Berlinovo Apartment GmbH

Berlinovo Apartment GmbH

Varje år delar vi ut Sustainable City Award till kunder som har uppnått enastående besparingar. Detta kräver en aktiv och planerad styrning och ett djupgående engagemang för att uppfylla energimål.

För Berlinovo har vägen till effektiva och miljövänliga fastigheter varit ett långsiktigt fokus. Förutom optimeringen med Edge arbetar Berlinovo regelbundet med energidata för att säkerställa kontinuerlig förbättring.

Alla dessa faktorer förenas i vårt projekt med Berlinovo Apartment GmbH, den senaste mottagaren av Sustainable City Award (2021). På bara ett år sparade företaget över en miljon kilo CO2.

Constanze Dühring och Ute Rüße (till höger på bilden) mottar Sustainable City Award av Eva-Maria Metz och Janot Dohrmann (Kiona).
Foto: Constanze Dühring och Ute Rüße (till höger på bilden) mottar Sustainable City Award av Eva-Maria Metz och Janot Dohrmann (Kiona)

Janot Dohrmann, ansvarig energiexpert på Kiona, bekräftar: ”Berlinovo arbetar på ett föredömligt sätt för att göra sina fastigheter mer effektiva utan att kompromissa med hyresgästernas intressen och komfortbehov. Det här projektet visar hur miljömässiga och sociala faktorer kan förenas. Och inte minst är det ekonomiskt lönsamt.”

Det här projektet visar hur miljömässiga och sociala faktorer kan förenas. Och inte minst är det ekonomiskt lönsamt.

Janot DohrmannEnergiexpert, Kiona

Utgångspunkten

Berlinovo Apartment GmbH förvaltar runt 6 500 lägenheter i 31 bostadskomplex i Berlin. Med nästan femtio års erfarenhet är företaget marknadsledande inom segmentet för tillfälligt boende i Berlin. Men de stod inför utmaningen att ansluta olika typer av system och samla in data som saknades från de olika fastigheterna.

Fastigheterna värms dels upp med gas, dels med fjärrvärme via enrörs- och tvårörssystem. Innan projektet inleddes gick det inte att verifiera hyresgästernas klagomål, vilket resulterade i höga administrativa kostnader på grund av många platsbesök.

Därför var projektets mål inte bara att realisera besparingar med hjälp av algoritmen, utan också att inrätta ett energistyrningssystem som kunde hanteras av ledningsgruppen.

Installation av Edge

Utifrån dessa data och mål bestämde man vilken typ av infrastruktur som krävdes.

I Berlinovos fall installerades 685 rumssensorer i 30 byggnader för att mäta temperatur och relativ luftfuktighet. Eftersom rumssensorerna är trådlösa och enkla att installera i en lägenhet kunde kunden installera dem på egen hand, med telefonsupport från Kiona. Sensorer i värmesystemen och Edge Hubinstallerades av en lokal installatör.

Energioptimering med AI ”up and running” på sex veckor

På kort tid var alla fastigheter online. Kundens portal konfigurerades med de data som nu fanns tillgängliga. Särskild uppmärksamhet ägnades åt systemets struktur och navigationen utformades utifrån uppvärmningstypen. Det gör det möjligt att snabbt jämföra förbrukningsvärdena inom respektive grupp.

Förutom att utvärdera förbrukning och koldioxidutsläpp inrättade man ett larm för rumstemperaturer som blev för låga.

Kiona stöder löpande Berlinovos projekt och bistår bland annat med en årlig energianalys. Algoritmen genererar kontinuerliga besparingspotentialer. Det innebär att självlärande optimering kan tillämpas på en stor del av beståndet.

Resultat och framtidsutsikter

Sedan projektet startade har värmeenergibehovet minskat med i genomsnitt 19,8 kWh/m² för samtliga fastigheter jämfört med referensåret 2018. Samtidigt har koldioxidutsläppen minskat med mer än 1 miljon kg hittills. Dessa siffror baseras på uppmätta förbrukningsvärden som har normalårskorrigerats.

Men vägen till optimering slutar inte här. Klimatneutrala byggnader innefattar en rad åtgärder som måste planeras och övervakas. Modulen Energy Taget är utformad för detta ändamål: Baserat på alla registrerade förbrukningsdata simuleras vägen till klimatneutralitet via åtgärder i Edge. På så sätt kan man fastställa vilken åtgärd som kan användas för att uppnå den nödvändiga minskningen av CO2 .

 • Namn

  Berlinovo Apartment GmbH

 • Typ

  Bostadshus

 • Plats

  Berlin, Tyskland

 • Kionas tjänster

  Edge

Vill du veta mer om det här kundcaset?

kontakter

Vill du veta hur du kan använda dina system mer effektivt?