Yhdistetyt ratkaisut vahvistavat Tibrobyggenin digitalisaatiomatkaa

Tibron kunnan oma asunto-osakeyhtiö, Tibrobyggen, yhdisti äskettäin olemassa olevan SCADA-järjestelmänsä Edge- tekoälypalveluumme. Kionalla oli ilo tehdä hankkeessa yhteistyötä sekä yhtiön että integraatiokumppani Systeminstallation i Varberg AB:n (SI) kanssa. Mihin hankkeessa sitten keskityttiin? Tibrobyggenin olemassa olevan SCADA-alusta Arrigon yhdistäminen Edgeen oli ensimmäinen laatuaan.
  • Filip Lagerlöf

    Marketing

julkaistu

päivitetty

Aerial view of Tidan in Tibro Municipality
Aerial view of the Tidan area in Tibro. Photo by Jernchar /Wikipedia (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

Tibron kunnan oma asunto-osakeyhtiö Tibrobyggen on toteuttanut merkittävän projektin. Sen olemassa oleva SCADA-järjestelmä yhdistettiin Edge-tekoälypalveluumme digitalisaation edistämiseksi ja teknisten kiinteistöjärjestelmän käyttöönoton tukemiseksi.

Tibrobyggen

Tibrobyggen on Tibron kunnan oma asunto-osakeyhtiö. Se on jo vuodesta 1965 lähtien pyrkinyt tarjoamaan hyviä vuokra-astuntoja kaikille ikään, tuloihin ja erityistarpeisiin katsomatta.

Tibrossa tekniikka- ja energiainsinöörinä työskentelevä Jesper Sjöholm vastaa tästä eri alustojen yhdistämisprojektista.

Tibrobyggenillä on vahva visio siitä, miten talotekniikkajärjestelmän tulisi toimia. Jo hankkeen alussa oli selvää, että taloyhtiön tavoitteena on edistää integraatiota ja yhteistyötä, uuden ostamisen ja vanhan korvaamisen sijaan.

Mikä sai yhtiön aloittamaan tämän projektin?

Tibrobyggenin digitalisaatiomatka alkoi vuoden 2022 tammikuussa, ja liikkeelle lähdettiin tyhjästä. Ensimmäisessä vaiheessa kaikkiin asuntoihin asennettiin lämpötila-anturit seuraamaan sisälämpötiloja asuinmukavuuden varmistamiseksi. Digitalisaatio ja investoinnit teknisiin kiinteistöjärjestelmiin ovat sittemmin jatkuneet. 

”Kuten aina, halusimme lähteä liikkeelle oikeista lähtökohdista, eli vuokralaisistamme. Siksi keskityimme ensisijaisesti etsimään ratkaisuja, joilla voitaisiin varmistaa vuokralaistemme viihtyvyys. Sen jälkeen aloimme tarkastella SCADA-järjestelmää teknisen toiminnan hallinnan ja valvonnan kannalta, ja valitsimme tätä varten alustaksi Arrigon. Ensimmäisessä integraatiovaiheessa yhdistimme huoneistojen anturit ja Arrigon. Näin pystyimme keräämään tietoa asuntojen sisäilmasta yhteen paikkaan”, Jesper kertoo.

”Seuraavaksi halusimme etsiä älykkäämmän, tekoälyä käyttävän ohjausratkaisun, jotta voisimme optimoida sisäilman lämpötilaa asukkaille entistäkin paremmin ja säästää energiaa. Lisäksi halusimme, että ratkaisu olisi yhdistettävissä SCADA-järjestelmään. Edge AI oli helppo vaihtaa HBV:n kautta, minkä lisäksi se oli täysin avoin ja integroitavissa API:n avulla, joten käännyimme integraatiokumppanimme SI:n puoleen ja aloitimme työt.” 

Edge AI oli helppo vaihtaa HBV:n kautta, minkä lisäksi se oli täysin avoin ja integroitavissa API:n avulla, joten käännyimme integraatiokumppanimme SI:n puoleen ja aloitimme työt.

Jesper Sjöholmtekniikka-/energiainsinööri, Tibrobyggen

Tibrobyggenin ympärille muodostunut taloteknisten järjestelmien ekosysteemi

”Näiden kiinteistönhallintajärjestelmien ja -alustojen ansiosta saamme käyttöömme tietoja, hallintaominaisuuksia, dynaamisia prosessikuvia, järjestelmähälytyksiä, perusteellisia analyyseja ja raportteja. Yhdistämällä nämä, voimme luoda yhtenäisen ja älykkään kokonaisratkaisun joka auttaa meitä muussakin kuin energiatehokkuuden parantamisessa. Sen avulla voimme luoda vuokralaisille parhaat mahdolliset asuinolosuhteet ja samalla saavuttaa vastuullisuustavoitteemme”, Jesper kertoo.

Edgen tekoäly

”Edge AI:n yhdistäminen Arrigon SCADA-alustaan on muuttanut monia asioita. Ennen kaikkea älykkäämpi ja tarkempi ohjaus pitää sisäilman lämpötilan tasaisempana vähentämällä lämpötilan heittelyjä. Tämä parantaa asuinmukavuutta sään vaihteluista ja muista ulkoisista tekijöistä riippumatta.”

”Hankkeessa ensisijaisena tavoitteena ei ole ollut energian säästäminen. Se on pikemminkin mukava lisä. Tähtäämme tietysti mahdollisimman vähäiseen energiankulutukseen, ja samalla kaikista olennaisimman seikan eli hyvän asuinmukavuuden varmistamiseen. Nyt kun kaukolämpökustannukset ovat nousseet jyrkästi, Edge AI on loistava työkalu näiden kustannusten nopeaan ja tehokkaaseen hallintaan. Koska toiminto yhdistetään täysin digitaalisesti ilman paikan päällä tehtäviä asennuksia, se on mielestäni fiksu ratkaisu, joka täyttää tulevaisuuden tarpeet”, hän jatkaa.

Tibrobyggen käyttää Arrigoa ja Edgeä kiinteistönhallinnassaan
Kuva: Tibrobyggen

Avoin, joustava ja itsenäinen

”Tekniikan osalta yleisenä tavoitteenamme tässä hankkeessa on ollut luoda alustojen ja palveluiden ekosysteemi. Sen avulla voimme paitsi hallita kiinteistöjemme teknisiä järjestelmiä ja valvoa niitä etänä, myös mukauttaa alustoja tehokkaan ja digitaalisen sisäisen työskentelytavan saavuttamiseksi. Olemme pieni, 15 henkeä työllistävä yritys, joten meille on äärimmäisen tärkeää, että prosessimme ja työskentelytapamme ovat tehokkaita. Myös se on meille ratkaisevan tärkeää, että käyttämämme ratkaisut täyttävät tulevaisuuden tarpeemme. Teknisten kiinteistöjärjestelmiemme on siis tuettava työskentelytapojamme riippumatta siitä, kuka työn suorittaa, esimerkiksi vuoronvaihtojen yhteydessä.” 

”Siksi meille oli tärkeää käyttää jo olemassa olevia kiinteistöteknisiä järjestelmiä ja yhdistää ne toisiinsa sen sijaan, että olisimme ostaneet niiden tilalle jotain uutta. Keskustelimme tästä vaatimuksesta Kionan ja integraatiokumppanimme SI:n kanssa, ja se otettiin erittäin hyvin vastaan.”

SI:n tekninen päällikkö Bjarne Johansson on samaa mieltä siitä, että hankkeessa käydyt keskustelut ovat alusta alkaen olleet mielekkäitä.

Systeminstallation i Varberg AB (SI)

SI kehittää ohjelmistoja ja järjestelmiä, jotka tarjoavat ratkaisuja energiatehokkuuden parantamiseksi ja automaatioon kaikentyyppisissä rakennuksissa. SI on myös yksi sertifioiduista Kiona-partnereistamme. Systeminstallasjon i Varberg AB

”On hienoa olla mukana tässä onnistuneessa hankkeessa. Se on loistava esimerkki alustojen välisestä integraatiosta, joka luo asiakkaalle lisäarvoa. Me SI:llä toimitamme palveluita useille eri alustoille, ja tässä tapauksessa Arrigon ja Kionan ratkaisuilla on saatu aikaan loistavia tuloksia”, Bjarne Johansson toteaa.

”Yllätyin iloisesti kaikkien osapuolten myönteisestä suhtautumisesta olemassa olevien järjestelmien yhdistämiseen. Kaikesta oli hyvä yhteisymmärrys, ja yhteisenä tavoitteena oli toteuttaa kaikilta osin aidosti avoin ratkaisu. Vaikuttaa siltä, että avointen järjestelmien merkitys alalla käy yhä selvemmäksi”, Jesper Sjöholm sanoo.

”Meille kionalaisille avoimet, joustavat ja riippumattomat järjestelmät ovat yksi koko ratkaisustrategiamme kulmakivistä. Oman alustamme Web Portin yhdistämisen lisäksi muodostamme integraatioita mielellämme myös Arrigon, Citectin ja muiden SCADA-alustojen kanssa. Tällä hetkellä käynnissä on entistäkin useampien alustojen viimeinen integrointivaihe. On hienoa, että partnerit, loppuasiakkaat ja alan kollegat arvostavat ratkaisujamme näin paljon”, sanoo Kionassa projektista vastannut Mattias Holm.

Oman alustamme Web Portin yhdistämisen lisäksi muodostamme integraatioita mielellämme myös Arrigon, Citectin ja muiden SCADA-alustojen kanssa. On hienoa, että partnerit, loppuasiakkaat ja alan kollegat arvostavat tätä näin paljon.

Mattias HolmKionan KAM

Vielä viimeinen kysymys Jesperille: huomaatko mitään eroa siinä, miten tällaisia hankkeita toteutetaan nykyisin ja miten niitä toteutettiin vielä 5–10 vuotta sitten? 

”Ero on merkittävä, sillä kymmenessä vuodessa on ehtinyt tapahtua paljon! Esimerkiksi tekoälystä puhutaan kaikkialla. Aiemmin se oli uusi asia, jota ei oltu vielä testattu. Nykyään se on valmis tuote ja vakioratkaisu monissa kunnissa.”  

”Toinen ero on avoimien järjestelmien käyttö. Se on aiempaan verrattuna uskomattoman tärkeä tekijä, sillä aiemmin tapana oli vain ostaa toimittajilta valmiita pakettiratkaisuja. Vaatimukset ovat nyt täysin erilaisia. Eri osasia on voitava yhdistää ja poimia eri toimittajilta mukautetummaksi ratkaisuksi, joka kootaan tarpeiden ja toiveiden mukaan. Avoimet järjestelmät tarjoavat enemmän mahdollisuuksia ja voivat olla monimutkaisempia, kun entistä useampia palasia on huomioitava. Siksi kulloisiinkin tarpeisiin mukautetun strategian löytäminen on keskeisen tärkeää”, Jesper sanoo lopuksi.