Integrerade lösningar stärker Tibrobyggens digitala transformation

När det gäller digitalisering och implementation av tekniska fastighetssystem har Tibrobyggen, ett allmännyttigt bostadsbolag i Tibro, genomfört ett stort omtag där man kopplat samman sitt befintliga övergripande system (SCADA) med vår AI-tjänst Edge. Projektet, som inneburit ett samarbete mellan Kiona, Tibrobyggen och integrationspartnern Systeminstallation i Varberg AB(SI), har kretsat kring att integrera Tibrobyggens befintliga SCADA-plattform Arrigo med Edge. Den första integrationen av sitt slag.
  • Filip Lagerlöf

    Marketing

publicerad

uppdaterad

Aerial view of Tidan in Tibro Municipality
Aerial view of the Tidan area in Tibro. Photo by Jernchar /Wikipedia (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

När det gäller digitalisering och implementering av tekniska fastighetssystem har Tibrobyggen, ett allmännyttigt bostadsbolag i Tibro, genomfört ett betydande projekt där de kopplade ihop sitt befintliga övergripande system (SCADA) med vår AI-tjänst, Edge.

Tibrobyggen

Tibrobyggen är ett allmännyttigt bostadsbolag som ägs av Tibro kommun. Sedan 1965 har de arbetat för att erbjuda bra hyresbostäder åt alla – oavsett ålder, inkomst och behov.

I Tibro arbetar Jesper Sjöholm som Teknik- och energiingenjör med ansvar för projektet att koppla samman deras olika plattformar.

Tibrobyggen har en stark vision om hur de vill att deras fastighetstekniska system ska fungera. I början av projektet var de tydliga med att målet var att främja integration och samarbete framför att byta ut och köpa nytt.

Vad var det som gjorde att ni tog beslutet att påbörja detta projekt?

Tibrobyggens digitaliseringsresa påbörjades i januari 2022, och man startade från noll egentligen. Steg 1 var att installera innegivare i alla lägenheter för att få koll på inomhustemperaturer, i syfte att säkerställa hyresgästernas komfort. Sedan har digitaliseringen och satsningen på tekniska fastighetssystem fortsatt. 

– Vi ville börja i rätt ände, och då är det alltid våra hyresgäster som står i fokus, så vi prioriterade att hitta sätt att säkerställa våra hyresgästers komfort. När väl det fanns på plats, började vi titta på övergripande system (SCADA) för att skaffa oss kontroll och övervakning på den tekniska driften, varpå vi valde Arrigo som plattform för detta. Här började sedan den första integrationen i form av att vi integrerade innegivarna med Arrigo. Då kunde vi få in information om alla lägenheternas inomhusklimat, samlat på ett ställe.

– Som nästa steg ville vi titta på någon form av smartare styrning med AI för att ytterligare optimera inomhusklimatet för våra hyresgäster, och dessutom uppnå en besparing på vår energianvändning. Dessutom ville vi att det skulle integreras till vårt SCADA. Edge AI kunde enkelt upphandlas via HBV och var dessutom helt öppet och integrerbart via API, så vi tog kontakt med vår partner SI. Och på den vägen är det.

Edge AI kunde enkelt handlas via HBV och var dessutom helt öppet och integrerbart via API, så vi tog kontakt med vår partner SI. Och på den vägen är det.

Jesper SjöholmTeknik- och energiingenjör på Tibrobyggen

Ett ekosystem av fastighetstekniska system, format runt Tibrobyggen

– Sammantaget ger dessa system och plattformar för teknisk fastighetsförvaltning oss en överblick och kontroll, samtidigt som de förser oss med dynamiska driftbilder, systemvarningar, djupgående analyser och rapporter. Genom att kombinera dessa tekniker kan vi skapa en sammanhängande, intelligent helhetslösning som går längre än energieffektivitet. Det handlar om att erbjuda bästa möjliga levnadsvillkor för våra hyresgäster samtidigt som vi uppfyller våra hållbarhetsmål, förklarar Jesper.

Injicerar AI från Edge

– Integrationen av Edge AI till Arrigo SCADA-plattform har förändrat mycket för oss. Den smartare och mer precisa styrningen medför, framför allt, ett jämnare inomhusklimat genom att vi kapar toppar och dalar i inomhustemperaturen vilket medför en bättre komfort för våra hyresgäster, oavsett yttre påverkan.

– I detta projekt har inte det primära målet varit att spara energi, det blir snarare en bonus, men vår inställning är såklart att jobba för en så liten energianvändning som möjligt och samtidigt balansera det mot att tillgodose det viktigaste av allt - en god komfort för våra hyresgäster. Men i dagar av kraftigt ökade fjärrvärmekostnader medför Edge AI ett bra verktyg för att hantera dessa kostnader på ett snabbt och effektivt sätt. Att kunna integrera funktionen helt digitalt, utan installationer på plats, är för mig en tilltalande framtidssäkrad lösning.

Tibrobyggen kopplar samman Arrigo och Edge i sin tekniska fastighetsförvaltning
Foto: Tibrobyggen

Öppet, flexibelt och oberoende

– Avseende tekniken så har den övergripande målsättningen för oss i detta projekt varit att skapa ett ekosystem av plattformar och tjänster som ger oss kontroll på de tekniska installationerna i våra fastigheter samt möjlighet till övervakning och anpassning på distans, för att uppnå ett effektivt och digitalt sätt att arbeta internt. Vi är ett litet bolag med 15 anställda, så det är av största vikt för oss att vara effektiva i våra processer och hur vi arbetar. Det är också viktigt för oss att det är framtidssäkrat, så om någon slutar och en annan kommer till, så skall de tekniska fastighetssystemen vara uppsatta på ett sätt som innebär att det skall stötta arbetssättet oavsett vem som utför jobbet. 

– Därför var det viktigt att använda de system vi redan har och integrera dem, snarare än att byta ut, och köpa något nytt. Det kravet har vi tagit med oss in i diskussionerna med Kiona och vår integrationspartner SI vilket togs emot väldigt positivt.

Bjarne Johansson, Tekniskt ansvarig på SI håller med om att diskussionerna inom projektet har vart positiva ända från start.

Systeminstallation i Varberg AB (SI)

SI utvecklar programvara och system som levererar lösningar för energieffektivitet och automation i alla typer av byggnader. Du hittar dem i vår lista över certifierade Kiona partnersSysteminstallation i Varberg AB (SI)

– Vi är jätteglada över att kunna bidra till ett lyckat projekt och detta är ett bra exempel på integration mellan plattformar för att ge kunden ett större värde. Vi på SI levererar ett flertal plattformar och i detta fall används Arrigo och Kionas lösningar för att uppnå resultat, säger Bjarne Johansson

– Jag blev glatt överraskad över hur positivt inställda alla inblandade parter var till att integrera och koppla samman befintliga system. Det var inga problem någonstans utan snarare en drivkraft i projektet att verkligen anamma kraften i öppenheten fullt ut. Det känns verkligen som att vikten av ”öppenheten i system” som man talar om i branschen blir mer och mer på riktigt, säger Jesper Sjöholm

– För oss på Kiona är öppna, flexibla och oberoende system en av grundpelarna i hela vår produktstrategi, och förutom att vi integrerar mot vår egna SCADA-plattform Web Port, integrerar vi mer än gärna mot Arrigo, Citect och andra SCADA-plattformar där ute. För närvarande pågår slutfasen av integrationer till fler plattformar och det känns riktigt kul att det uppskattas så pass mycket av både partners, slutkunder och branschkollegor, säger Mattias Holm som ansvarat för projektet hos Kiona.

Förutom att vi integrerar mot vår egna SCADA-plattform Web Port, integrerar vi mer än gärna mot Arrigo, Citect och andra SCADA-plattformar där ute. Det känns riktigt kul att det uppskattas så pass mycket av både partners, slutkunder och branschkollegor.

Mattias HolmKey Account Manager, Kiona

Till sist, du som varit med i branschen ett tag. Märker du någon skillnad på hur det är att genomföra denna typ av projekt idag, jämfört med för 5-10 år sedan? 

– Det är en stor skillnad idag, det har hänt mycket under de senaste tio åren! Tar vi AI som ett exempel så pratas det AI överallt. Förr var det något nytt och oprövat, men idag är det i princip en hyllvara som är en standard hos många allmännyttiga bolag.  

– En annan sak är användandet av öppna system. Det är otroligt viktigt idag, jämfört med förr då man kanske köpte en paketerad lösning från en leverantör. Idag ställs det helt andra krav på att kunna integrera och plocka pusselbitar från olika leverantörer in till en mer för oss skräddarsydd lösning som är formad efter våra behov och önskemål. Öppna system innebär mer möjligheter, och det kan också bli mer komplext eftersom man behöver ha koll på fler pusselbitar, så det är viktigt att hitta en strategi som är anpassad efter just våra behov.