Sådan foretages en energianalyse af en bygning

Vi kan ikke undgå at bruge energi. Men der er mange ting, du kan gøre for at opnå konkrete besparelser. Ved at foretage en tydelig og kortfattet energianalyse kan du effektivt mindske dine omkostninger og undgå de eventuelt ineffektive energivaner, der opstår med tiden. I denne vejledning kommer vi ind på, hvorfor det er vigtigt at foretage en analyse, og naturligvis hvordan analysen foretages.
  • Silje Moan

    Marketing

publiceret

opdateret

Ledende forretningskvinde fortager en fysisk analyse i en lagerbygning.
En enkel fysisk analyse af dine anlæg kan danne grundlag for anbefalinger til forbedringer af energieffektiviteten.

Få et klart billede af dit energiforbrug.

I modsætning til hvad mange tror, er en energianalyse ikke spild af tid, men en rigtig god idé. En korrekt udført analyse giver et klart billede af din bygnings aktuelle energiforbrug, så du på en letforståelig måde kan se, hvilke områder der eventuelt er en økonomisk belastning.

Når du har fundet frem til de steder, hvor der er energispild, kan du spare penge på lang sigt. Analysens resultat kan hjælpe dig med at udarbejde en plan for, hvordan du mindsker energiforbruget, sparer penge og reducerer dit CO2-aftryk. Jo flere detaljer, jo bedre: En effektiv analyse skal være så omfattende som muligt og tage alt i betragtning: Bygningens indre, ydre, inventar og udstyr – så du kan se, hvordan systemerne interagerer.

Hvad er en energianalyse helt præcist?

Definitionen på en energianalyse

Artikel 2 i EU-direktivet om energieffektivitet definerer en ”energianalyse” som en systematisk procedure til at opnå tilstrækkelig viden om den eksisterende energiforbrugsprofil for en bygning eller en gruppe af bygninger, en industriel eller kommerciel virksomhed eller installation, eller en privat eller offentlig tjeneste. Identificering og kvantificering af muligheder for omkostningseffektive energibesparelser og indberetning af resultaterne. (Artikel 8 i direktivet handler især om energianalyse og energistyringssystemer).

En energianalyse kan variere betragteligt hvad angår omfang. Du kan foretage en analyse af en enkelt bygning eller af hele din virksomhed. I denne tekst får du et overordnet overblik over de forskellige trin i en analyse. Ved at foretage en systematisk kortlægning af en bygnings eller virksomheds energiforbrug kan man identificere muligheder for forbedring af energieffektiviteten og reducere energiomkostningerne. 

Vi opererer typisk med to forskellige typer analyser:

  • En indledende energianalyse, der også kaldes en visuel analyse, og som indebærer en fysisk tur rundt på din virksomhed for at identificere energiforbruget og -effektiviteten. Denne analyse kræver kun begrænset måling eller dataindsamling og tager ikke ret lang tid. Den kan dog afdække, hvilke muligheder der er for større energieffektivitet, give kvalitative analyser af, hvor du kan spare energi, og vurdere, hvor mange penge du kan spare ved at implementere nye tiltag.
  • En omfattende eller detaljeret energianalyse giver flere og mere præcise data om forskellige energisystemer, såsom pumper, ventilatorer, trykluft og damp. En sådan analyse kræver mere tid end den indledende energianalyse og udføres over en længere periode, så der kan udarbejdes en omfattende rapport om energiforbruget. Den giver typisk et mere præcist billede af din energieffektivitet og danner baggrund for mere specifikke anbefalinger til forbedringer.

EPC

Ønsker du at få en energiattest?

Energiattester (Energy Performance Certificates eller EPC’er), som defineret af Europa-Kommissionen, giver information til forbrugerne om de bygninger, de planlægger at købe eller leje. De indeholder en vurdering af energieffektiviteten og anbefalinger til omkostningseffektive forbedringer. EU-landene bruger uafhængige kontrolsystemer til udarbejdelse af energiattester og regelmæssige eftersyn af varme- og airconditionsystemer. Nogle lande har valgt alternative foranstaltninger til regelmæssige eftersyn af varme- og airconditionsystemer.


Processen i 7 trin

1.  Forberedelse af analysen

Indsaml oplysninger om bygningen, såsom dens alder, kvadratmeter, belægningsmønstre og historik over energiforbrug. Du kan finde disse oplysninger på regninger, i udstyrsspecifikationer og i andre dokumenter.

2.  Fysisk eftersyn

Foretag et visuelt eftersyn af bygningen for at identificere potentielle energibesparelsesmuligheder. Se efter luftlækager, isoleringsniveauer, belysningssystemer, varme-, ventilations- og airconditionudstyr samt andre energiforbrugende systemer.

3.  Analyse af energiforbruget

Analysér data for bygningens energiforbrug for at finde mønstre og tendenser i energiforbruget. Dette gøres nemt med Kionas EMS effektive rapportering. Det kan også gøres ved hjælp af fakturadata eller andre metoder.

4.  Vurdering af udstyr og systemer

Vurdér energiforbrugende udstyr og systemer i bygningen, såsom varme, ventilation og aircondition, belysning og apparater. Se efter ineffektivitet og muligheder for forbedringer.

5.  Anbefalinger

På baggrund af resultatet af energianalysen gives der anbefalinger til energibesparende foranstaltninger, som kan implementeres i bygningen. Disse kan bl.a. være installation af energieffektivt udstyr, forbedring af isolering og optimering af styring af belysning samt varme, ventilation og aircondition.

6.  Implementering

Sørg for sammen med bygningsstyrings- og vedligeholdelsespersonalet at implementere de anbefalede energibesparende foranstaltninger.

7.  Overvågning og evaluering

Overvåg bygningens energiforbrug og evaluer effektiviteten af de implementerede foranstaltninger. Foretag justeringer efter behov, og fortsæt med at finde flere muligheder for forbedringer.

Det første skridt er det sværeste

At foretage en energianalyse er et vigtigt første skridt til at reducere det indirekte energiforbrug i en bygning og kan hjælpe bygningsforvalterne med at identificere muligheder for forbedringer og reducere energiomkostningerne. 

Vær på forkant med dine konkurrenter, og udvikl en mere bæredygtig forretningsmodel med energianalyser. Vis, at du forstår energieffektivitet, og at din virksomhed er villig til at tilpasse sig. Vi anbefaler, at du bruger professionelle energikonsulenter til at udføre en omfattende energianalyse. Vores store partnernetværk er et godt sted at starte.

Er du på udkig efter en ekspert, der kan hjælpe dig med at komme i gang?