Den digitala tvillingen – bron mellan det fysiska och det digitala

Rymdfärden med Apollo 13 år 1970 kan ha varit världens första användning av en digital tvilling. I dag används denna teknik inom områden som fastighetsförvaltning. Men vad är egentligen en digital tvilling? Och vad kan man använda den till?
  • Maria Sotberg

    Writer

publicerad

uppdaterad

Digitala tvillingar i form av byggnader i 3D
Som två vattendroppar: en digital tvilling är en digital eller virtuell kopia av något som finns i verkligheten.

”Houston, we’ve had a problem”.

Den 13 april 1970 höll världen andan när rymdfärjan Apollo 13 störtade mot månen. När syret började läcka ut i rymden fanns det inte mycket tid att fatta kritiska beslut. Genom att lägga till telemetridata från den fysiska rymdfärjan i sin digitala kopia i realtid kunde markkontrollen simulera olika strategier och få hem besättningen till jorden.

Incidenten var nära att sluta i katastrof, men blev också en triumf för människans motståndskraft. Och tro det eller ej: Man tror att den allra första digitala tvillingen användes i samband med Apollo 13-uppdraget – även om den inte kallades en ”digital tvilling” på den tiden.

Vad är en digital tvilling?

Kort sagt är en digital tvilling en virtuell kopia av ett fysiskt föremål som finns i verkligheten, precis som NASAs fysiska rymdfärja och dess digitala modell, sammankopplade genom de realtidsdata som finns tillgängliga.

I dag har tekniken spritt sig till andra sektorer, däribland bygg- och fastighetsförvaltningsbranschen.

Till och med tvillingar är olika: geometriska vs. digitala

För att skapa en digital tvilling måste du ha ett fysiskt föremål (i vårt fall en byggnad) som du återskapar i en 2D- eller 3D-modell. Men – att bara skapa en digital modell gör inte datafilen till en digital tvilling. Det vi pratar om här är en geometrisk tvilling. Kom ihåg att vi fortfarande saknar NASAs ”realtidsdata”.

Men vad händer om man installerar sensorer i en byggnad så att om något ändras, ändras den digitala kopian också? Då börjar vi närma oss.

Digital tvilling i IWMAC
Se status för dina kylsystem live i IWMAC och gör ändringar i den digitala kopian som överförs till verkligheten.

Låt oss titta på ett exempel: Vi skapar en digital modell av en kontorsbyggnad med alla rum, dörrar och all installerad teknisk utrustning. För göra tvillingen levande och ”smart” installerar vi sensorer i byggnaden. Sensorerna fångar upp variationer i temperatur och luftkvalitet i varje rum. De kan också varna oss om något händer med elnätet eller ventilationssystemet.

Så integrerar man

Att koppla ihop det fysiska med det digitala görs främst med sensorer, men du kan också integrera befintliga centrala driftsystem. Du kan fritt välja om du vill ha datautbyte via sensorer, SCADA-system eller en kombination. På så sätt kan data flöda fram och tillbaka och du får kontroll över byggnaden i realtid.

Och så har en digital tvilling skapats.

Digital tvilling i Edge, en 3D-rendering av en byggnad
3D-simulering av en byggbad i Edge

Vad kan man använda den till?

När tvillingen utvecklas kan energianvändning och driftuppgifter bli alltmer autonoma och självstyrande.

1. Övervakning och visualisering

Med en digital tvilling kan du övervaka och visualisera realtidsdata från sensorer och andra källor. Detta kan innefatta information om temperatur, luftfuktighet, energianvändning och mycket mer. Genom att visualisera dessa data i en 2D- eller 3D-modell av byggnaden får du analyser i realtid och en inblick i byggnadens användning och prestanda.

2. Prediktivt underhåll

Lägger du mycket tid på att göra inspektioner (för att förhoppningsvis upptäcka ett problem) eller släcka bränder genom att reagera när fel redan har uppstått? Det finns ett enklare sätt.

Genom att analysera inkommande data kan tvillingen förutsäga underhållsbehovet innan det blir ett stort problem.

3. Möjliga scenarier

En digital tvilling kan simulera olika scenarier, såsom ändringar i byggnadens utformning, extern påverkan eller nya system och ny utrustning som installeras. Genom att simulera dessa scenarier i den digitala tvillingen kan du se till att de åtgärder och förändringar du genomför innebär en förbättring.

Vill du kunna vara proaktiv var som helst och när som helst?