Så förvarar du livsmedel – och sparar energi

Hur kallt ska det vara i ett kylskåp? Hur vet jag vilka varor som tål vilken temperatur? Slösar jag energi? Här är reglerna du behöver känna till – och några värdefulla tips för bättre temperaturreglering.
  • Viktor Bardun

    Sales

publicerad

uppdaterad

How to store food – and save energy
Photo by Smederevac / Getty Images
Tip
Om en vara är märkt med ”sista förbrukningsdag” vet du att den är känslig. Frukt och grönsaker föredrar en något högre temperatur, mellan 4 och 7 °C.

Temperaturreglering handlar främst om att säkerställa livsmedelssäkerhet, och i Europa har vi strikta krav för kylar och frysar. Huvudreglerna är att

  1. känsliga livsmedel ska förvaras vid 4 °C eller lägre
  2. kylkedjan måste vara obruten
  3. temperaturen i frysarna bör vara -18 °C eller lägre.

Men även i kampen mot mikroorganismer är det dumt att använda mer energi än nödvändigt. Så det värt att titta noga på produkten: Vad står det om förvaringsmetoden? Om du har flera olika varor som tål en temperatur på mer än 4 °C kan du förvara dem tillsammans i ett separat skåp. Det är slöseri med energi att förvara dem vid en lägre temperatur än nödvändigt.

Hur kallt är för kallt för dina kylenheter?

Tip
Att stapla varor för högt i frysen leder ofta till en hög energiförbrukning. Packa inte frysen för full, eftersom du då riskerar att begränsa lufttillförseln. Då måste frysen kompensera för det och förbrukar mer ström.

När det gäller en frys är -36 °C inte dubbelt så bra som -18 °C. Allt under -22 °C är praktiskt taget som att elda för kråkorna. Det bästa är alltså att hålla temperaturen i frysen inom detta fyragradersintervall. Temperaturen kommer att variera, men om du har övervakning från IWMAC får du rapporter med temperaturloggar varje dygn. På så sätt kan du snabbt kontrollera om varorna är i riskzonen – eller om det går att spara energi.

Kalla fakta om temperaturer

På Kiona besöker vi ofta nya kunder på stormarknader för att hålla i utbildningar. Många får en riktig aha-upplevelse efter att de har börjat med noggrann temperaturövervakning. Här är de vanligaste erfarenheterna sammanfattade i tre praktiska temperaturtips.

1. Stäng dörren till frys- eller kylrummet när du fyller på varor

Värmeutbyte sker snabbare än man tror. Se till att kylrummets/frysrummets dörr är tät och lämna aldrig dörren öppen när du fyller på varor. Annars kan både varm luft och fukt smyga sig in, vilket leder till att is bildas.

2. Låt inte ventilationen arbeta mot dig

Kylar och frysar påverkas mycket av temperaturen och luftfuktigheten i resten av butiken. När sommaren äntligen kommer är detta särskilt viktigt att titta på och ta itu med. Om det är 20 °C i butiken med 40 % luftfuktighet – som det är på vintern – har du cirka 55 % belastning på kyldiskarna och frysarna. Om det däremot är 20 °C med en luftfuktighet på 60 % blir belastningen snabbt 75 %. Det är något man måste vara medveten om.

Jag har till och med sett ventilationssystem som blåser in 27 grader varm och fuktig sommarluft i butiken. Då pratar vi om en belastning på över 100 procent. Det är ett fullständigt slöseri när två system kämpar mot varandra.

Viktor Bardun, försäljningskoordinator, Kiona

Vill du ha kontroll över din drifttid? Låt ventilation, kyla och värme arbeta tillsammans!

3. Lämna inte dörren till butiken öppen

Och sist men definitivt inte minst: Vi förstår att det kan vara frestande att lämna butiksdörren öppen på sommaren. Det gör många, men det är verkligen inte bra för kyl- och frysanläggningen. Det är bättre att ha det lite kallt i butiken och stänga dörren. Det ger en säkrare miljö för maten, minskar belastningen på kylar och frysar och sänker elräkningen.

Se till att varorna alltid hålls färska