Energiövervakning: – Strunta i magkänslan och fatta beslut baserade på data

Har man inte tillräckligt med rätt sorts data är det omöjligt att veta var man ska börja för att kunna fatta rätt beslut. ”Om du vill minska förbrukningen behöver du ett helikopterperspektiv, och det får du med Energinet”, säger Thor Øyvind Ludvigsen, Head of Business för Energinet.
  • Maria Sotberg

    Writer

publicerad

uppdaterad

Thor Øyvind Ludvigsen om energiövervakning med Energinet.
Thor Øyvind Ludvigsen, HoB Energinet. Foto: Foto: @Kiona

Utvecklingen av energi- och hållbarhetsuppföljningssystemet Energinet inleddes 2002. Det främsta målet har varit att ta fram ett webbaserat system med ett enkelt gränssnitt som gör att användarna kan få tillgång till information med bara några klick.

Energinet ger dig bekräftelse på om det du gör verkligen fungerar. Om du sköter styrningen via ett SCADA-system övervakar Energinet slutresultaten ovanifrån. Det gör jobbet med energi- och hållbarhetsuppföljning mycket effektivare.

Om systemet

Energinet är ett ISO-certifierat energiuppföljningssystem (EMS) utvecklat för fastighetsägare, operatörer, industri och produktion. Med den flexibla webblösningen får du säker datainsamling, analysverktyg, larmhantering, rapporter och överblick – i ett och samma system.

Rätt sorts data är A och O

Systemet har utvecklats i samarbete med kunder och energirådgivare. Resultatet är en lösning som verkligen passar alla. Från enkla analyser till komplexa beräkningar för större organisationer.

Tanken har alltid varit detsamma: det viktigaste är kvalitet och lösningar som inte låser kunden.

”Vi har ingen dold agenda, så alla våra lösningar är helt öppna. Energinet är leverantörsoberoende och du kan hämta data varifrån som helst, när som helst – det är den största fördelen för våra kunder”, säger han.

Vi fångar kunderna med hjälp av frihet. Det är helt irrelevant för oss varifrån din mätare kommer. Vi kopplar ihop maskinvaran med molnlösningen och ger dig de data du behöver i en användarvänlig konfiguration.

Thor Øyvind LudvigsenHead of Business för Energinet

Visste du att…?

Tyska elbolag övervakar sina vindkraftparker med hjälp av Energinet.

I dag används Energinet i alla typer av offentliga byggnader, kommersiella fastigheter och industrifastigheter, såsom skolor, sjukhus, tillverkningsföretag, köpcentrum och livsmedelsbutiker. Sammantaget utgör de en yta på över hundra miljoner kvadratmeter, utan begränsningar gällande antalet användare, användarnivåer eller antal mätare.

Utöver webblösningen kan du förmedla information till hela organisationen eller valda mottagare genom självrapportering via e-post och app. På så sätt kan du lägga så lite tid som möjligt på rapportering och övervakning och så mycket tid som möjligt på energibesparande åtgärder.

Energiövervakning av de viktigaste nyckeltalen

Energiövervakningssystemet kan användas till mycket mer än bara uppföljning av energi. Systemet är modulärt och har inga begränsningar gällande antal mätare, virtuella mätare, importer, energiblock, byggnader, grupper, undergrupper eller användare.

”Vi konfigurerar den översta nivån av Energinet åt dig, så att du har tillgång till alla standardiserade rapporter och nyckeltal. Utöver det kan du skapa det du behöver och göra de beräkningar som ger dig de nyckeltal du och ditt företag letar efter. Det kan vara allt från värmepumpssystemens värmefaktor (COP) och antalet kilowatt som används per ton tillverkat aluminium, till vilken av produktionslinjerna som är mest effektiv”, säger Ludvigsen.

Han förklarar att det är så man får de data som behövs för att kunna bedöma varför situationen ser ut som den gör och vad man kan göra för att effektivisera den.

Dashboard för energi- och hållbarhetsrapporter
Använd Energinet för att skräddarsy dina rapporter beroende på vilka nyckeltal du söker.

”Utan information vet du ingenting. Du kan tro och gissa – men det ger inga resultat. Du måste förstå bakgrunden, den nuvarande situationen och om åtgärderna fungerar.”

Få bort flaskhalsarna – och ta kontroll över förbrukningen

Potentialen för energibesparingar är fortsatt stor inom de flesta områden där vi är verksamma.

”Många använder till exempel automatisk reglering av inomhustemperaturen utifrån utomhustemperaturen utan att veta säkert om det är energieffektivt eller inte. När installationen av Energinet är klar kan du omedelbart upptäcka onödiga fel eller överdrivet hög energiförbrukning knuten till ventilation, kylning eller värmeåtervinning. Det gör det möjligt att övervaka verksamheten och arbeta på ett mer energieffektivt sätt”, förklarar han.

Men utan tillgång till och analys av rätt data är det omöjligt att veta var man ska börja för att kunna göra rätt val. Och att styra utan överblick är som att famla i blindo.

”Vi litar på att kunderna förstår värdet av helt öppna lösningar och att inte låsa sig till en enda leverantör.”

”Ta vilken byggnad som helst, med en uppsjö av olika system. Samla data från alla de systemen i en enda lösning och se vad som faktiskt är viktigt för din verksamhet. Då är mycket av jobbet redan gjort”, avslutar han.

Vill du veta mer om Energinet?