Money talks – affärsfördelar med en platform för styrning och uppföljning av energi

Den nya generationens hyresgäster och fastighetsförvaltare förväntar sig digitala lösningar – och dessa är absolut inom räckhåll. Med hjälp av insamlade byggnadsdata kan problem nu åtgärdas digitalt, vilket sparar både tid och pengar. De minskade kostnaderna från digitaliseringen utgör 13 procent av det årliga bruttovärdet. Läs hur:
  • Viktor Vitell

    CMO

publicerad

uppdaterad

Affärsfördelar med en platform för styrning och uppföljning av energi
Investeringar i datadriven hantering av byggnader kan generera betydande affärsvärde. Foto: utah778 / Getty Images

Där man i dag har begränsad kontroll i byggnader eller lokaler kan IoT-konnektivitet möjliggöra den digitala styrning som krävs för temperaturreglering, ventilationsstyrning, kylning och andra tekniskasystem. När IoT-enheterna (till exempel sensorer) är installerade kan de skicka realtidsdata via mobilnätet till en IoT-plattform, där du kan övervaka, hantera och optimera anläggningarna.

Problem som tidigare tvingade fastighetsförvaltare till dyra fysiska besök går nu att lösa digitalt. I många fall kan en korrekt övervakning ofta åtgärda ett potentiellt fel innan det blir ett problem. Förvaltare kan samla in fem gånger fler datapunkter med lämplig teknik. Det innebär fem gånger så mycket kunskap.

Datadrivna beslut sparar pengar

Verkligheten är att bygg- och fastighetssektorn har släpat efter i digitaliseringen. De datapunkter som behövs för att optimera energiförbrukningen (till exempel data gällande luftfuktighet, temperatur, elförbrukning och byggnadsegenskaper) som kan vara tillgängliga och strukturerade är ofta inte det.

I dag är 80–90 procent av en organisations data ostrukturerade. Insamlingen av data kan inte bara användas till att sänka energiförbrukningen utan även stödja beslut om var man ska investera och varför.

Datadrivna beslut sparar pengar
Använd data från Edge för att fatta välgrundade beslut för dina fastigheter. Foto: PeopleImages/Getty Images Signatur

Värmesystem – vanliga fel och enkla lösningar

Genom att minska och anpassa framledningstemperaturen i värmesystemet med hjälp av digital styrning, kan man uppnå årliga energikostnadsminskningar i intervallet 10–15 procent avseende större fastigheter med flera hyresgäster. Självklart beroende på det specifika fallet. 

En annan kritisk aspekt som är värdefull att övervaka är tidig upptäckt av tekniska fel i värmesystem. Vanlig problem är felaktiga temperatursensorer eller trasiga styrventiler. Här kan onödiga energikostnader, reparationer eller ersättningskostnader undvikas genom att man tidigt fångar upp eventuella problem.  

Ur en fastighetsägares perspektiv är det viktigt att öka fastighetsvärdet. Och investeringsfonder optimerar sina fastighetsportföljer ur ett energieffektivitetsperspektiv. Även om energieffektiva fastigheter riskerar att bli så kallade strandade tillgångar kan investeringar i energiuppföljning och -optimering avsevärt öka fastighetsvärdet.

Vill du veta mer? Beräkna de potentiella fördelar som cellulär IoT kan innebär för ditt företag.

Varför investera i en plattform för styrning och uppföljning av energi?

Smart energiförvaltning i byggnader har kommit långt sedan James Southerland konstruerade sin ECHO IV-hemdator 1977, och bygg- och fastighetssegmentet har en tydlig potential att utvecklas från att ha släpat efter i digitaliseringen till att bli ledande inom innovation. 

Med system som förses med en accelererande ström av data från fysiska och virtuella sensorer blir det allt mer realistiskt att skapa omfattande digitala tvillingar av fastigheter. Digitala tvillingar representerar inte bara byggnadernas fysiska strukturer utan även all aktiv driftteknik och byggnadsanvändning.  

Investeringar i datadriven hantering av byggnader kan generera betydande affärsvärde. Snabbt och med begränsade investeringar. Det här eliminerar inte behovet av att energirenovera byggnader, men gör det möjligt för oss att snabbt förbättra energieffektiviteten. Insamlade data ger insikter om var man kan investera i en renovering för att optimera avkastningen på investeringen.  

Att förbättra energieffektiviteten med hjälp av dataanalys är bara en aspekt av fastighetsförvaltningen och ett stort steg mot att förbättra fastigheternas besparingspotential. Våra lösningar för fastighetsförvaltning tar fram det mesta av befintlig byggnadsteknik och IoT för att samla in alla data du behöver för att fatta hållbara beslut i framtiden. Bra för affärerna och bra för miljön. 

Omvandla traditionella byggnader till smarta byggnader med IoT