Därför pratar alla om proptech

Smarta byggnader, smarta städer och en smartare värld. Allt verkar vara synonymt med proptech. Teknik som AI, maskininlärning, IoT och big data driver konceptet framåt. Det är en digital revolution som skakar om den traditionella fastighetsbranschen.
  • Maria Sotberg

    Writer

  • Åsmund Svinndal

    CBDO

publicerad

uppdaterad

Proptech
Photo by Scott Webb on Pexels

Proptech är något alla pratar om. Ofta i en kontext av nyare, större och bättre teknik. Framväxten av nya företag som banar väg för ny och djärv teknik. Sättet vi samlar in och använder stora mängder data på blir allt viktigare.

Vad är proptech?

Proptech (även kallat real estate tech eller realtech) kan sammanfattas som alla verktyg och lösningar och all informationsteknik som används för att optimera hur människor använder, köper, säljer, och förvaltar fastigheter. Inom fastighetsförvaltning skapar det nya möjligheter för investerare, ägare, förvaltare och hyresgäster, vilket ger mer hållbara företag världen över.

En ny värld av förvirring?

När nya lösningar dyker upp följs de ofta av både skepsis och förvirring. Tekniken är ganska ny, men problemet är detsamma – hur ska det här underlätta just vår verksamhet? För ägare, driftschefer och förvaltare handlar allt om hur olika tekniker fungerar tillsammans för att göra vardagen enklare – och våra klimatfotavtryck mindre. 

Svaret på vilket värde proptech ger handlar då kanske inte bara om tekniken i sig, utan om det värde som skapas när vi samarbetar. För oss här på Kiona är proptech inte bara ett modeord eller det senaste från teknikvärlden – det är lösningarna som gör det möjligt för olika typer av ny teknik att kommunicera med varandra. Det är insamling av data och flera miljarder lagrade datapunktersom kan delas vidare.

Det är framtidens ekosystem.   

Ett ekosystem i förändring

Att dela ekosystemet gör att vi kan vidareutveckla tekniken och använda den på ett bättre sätt. Vi måste uppfylla vår gröna ambition med hjälp av hållbara lösningar. Att använda ny teknik för att göra nya och befintliga byggnader energieffektiva kommer att göra det lättare att nå de globala klimatmålen, och mycket av arbetet är redan i gång.   

Sensortekniken är här för att stanna. Maskininlärning och AI möjliggör datadrivna och intelligenta byggnader som kan styra sig själva och kontinuerligt lära sig nya mönster, och AI-tekniken blir bara smartare och smartare.   

Inom kort kommer självlärande att vara en del av vardagen för alla som förvaltar fastigheter. Kanske får vi se virtuella sensorer som kan sköta fastigheter med hjälp av maskininlärning och historiska data från samma typ av byggnader när en befintlig byggnad saknar den nödvändiga tekniken.  

I framtiden utgörs gränsen inte av vad vi kan utveckla utan hur mycket vi kan skapa med hjälp av de data vi redan har.   

Framtidens teknik skapas genom att vi samlar in och delar data

Vår kärnkompetens i dag ligger i att integrera olika system – oavsett varumärke. Vår styrka är att ligga steget före i allt som behövs för datainsamling.   

Vi kommer att fortsätta att driva på branschen att dela värdefulla data med alla. Branschstandarden, Kiona Ready, är ett bevis på detta – eller snarare bara början. Men det räcker inte att blint dela med sig – de data som samlas in måste faktiskt kunna arbeta tillsammans för att skapa något riktigt användbart.

Ingen aktör kan lösa allt, och ett välfungerande ekosystem kommer att vara avgörande för hur framgångsrik digitaliseringen av branschen blir. Det handlar om att många aktörer blir bra på just sin nisch eller att experterna bearbetar olika typer av data och vidarebefordrar den.   

Proptech ger inte bara mervärde till skaparna utan till hela värdekedjan. Först då kan vi tala om en revolution.

Är du redo att använda teknik som redan är färdig att anslutas? Se våra lösningar för fastighetsförvaltning.