proaktivt när effekttoppar kan uppstå och försöker undvika dem genom att använda så lite energi som möjligt under just de timmarna – alltid med minsta möjliga påverkan på inomhusklimatet.

Effektavgift ingår i de debiteringsmodeller och står ofta för en stor del av den totala årskostnaden. Effektavgifter påverkar främst de byggnader där behovet är ojämnt, särskilt om det finns tider på dygnet när energibehovet är högt under en kort tid.

Denna effektavgift kan utgöra så mycket som hälften av den totala uppvärmningskostnaden. 

Edge Peak Control ser till att du håller dig under den inställda effektgränsen
Bild: Tilläggstjänsten Peak Control ser till att du håller dig under den inställda effektgränsen.

Fördelar

Undvik effekttoppar i uppvärmningen

Vår Peak Control arbetar för att sänka effektbelastningen genom att utjämna värmen i byggnaden i förväg. Detta görs genom att tillföra värme före och efter en effekttopp och undvika att förbruka energi under de dyra topparna i distributionen. 

Lätt att implementera

Ingen ny hårdvara behövs. Ingen dyr och tidskrävande omprogrammering av värmecentraler. Peak Control är en vidareutveckling och ett tillägg till vår AI-styrning. Information om hur byggnader påverkas av, och reagerar på olika värmebehov och väderförhållanden är utgångspunkten för att undvika effekttoppar. 

Skalbar och flexibel

Edge Peak Control kan enkelt aktiveras för specifika byggnader eller hela fastighetsbeståndet. Våra energiexperter och vårt operativa team finns tillgängliga och ser till att du kommer igång på nolltid.

Så fungerar det

Tillämpat på följande debiteringsmodeller för fjärrvärme:

Dygnsmedeleffekt

Dygnsmedeleffekt

Med hjälp av data om byggnaden och vädret förutsäger styrningen vilka dagar effektförbrukningen kommer att vara hög, kapar topparna och jämnar ut effektbehovet.

Timmedeleffekt

Timmedeleffekt

Om effektavgiften i stället avgörs av de högsta deleffekterna per timme måste man ta hänsyn till när på dygnet effekttopparna uppstår. Systemet använder datadriven kunskap och omfördelar värmen för att minska topparna.

Abonnerad effekt

Abonnerad effekt

Om en abonnerad effekt används ställs ett gränsvärde in och om det överskrids får du högre energikostnader eller en betydande straffavgift. I detta fall kommer systemet i stället att minska energibehovet för att inte överskrida den abonnerade effekten.