En tjuv gömmer sig i din byggnad –indirekt energianvändning

Om du är intresserad av att spara energi har du förmodligen koll på de mest uppenbara energitjuvarna, men hur är det med de mindre uppenbara? Lär dig mer om indirekt energianvändning och hur du kan stoppa dessa luriga skurkar.
  • Maria Sotberg

    Writer

publicerad

uppdaterad

Indirekt energianvändning i fastigheter
Foto av bridixon / Getty Images Signature

De höga energipriserna och oron över energiberoende har fått oss alla att tänka på att minska förbrukningen.

Och när det gäller energi känner du förmodligen till direkt energianvändning, det vill säga den energi som förbrukas av en byggnads mekaniska och elektriska system, såsom belysning, uppvärmning och luftkonditionering. Men man missar ofta en annan form av förbrukning – den som kallas indirekt energianvändning.

Indirekt energianvändning, vad är det?

Indirekt energianvändning avser den energi som förbrukas under produktion, transport och bortskaffande av varor och tjänster som en fastighet nyttjar, såsom den energi som krävs för att tillverka byggmaterial, transportera produkter till platsen eller vid avfallshantering.

Energifakta

Indirekt energi kallas också inbäddad energi eller inbäddad koldioxid eftersom den kan sägas vara ”inbäddad” i produkten eller tjänsten.

Även om indirekt energianvändning kanske inte märks så mycket kan den utgöra en viktig del av en byggnads totala koldioxidavtryck. Till exempel uppskattas den energi som krävs för att tillverka en enda tegelsten uppgå till 1 kWh (vilket gör det till ett ganska genomsnittligt material). Men om tusentals tegelstenar behövs till en byggnad är det fortfarande en stor indirekt energianvändning.

På samma sätt har byggmaterial som betong och stål en mycket högre mängd inbäddad energi än material som trä och bambu.

Hur indirekt energianvändning påverkar energibesparing i fastigheter

Indirekt energianvändning har en nära koppling till energibesparing i fastigheter, eftersom den står för en stor del av en byggnads miljöpåverkan. Att minska denna typ av energiförbrukning i fastigheter är avgörande för att uppnå större besparingar och förbättra hållbarheten.

Här är några åtgärder man kan vidta:

1. Välj hållbara byggmaterial

Genom att välja byggmaterial som är hållbart framtagna, energieffektiva och har en låg mängd inbäddad energi kan du minska den indirekta energi som förbrukas under tillverkningen av dem.

Välja material med en låg mängd inbäddad energi
Tänk på: Att välja material med en låg mängd inbäddad energi kan leda till högre energianvändning under själva driften, och material med högre mängd inbäddad energi kan resultera i en fastighet med lägre energiförbrukning under drift. Det viktigaste är att välja rätt material för syftet och den förväntade livscykeln. Foto av Rodolfo Quirós/Pexels.

Att utvärdera den inbäddade energimängden hos ett material eller en hel byggnad är en komplex uppgift. Några bra riktlinjer är att återanvända befintliga material, att välja nya material med återvunnet innehåll och att rita byggnader med en lång livslängd. Läs mer om beräkning av inbäddad energi.

2. Optimera fastighetssystemen

Genom att automatisera fastighetssystem som belysning, VVS och ventilation kan vi säkerställa att dessa system endast är igång när de behövs. Detta kan minska energislöseriet och främja en effektivare resursanvändning, vilket också är bättre för miljön.

Att hitta alternativ där du kan lägga till andra system eller lösningar senare är ett bra sätt att säkerställa skalbara lösningar som du inte växer ur direkt (och som du inte måste byta ut).

3. Återanvänd byggnader och infrastruktur som redan finns på plats

Att återanvända befintliga byggnader minskar byggnadsarbetets miljöpåverkan genom att man sparar resurser och minskar mängden avfall. Det bidrar också till att minska utsläppen av växthusgaser i samband med tillverkning av nya material.

Med prisvärda lösningar kan vi göra dagens fastigheter mycket smartare bara genom att uppgradera den befintliga utrustningen. Detta är möjligt så länge systemen kan prata med varandra. Vår öppna och flexibla plattform är utformad för just detta.

Grön omställning? Det är inte alltid så enkelt.

För att verkligen förstå en byggnads energiavtryck är det viktigt att tänka på all energi och alla resurser som krävs för att bygga och förvalta en fastighet, inklusive både direkt och indirekt energianvändning.

Flexibla automationslösningar kan hjälpa dig att uppnå ännu större energibesparingar, men det är bara en del av ekvationen. Att återanvända befintliga byggnader, välja hållbara byggmaterial och införa effektiva avfallshanteringsprogram är minst lika viktigt.

Vi behöver bli bättre på smarta byggnader, och det snabbt. Och för att vi ska kunna nå våra klimatmål kan ”smart” inte vara synonymt med flashiga nya byggnader. Vi måste göra något åt alla befintliga byggnader – och det är fullt möjligt.