Att förstå energieffektivitet lägger grunden för ordning

Terhi Toppinen-Häyrinen längtade efter ordning och reda när hon började jobba som fastighetsförvaltare för åtta år sedan. I dag har de Edge anslutet till 17 fastigheter och har minskat sin energiförbrukning med 1 502 MWh. Så här blev det möjligt.
  • Joacim Hindersson

    HoB & Customer Success, Finland

publicerad

uppdaterad

Understanding paves the way for order
Photo by Kiona

Fastighetsförvaltaren Terhi Toppinen-Häyrinen utvecklar energieffektiviteten på Settlement Apartments Ltd tillsammans med Kiona. Edge går snabbt och enkelt att använda, säger hon.

“Allt kommer att lösa sig.” Fem små ord. Det är Terhi Toppinen-Häyrinens motto och en stor energikälla.

“Även när något verkar omöjligt tror jag på att allt löser sig”, säger hon. “Jag ger inte upp, och jag känner mig nöjd när något hela tiden utvecklas.”

Terhi Toppinen-Häyrinen längtade efter ordning och reda när hon började jobba som fastighetsförvaltare på Settlement Apartments Ltd för åtta år sedan. Settlement Apartments Ltd utvecklar samhällen och erbjuder olika typer av särskilda boenden och boendeservice. Företagets fastigheter var nya hus av hög kvalitet byggda på 2000-talet, med en byggnadsmetod och en teknisk prestanda som låg över den genomsnittliga finska standarden. De var dock något alldeles unikt. Det var en utmaning att förvalta och sköta dem eftersom det inte fanns någon struktur.

”Jag tänkte: här har jag ett intressant arbete framför mig. Då gick det inte att prata om alla fastigheter som en helhet. Husen levde sina egna liv.”

Optimerad uppvärmning ledde till stora besparingar

Settlement Apartments

Toppinen-Häyrinen såg att Settlement Apartments bostadshus behövde ett energioptimeringssystem. Det skulle bidra till att förbättra fastigheternas energianvändning och energiförhållanden, optimera energieffektiviteten och förutse problem.

Efter lite efterforskningar föll valet på det molnbaserade systemet Edge. Med hjälp av IoT-teknik kopplar Edge samman alla enheter i byggnaderna, samlar in data och styr systemen på ett intelligent sätt baserat på väderprognoser och en vald strategi.

2021 lyckades de 17 st fastigheter som tillhör Settlement Apartments minska sin energianvändning med 1 502 MWh, vilket är ungefär 13 % av dessa fastigheters totala förbrukning.

De megawattimmar som sparades in på ett år motsvarar uppvärmningskostnaderna för runt femtio enfamiljshus med värmepump. Det är ett bra resultat för hus som är byggda främst på 2010-talet, utan några betydande investeringar i den befintliga värmetekniken.

Att spara energi har inte varit ett slutmål i sig, utan målet har varit att optimera energianvändningen och skapa en bra boendemiljö.

”Det här var vår första ordentligt optimerade uppvärmningssäsong”, säger Terhi Toppinen-Häyrinen.

”Våra börvärden är väldigt väl inställda. Edge passar oss bra eftersom det är enkelt att använda och gör att vi kan reagera snabbt i olika situationer. Jag tycker också att anslutbarheten är ett stort plus. Integrationen fungerar bra, och inte bara på papperet.”

Utanför väggarna

I dag är över 5 500 byggnader i elva europeiska länder anslutna till Edge-plattformen. Bolagets fastigheter har en total yta på 53 000 m2 och rymmer 1 365 lägenheter. Större delen av fastigheterna ligger i huvudstadsregionen. Det finns två fastigheter vardera i Tammerfors och Åbo och en fastighet i Hyvinge respektive Joensuu.

Bostadshusen är hyresbostäder som är öppna för alla, med hyresgäster som kan njuta av ett boende med hög kvalitet och välutrustade gemensamma utrymmen.

”Vi erbjuder inte bara våra hyresgäster fyra väggar och ett tak, utan också en bra boendemiljö”, säger Terhi Toppinen-Häyrinen.

“Det är vårt jobb att skapa en bättre boendeupplevelse för dem. Vi arbetar för dem och inte tvärtom.”

Balanserad uppvärmning viktigare än en snabb vinst 

De värden som ligger till grund för de särskilda boendena är gemenskap, ekonomi och miljö. Företaget strävar efter att utveckla en känsla av gemenskap både i de enskilda husen och i kvarteret. Företagets vd är Heli Kotilainen, som tidigare har arbetat som avdelningschef på Granlund och varit chef för Green Building Council Finland.

Ett av verktygen för en bättre boendeupplevelse är att utveckla fastighetstjänster. Enligt Toppinen-Häyrinen har de också beslutat att börja utföra en del tjänster internt som tidigare lades ut på underleverantörer.

Att förstå energieffektivitet lägger grunden för ordning
Foto: Terhi Toppinen-Häyrinen, fastighetsförvaltare på Settlement Apartments Ltd

”Hur säger man det på ett bra sätt? Vi valde en ny riktning eftersom den befintliga modellen inte uppfyllde våra förväntningar när det gällde kvalitet. Den här förändringen känns väldigt spännande.”

Energieffektiviteten förbättras också till förmån för de boende. Som ett resultat kan temperaturerna i de särskilda boendena vara något högre än i de fastigheter där energianvändningen har sänkts på bekostnad av komforten. Terhi Toppinen-Häyrinen föredrar dock en balanserad, lagom snabb utveckling framför aggressiva förändringar.

”Resultatet ser bra ut. Vi har lärt oss mycket och är på god väg att nå våra mål. Med Kiona och Edge har vi fått ordning, förståelse och ett system som utvecklas på ett tydligt och synligt sätt. Det gillar jag verkligen.”

Vill du veta vad Edge kan göra för dig?