Högsäsong för produktförluster: hur hanterar du hettan?

Sommarvärme passar inte så bra ihop med kyldiskar och kylvaror. Hur hanterar du sommarsäsongen på bästa sätt? Se till att dina kylsystem fungerar smidigt med våra underhållstips.
  • Maria Sotberg

    Writer

publicerad

uppdaterad

Temperature monitoring of refrigeration counter to avoid product loss.
Many counters and refrigerators struggle in the summer heat. Avoid product loss by preparing for the season.

Trött på att svettas genom sommaren? När den stekheta sommaren sätter in är det inte bara du som kämpar för att klara dagen. Ju varmare vädret är, desto hårdare måste ditt kylsystem (och luftkonditioneringssystem) arbeta, vilket ökar risken för att utrustningen går sönder.

Dessa system är avgörande för att upprätthålla kvaliteten och säkerheten för lättfördärvliga varor, men värmen kan pressa dem till det yttersta.

I genomsnitt går tre gånger så många larm under sommaren , och de höga temperaturerna gör det avgörande att upprätthålla en jämn produktkvalitet, förhindra temperaturväxlingar och undvika att varor förstörs.

Undvik värmen med rätt underhåll

Den maximala kylbelastningen inträffar vanligtvis under sommaren. Det beror på att värmen belastar dessa system kraftigt och tvingar dem att arbeta hårdare och längre för att hålla en optimal temperatur.

För att skydda dina kylsystem mot sommarvärmen är proaktivt underhåll av största vikt. Att vänta tills de varma förhållandena utlöser ett oväntat haveri är ett kostsamt vågspel. Om du istället prioriterar regelbundet underhåll innan sommaren börjar kan du vara säker på att din utrustning är i optimalt skick för att klara säsongens krav.

Underhållstips för sommarstabilitet

  • Rutininspektioner: schemalägg inspektioner av dina kylsystem för att identifiera och åtgärda potentiella problem innan de eskalerar.
  • Rengöring och service: Håll kondensorbatterier, förångarbatterier och fläktar rena och fria från skräp för att säkerställa effektiv värmeöverföring och luftflöde.
  • Kontroll av köldmedium: kontrollera köldmediumnivåerna och åtgärda omedelbart eventuella läckor eller brister för att bibehålla optimal kylprestanda.
  • Temperaturkalibrering: kalibrera temperaturinställningarna för att ta hänsyn till den ökade kylbelastningen under sommaren, vilket säkerställer en konsekvent och tillförlitlig drift.

Naturligtvis är det bäst att överlåta korrekt service till proffsen. Har du inget underhållsschema än? Se varför du borde – och få hjälp av en av våra certifierade partners nära dig.

Håll koll på produktkvaliteten: investera i övervakning

Även under årets varmaste dag måste du upprätthålla en jämn produktkvalitet, förhindra temperaturförändingar och undvika att varorna förstörs. Moderna bygg- och övervakningssystem kan omedelbart varna dig och din personal om något är fel med dina kylenheter.

Kunder med IWMAC får ett meddelande när ett larm utlöses. Om temperaturen - eller vad du nu vill mäta - går över eller under det inställda gränsvärdet, meddelar systemet dig automatiskt. Detta hjälper dig att minimera livsmedelsförlusten eftersom du har begränsad tid på dig att återställa rätt temperatur innan allt måste slängas.

Kom ihåg: denna tidsram kan vara ännu kortare med högre temperaturer.

Fler små detaljer som kan hjälpa dig att hålla dina kylsystem i toppform

Glöm inte att till synes små justeringar kan göra stor inverkan. Enkla metoder, som att hålla kyl- och frysdörrar stängda och säkerställa korrekt tätning, spelar en stor roll för att spara energi och bibehålla konstanta temperaturer. 

Och se upp så att systemen inte motverkar varandra - hög luftfuktighet kan påverka luftkylda kylsystem lika mycket som höga temperaturer. Samordna ventilations- och kylsystemen så att de kompletterar varandra snarare än motverkar varandra.

Vill du prova IWMAC för dina kylsystem?