GPNT zmniejsza zużycie ciepła dzięki Edge

Gdańskin tiede- ja teknologiapuisto (GPNT)

Gdańskin tiede- ja teknologiapuisto on vilkas yritys- ja teknologiakeskus, josta lukuisat yritykset ovat löytäneet sopivan paikan liiketoiminnalleen.

Vaikka vasta vuosina 2011–2014 käyttöön otetut tilat ovat suhteellisen uusia, rakennuskompleksin omistaja huomasi, että lämmityskustannuksia voitaisiin pienentää asentamalla rakennuksiin älykäs lämmönhallintajärjestelmä. Järjestelmän suunnittelusta ja asennuksesta järjestettiin kilpailutus, jonka Kiona voitti Edge-ratkaisullaan.

Tietoja projektista

Gdańskin tiede- ja teknologiapuiston uudistamishankkeessa keskityttiin A- ja B-rakennuksiin, joiden yhteenlaskettu käyttöpinta-ala on 25 300 m². Rakennusten lämmitettävien alueiden pinta-alat ovat 9 800 m² ja 9 140 m².

Rakennuksissa oli alun perin perinteinen ohjaus-, säätö- ja lämmönhallintajärjestelmä, joka perustui kulloiseenkin ulkolämpötilaan ja lämmityskäyrään. Puistossa käytetään kunnallisesta laitoksesta saatavaa lämpöä keskuslämmitykseen, ilmanvaihtoon, käyttöveden lämmittämiseen ja prosessilämmön syöttämiseen.

Uudistamishankkeessa oli tarkoituksena päivittää silloinen lämmitysjärjestelmä, joka perustui yksinomaan ulkolämpötilan mittaamiseen. Uudessa järjestelmässä puolestaan otetaan huomioon useita eri tekijöitä, kuten lämpötilaennuste, odotettu auringonvalon määrä, sateisuus, ilmankosteus ja tuulen nopeus. Lisäksi uusi järjestelmä seuraa sisälämpötilaa, rakennuksen käyttäytymistä eri lämpötiloissa ja kulloistakin ympäristön lämpötilaa jatkuvasti. Näin lämmönjakelua voidaan hallita tarkemmin.

Asennus

Toinen vaatimus uudelle lämmönhallintajärjestelmälle oli, että kaikkien sen osien tulisi olla täysin yhteensopivia lämmönjakokeskuksen olemassa olevan ohjausjärjestelmän kanssa. Tavoitteena oli, ettei lämmönjakopaketin tekniikkaan tarvitsisi tehdä lainkaan muutoksia. Lisäksi uuden järjestelmän tulisi olla käytettävissä perinteiseen tapaan kulloisenkin ulkolämpötilan perusteella, mikäli sääennusteita ei sattuisi olemaan saatavilla.

IoT-tekniikkaan perustuva Edge-järjestelmä on lämmönkulutuksen hallintaan, seurantaan ja optimointiin tarkoitettu ratkaisu, joka täyttää kaikki puiston vaatimukset. Langattomaan verkkoon (WM-Bus eli langaton Meter-Bus-protokolla) perustuvan kevyen arkkitehtuurin ansiosta asennus kesti vain kaksi päivää, eikä häirinnyt itse puiston tai vuokralaisten päivittäistä toimintaa.

Energiatavoitteiden saavuttaminen

Gdańskin tiede- ja teknologiapuistossa toteutettu ratkaisu koostuu useista peruselementeistä: lämmönjakokeskuksen toimintaa ohjaavasta säätimestä, sisälämpötila- ja kosteusantureiden verkosta, pilvipalveluiden kanssa tapahtuvaa tiedonsiirtoa tukevasta yhdyskäytävästä sekä WM-Bus-verkosta, joka yhdistää kaikki verkkoelementit yhdyskäytävään.

Lämpöä kunnallisverkosta rakennuksiin jakavien syöttö- ja paluuputkien lämpötilan seuraamista varten asennettiin kaksi langatonta, akkukäyttöistä pinta-anturia.

  • GPNT:n kaltaisissa rakennuksissa lämmönkulutusta saadaan vähennettyä Edgen avulla yleensä noin 10 prosenttia.
  • Näin sijoitus maksaa itsensä nopeasti takaisin, ja säästöt kattavat järjestelmän kokonaiskustannukset jo muutamassa kuukaudessa, varsinkin tämänhetkisillä energian hinnoilla.

Ja mikä parasta, säästöjä alkaa kertyä miltei välittömästi. Rakennusten omistajien ja kiinteistöpäälliköiden ei siis tarvitse odottaa kauaa, että uudistus alkaa maksaa itseään takaisin.

Haluatko tietää, mitä Edge voi tehdä puolestasi?

me

  • Uudistamishankkeen tarkoituksena oli vähentää lämmönkulutusta GPNT:n keskuslämmitykseen, ilmanvaihtoon ja prosessilämmön käsittelyyn käytettävissä rakennuksissa, sekä samalla varmistaa käyttäjille mukavat olosuhteet. Odotimme ennen kaikkea lämmityskustannusten pienenemistä, mutta meille oli tärkeää vähentää myös lämmöntuotannossa syntyviä kasvihuonekaasupäästöjä sekä muita terveydelle ja ympäristölle haitallisia aineita.

    Andrzej Zaliński, puistoa hallinnoivan Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna ‑yrityksen johtava asiantuntija

  • Älykkäitä lämmönkulutuksen hallintajärjestelmiä voidaan ottaa käyttöön muutamassa päivässä, kun taas perinteiset lämmönhallinnan uudistamisprojektit voivat kestää useita kuukausia. Itse asiassa, uusi järjestelmä voidaan ottaa kiinteistössä käyttöön jo neljän viikon kuluttua sopimuksen allekirjoittamisesta. Vaikka uudistamishanke siis aloitettaisiin tyhjästä, lämmitysenergian kulutusta voidaan vähentää kuluvan lämmityskauden aikana merkittävästi.

    Michal Zaleski, Kionan projektipäällikkö

yhteystiedot

Lue lisää kiinteistöjen hallintaratkaisuistamme