Bygg skript av pusselbitar

Använd Blockly för att snabbt komma igång med scripting i Web Port. Använd pusselbitarna för att skapa kontrollogik eller presentationer med anpassade rapporter och automatiserad bakgrundsbehandling.
  • Sara Hampf

    Product Marketing

publicerad

uppdaterad

Web Ports skriptmotor kan användas för att lösa speciella krav som inte kan hanteras med standardprocessbilder. lockly har också stöd för färdiga block som interagerar med Kionas API:er, till exempel spotpriser på el.

Det är inte alla som är bekanta med programmering och skript, vilket gör det svårt att komma igång. Som en lösning har vi inkluderat stöd för Blockly i skriptredigeraren, så att användarna kan skapa skript med hjälp av pusselbitar.

Hur fungerar det?

Blockly använder visuella block, eller pusselbitar om du så vill, som länkas samman för att göra kodskrivandet mer hanterbart och visuellt mer överskådligt. Den kan också anpassas för att generera kod i valfritt textbaserat programmeringsspråk.

Skripten skapas genom att koppla samman block som var och en representerar logik eller en mer omfattande funktionalitet. Redigeraren fungerar genom att man drar och släpper ett gränssnitt från ett blockbibliotek till en arbetsyta, som sedan sparas och används för att generera den faktiska koden. Blockly är för närvarande tillgängligt för Call-, Looped- och Triggered-skript. Detta innebär att du kan anpassa din projektdesign direkt i webbgränssnittet för att skapa verktygsfält, popup-fönster, text, grafik och bildknappar.

En tydlig vision

När du arbetar med Blockly är det viktigt att ha en tydlig vision eller ett mål för vad du vill att systemet ska göra och vilket resultat du vill få från koden. 

Ett perfekt exempel på när man kan använda Blockly är för spotpriser. Du kan programmera systemet så att när spotpriset når en viss gräns stänger systemet av en pump för att minska kostnaderna. Du kan bestämma om koden ska köras tillfälligt eller om den ska kunna upprepas dagligen, veckovis eller månadsvis. 

Den här videon visar hur du använder Blockly för spotpriser

Förenklat skript med Blockly

Använd Blockly för att snabbt komma igång med scripting i Web Port. Använd pusselbitarna för att skapa kontrollogik eller presentationer med anpassade rapporter. Blockly stöder även färdiga block för interaktion med Kiona API:er, t.ex. spotpriser på el. Med skript kan du också dra nytta av taggstandarden för att filtrera ut taggar som matchar dina behov. Du kan sedan använda taggarna för export eller presentationer utan att behöva ansluta varje tagg manuellt. 

Skript kan användas både för rapportering och för att skapa automatiserade bakgrundsprocesser. Eftersom inte alla kan programmering och scripting kan det vara lite av en utmaning att komma igång. Av den anledningen har Web Port implementerat stöd för Blockly som en del av skripteditorn, vilket ger möjlighet att bygga skript med hjälp av pusselbitar.

Vill du veta mer om Web Port?