Få skreddersydde dashbord og rapporter med Energinet

Vi har utviklet EMS-verktøyet vårt slik at du kan sammenligne, analysere og forstå byggets ytelse og energiforbruk. Det enkle oppsettet og de brukervennlige rapportene og dashbordene gir deg en fullstendig oversikt over bygningene og energiforbruket ditt, og utallige rapporter som viser energi-, avfalls- og miljødata.
  • Sara Hampf

    Product Marketing

publisert

oppdatert

Reports

Rapportene i Energinet kan inneholde alle typer data, for eksempel energi, vann, avfall, kostnader og CO2-besparelser. Du kan velge mellom en lang rekke forhåndsdefinerte rapporter. Det er mulig å sammenligne de overordnede rapportene som dekker deler av et bygg, hele bygget eller til og med hele porteføljen av bygninger. 

Her er noen eksempler på rapporter klare til bruk:

  • Energianalyse, 
  • Karbondioksidutslipp, 
  • Energiforbruk, 
  • Vannbruk, 
  • Avfallsmengder, 
  • Solcelleproduksjon
  • COP-tall 

Fleksibiliteten i EMS verktøyet gir deg også mulighet til å lage dine egne rapporter - bare kreativiteten setter grenser. Lag en leietakerrapport eller en energianalyse på den måten du ønsker. Eller lag en rapport om egendefinerte målertyper og smartmålere.

Del rapportene dine

Du kan enkelt dele rapportene dine med relevante kolleger, kunder eller leietakere. Dette er en enkel måte å dele informasjon og kunnskap om for eksempel energi- eller avfallsforbruk på. Rapporter kan sendes automatisk via e-post med forhåndsbestemte intervaller. Du har full kontroll over når rapportene skal sendes, enten det er daglig, ukentlig, månedlig eller årlig. Du bestemmer selv hvilken dag eller hvilket klokkeslett du vil ha rapporten levert, som deretter automatiseres i systemet. 

Brukerspesifikt dashbord

Du kan utforme dashbordet slik at arbeidet ditt blir enklere og mer effektivt. Velg relevante rapporter for arbeidet ditt og legg dem til i dashbordet for å få en rask og oversiktlig oversikt over bygningens informasjon og forbruk. Velg mellom både standardrapporter og skreddersydde rapporter. Hvis du jobber med en portefølje av bygninger, kan hver enkelt bygning ha sitt eget dashboard, avhengig av hvilken informasjon du trenger fra hvert enkelt bygg. 

Vil du vite mer om Energinet? Se flere funksjoner og add-ons.