Energieffektiva byggnader – mer aktuella än någonsin!

Koldioxidutsläpp, gamla byggnader och stigande energipriser. Fastighetsbranschen har många utmaningar relaterade till energianvändning. Uppmaningen kunde inte vara tydligare – men vi har begränsat med kapital, tid och resurser. Tiotusenkronorsfrågan är: vad ska man investera i?
  • Viktor Vitell

    CMO

publicerad

uppdaterad

Energieffektiva byggnader – mer aktuella än någonsin!
Foto: Smederevac / Getty Images

Världen runt om kring oss blir allt smartare. Vi ser fordon som kör själva, drönare som tar hand om äppelträd, kroppssensorer som övervakar vår hälsa och många andra smarta sätt att använda IoT. En av de branscher som har anpassat sig relativt långsamt till smarta lösningar är dock fastighetssektorn, trots att byggnaders energieffektivitet är ett hett ämne – och det av goda skäl: 

  • Tillsammans står byggnaderna i EU för 40 % av vår energiförbrukning och 36 % av utsläppen av växthusgaser Det är inte hållbart. 
  • 75 % av Europas fastigheter är i dag inte energieffektiva, och det förutspås att 95 % av dessa fastigheter fortfarande kommer att vara i bruk år 2050. Det innebär att fastighetsägare gör stora förluster, särskilt när det råder energikriser 
  • För att nå EU:s övergripande mål om en utsläppsminskning på 55 % fram till 2030 skulle fastighetssektorn behöva minska sina utsläpp med 60 %, vilket är en oerhört stor utmaning.  

Europa genomgår en energikris och många energibolag återgår till fossilbaserad energiproduktion för att möta efterfrågan. Så var gör du dina investeringar?

Stål och betong eller IoT och AI?

Det mest uppenbara sättet att ta itu med dessa utmaningar är fysiska uppdateringar: att förbättra byggnaderna isolering, byta ut dragiga fönster och ersätta fossilbaserade värmesystem med värmepumpar och solpaneler. Detta är saker som måste göras, men vi måste inse faktum – det är inget som sker över en natt.   

Den nuvarande takten för energirenoveringen av Europas fastighetsbestånd är 1 % och större delen av dagens globala fastighetsbestånd kommer fortfarande att finnas kvar år 2050. Säg att fastighetssektorn ska minska sina koldioxidutsläpp med 60 % till år 2030. I så fall måste takten för energirenoveringen av Europas fastighetsbestånd fördubblas – en stor utmaning med tanke på de ökande kostnaderna för byggmaterial och bristen på resurser i branschen.  

Precis som i många andra branscher erbjuder digitalisering ett annat sätt att hantera utmaningar. Att samla in olika typer av data om inomhusklimatet i en byggnad, väderförhållanden, energiförbrukning och värmesystemets prestanda hjälper till att räta ut frågetecknen. 

Samla in byggnadsdata med IoT-lösningar.
Bild: Genom att analysera och visualisera dessa data kan du få viktiga insikter om en byggnads energiprestanda, styra värme- och kylsystem (optimera byggnadens energiförbrukning) och minimera koldioxidutsläppen.

Den här strategin skapar inte värde genom isolering av byggnader och fönsterbyten, utan genom att utnyttja IoT- och AI-motorer för att samla in och behandla byggnadsdata. 

Tekniken finns redan, de investeringar som krävs är mycket mindre än för mekaniska konstruktioner och det går att uppnå resultat mycket snabbare. Men vi ska vara tydliga: Smarta byggnadslösningar kompletterar energirenoveringar av byggnader. De ersätter dem inte.

Vill du veta mer om vår IoT- och AI-plattform?

Där IoT möter fastighetsbranschen

Det finns många olika sätt att uppnå en framgångsrik fastighetsautomation, med allt från AI-system till sensorer och ställdon och – sist men inte minst – IoT-konnektivitet. Nyckeln till framgång inom detta branschsegment är att skapa mervärde i ekosystem som gör smarta byggnader till verklighet. 

Med det i åtanke utforskade vi det verkliga värdet och effekten av IoT-anslutna byggnader tillsammans med Ericsson och Arthur D. Little. Rapporten Connected Buildings Energy Management lyfter fram behovet av att övervaka, styra och optimera energianvändningen – för att göra det möjligt för fastighetsägare att minska energikostnader och koldioxidutsläpp.

Teknisk fastighetsförvaltning för uppkopplade byggnader. Besök Ericssons webbplats och ladda ner rapporten