Enkel dataimport

Gjør datahåndtering enklere.

Dusky blue skies

Enkel dataimport

Med Energinet har du ulike alternativer for import av data. Enten du foretrekker en sømløs integrasjon med eksterne systemer, manuell dataregistrering eller import av data via filer, har energioppfølgingssystemet (EOS) de nødvendige verktøyene for å effektivisere datahåndteringsprosessen.

Ta beslutninger basert på sanntidsdata med Energinet.

Ta beslutninger basert på sanntidsdata.

Med Energinet kan du enkelt integrere med eksterne systemer, importere data via filer eller legge inn måleravlesninger manuelt. Det brukervennlige grensesnittet og de omfattende funksjonene gjør det enkelt for deg å ta informerte beslutninger basert på data.

Import av data via API

Motta målerdata direkte fra REST API-er

Med Energinets REST API er det enkelt å importere målerdata. Dette API-et kan sende målerdata direkte inn i systemet. Vi støtter også mange tredjepartsprogrammer der vi samler inn målerdata fra deres API-er, inkludert data fra nettselskaper eller andre systemleverandører. I tillegg bruker vi API for å overføre data fra våre andre løsninger, som IWMAC eller Web Port.

Energinet kan håndtere målerdata fra ulike kilder. Vi samler alle dataene på ett sentralt sted, noe som gir et komplett perspektiv, med samme utseende og følelse.

SFTP og import av e-post

SFTP (Secure File Transfer Protocol) og import via e-post

Systemet vårt støtter dataimport via SFTP (Secure File Transfer Protocol) og e-postbasert import. Du kan importere data i ulike filtyper som CSV, XML, TXT og andre tekstformater. Vi tilbyr en rekke forhåndsdefinerte importformater, og du kan generere tilpassede formater som passer til din spesifikke datastruktur ved hjelp av formatgeneratoren vår.

Filimport brukes i stor utstrekning av BMS-systemer, SCADA-systemer, kraftselskaper og diverse maskinvare på stedet, for eksempel M-bus-gatewayer fra Elvaco.

Andre kilder

Manuelle målere med mobilapp

Energinet Go, vår mobilapp for Android og iOS, gjør det mulig å håndtere manuelle måleravlesninger på en effektiv måte. Opprett QR-koder i Energinet og fest dem til målerne for enkel skanning. Appen inneholder også en alarmliste som gjør det mulig å håndtere varsler og få tilgang til grunnleggende rapporter raskt.

elhub

Elhub er et sentralt IT-system som støtter og effektiviserer kraftmarkedsprosessene rundt elektrisitet. Elhub beregner og distribuerer data for avregning av strømforbruk og strømproduksjon. Vi har en innebygd integrasjon for innsamling av strømdata som er klar til bruk.

Pålitelighet av data

Pålitelige målerdata, alltid

Pålitelige data er grunnlaget for å kunne ta gode beslutninger. I Energinet er funksjoner som automatiske alarmer for feil inkrementelle dataværdier, deteksjon av målerendringer og håndtering av tilbakestilling av tellere, allerede tatt i betraktning.

Oppdag og håndter mangler i data

Systemet vårt oppdager og signaliserer feil knyttet til målerdatafrekvens og manglende data. Målere som mottar inkrementelle rådata, kan konfigureres til å ignorere nullverdier, slik at det ikke er nødvendig å filtrere dem ut manuelt.

Ta i bruk egendefinerte logiske uttrykk

Ekskluder eller håndter andre ekstremverdier og få kontroll over datakvaliteten. Energinet kan generere alarmer for overskridelse av minimums- og maksimumsverdier, og manglende data. Alarmene sendes til angitte mottakere, vises på alarmsidene i systemet, i Energinet GO-appen og sendes via e-post.