Varför du behöver ett underhållsschema för kylutrustning – och en checklista för dagliga uppgifter

Ett kylsystem behöver regelbundet underhåll för att kunna köras optimalt. När servade du din kylutrustning senast? Och vad kan du själv göra för att förlänga utrustningens livslängd? Följ den här checklistan och hitta ett professionellt team, som kan ta hand om ditt kylsystem, bland våra certifierade partners.
 • Maria Sotberg

  Writer

publicerad

uppdaterad

Utilize one of our Certified partners for your commercial refrigeration maintenance.
Utilize one of our Certified partners for your commercial refrigeration maintenance.

Kylsystem har ofta en kritisk funktion. De ser till att tekniken inte överhettas och att livsmedel och läkemedel inte förstörs. Förebyggande underhåll är viktigt för att undvika vanliga problem och haverier och för att din utrustning ska fungera på ett pålitligt sätt i många år framöver. 

Den allmänna rekommendationen är att du ska serva ditt kyl- eller fryssystem två gånger om året. Vi rekommenderar alltid att du använder ett professionellt kylföretag för att göra detta.

Tänk på
I vissa fall kan regelbunden service och underhåll av kylsystem och värmepumpar krävas enligt lag. Det är viktigt att se till att systemet uppfyller alla relevanta krav. Förutom att följa gällande lagar och regler, är det viktigt att du även uppfyller nya miljökrav. Ett professionellt kylföretag kan hjälpa dig med detta.

Utöver att ha professionell personal och regelbundna serviceavtal på plats finns det flera saker du kan göra själv för att hålla din utrustning i bästa möjliga skick året runt.

Underhållsschema för kylutrustning: uppgifter du kan hantera själv

Låt oss ta en titt på uppgifter du bör utföra dagligen eller veckovis:

Håll utrustningen ren:Rengöring vid rätt tid skyddar mot lukt och mögel, vilket tryggar säkerheten för, och kvaliteten hos förvarade föremål. Undvik att använda stålull eller starka kemikalier, såsom blekmedel, eftersom de kan skada apparatens yta.
Övervaka temperaturinställningarna:Kontrollera och justera regelbundet inställningarna för temperatur och avfrostningsfrekvensen. Se till att temperaturen inte är lägre än nödvändigt, eftersom detta bara får ditt system att arbeta hårdare.
Avfrostning enligt schema:Följ tillverkarens rekommendationer för avfrostning. Oftast görs detta för ofta. Om du avfrostar din enhet för ofta, skapar detta onödig belastning på ditt kylskåp.
Förhindra att det blir överfyllt:Tillräckligt luftflöde är avgörande för att enheten ska fungera effektivt. Ett överfyllt kylskåp hindrar luftcirkulationen, vilket tvingar enheten att arbeta hårdare för att bibehålla sin inställda temperatur.
Maximera luftflödet runt enheten:Se till att det finns tillräckligt med utrymme runt ditt kylskåp för att få korrekt luftflöde. Undvik att blockera luftintags- och utblåsventilerna, eftersom detta kan leda till ökad energiförbrukning och tidigt förekommande systemfel.
Inspektera och laga tätningar:Inspektera regelbundet dörrpackningarna för att upptäcka revor eller om de sitter löst. Reparera mindre packningsläckor med silikontätning och se till att dörrgångjärn och -lås är åtdragna. Utför denna kontroll varje månad för att upprätthålla tätningens funktion.

Lita på proffsen

En service kan innebära att flera olika uppgifter ska utföras, beroende på systemets storlek och komplexitet. Även om du har ganska goda kunskaper, är det bäst att låta proffsen utföra de flesta jobb.

Våra certifierade partners är väl insatta i kylteknik och många erbjuder både fördefinierade serviceavtal och tjänster som är anpassade efter dina behov.

Om du tycker att det är svårt att komma ihåg att boka in service vid vissa tider, kan ett serviceavtal vara den perfekta lösningen för dig. Många av våra samarbetspartners har också jour dygnet runt om något oförutsett skulle inträffa.

Vad brukar ett serviceavtal inkludera?

 • Rengöring av filter och komponenter.
 • Kontroll av köldmedium och eventuell påfyllning, samt test av dess kvalitet.
 • Kontroll av komponenter som fläktar, kondensorer, förångare, termostater och ventiler.
 • Inspektion av kompressorer och motordrift.
 • Smörjning och justering av komponenter för att säkerställa optimal prestanda.
 • Kontroll av elektriska komponenter och ledningar, anslutningar och jordning.
 • Inspektion av rör och isolering för att säkerställa att de inte läcker och att de är tillräckligt isolerade för att undvika värmeförlust.
 • Test av säkerhetsfunktioner, såsom lågtrycks- och högtrycksskydd, för att säkerställa att systemet drivs på ett tryggt och säkert sätt.

Varför du behöver en underhållsplan

De flesta problem som påverkar ditt kylsystem gör att det arbetar hårdare, vilket leder till fler reparationer och högre elkostnader. Ett ignorerat problem kan leda till ett kostsamt haveri när du som minst har råd med det. 

Utöver service är ett professionellt företag också uppdaterat kring miljökrav och ny teknik. De hjälper också ofta till med att förbättra driften av kylsystem för att minska energiförbrukningen. Kylsystem genererar till exempel alltid värme. Varför inte återanvända denna värme och spara energi?

Det är alltid en god idé att låta yrkesproffs regelbundet inspektera din utrustning för att upptäcka eventuella tecken på fel och förhindra problem innan de går för långt och leder till haveri.

Hitta en certifierad partner nära dig