Smarta byggnader och internet of things (IoT)

Internet of things (IoT) förändrar hur vi tänker, agerar och blir bättre för all framtid. Hur fungerar det och vilka fördelar har det? Läs mer om hur den fysiska världen möter den digitala – och hur de samverkar för att skapa smarta byggnader.
  • Maria Sotberg

    Writer

publicerad

uppdaterad

Smarta byggnader och internet of things (IoT)
Foto: metamorworks / Getty Images

Kort sagt är Internet of things (IoT) den digitala, anslutna världen av smarta enheter. Dessa enheter har en inbyggd internetanslutning och består av hårdvara, tillexempel sensorer, som kan kommunicera med människor, med internet och med varandra.

”Molnet”, big data och mobil teknik gör att dessa fysiska enheter kan samla in och dela data utan mänsklig inblandning. I vår hyperanslutna värld används dessa data för att registrera, övervaka och justera varje interaktion enheterna har. Den fysiska världen möter den digitala – och de samverkar.

Exempel på IoT

Antal IoT-anslutna enheter

IoT-enheter finns överallt omkring oss, de överför ständigt data och "pratar" med andra enheter. Antalet IoT-anslutna enheter ökade med 8 procent 2021 och beräknas öka med ytterligare 22 procent fram till 2025 och nå 27 miljarder enheter, enligt marknadsundersökningsplattformen IoT Analytics.

De flesta av oss känner till tekniken väl. Det bästa exemplet är kanske ditt ”smarta hem”, där du kan styra belysning, ljud, säkerhet och uppvärmning via din mobil.

Olika företag använder redan denna teknik, till exempel bilverkstäder där din bil kan skicka data om miltal och felmeddelanden inför ditt bokade besök. Eller inom automationsindustrin, där sensorer i en fabrik kan samla in data om tryck, luft, luftfuktighet och utrustning som används – och optimera interaktionen mellan olika enheter.

Hur kan IoT skapa smarta byggnader?

Fastigheter är en stor kostnad för de flesta företag, så det är ingen överraskning att ägare och chefer ständigt letar efter nya sätt att göra dem mer effektiva.

IoT-teknik blir också allt vanligare i bostadshus, även om det fortfarande finns en enorm outnyttjad potential i att ansluta dessa byggnader till molnet.

Fastigheter, el-, gas- og vattenföretag och städer.
Fastigheter, el-, gas- och vattenföretag samt städer är sammankopplade och det finns stora möjligheter att skapa värden dels inom varje område, dels i integrationen mellan dem.

Inom fastighetsförvaltning gör IoT det möjligt att hantera processer och produktivitet så att man kan vidta rätt åtgärder för att öka energieffektiviteten och minska utsläppen. Inte minst hjälper IoT till att förbättra inomhusklimatet genom att hålla en jämnare inomhustemperatur. Detta tenderar dessutom att minska antalet klagomål gällande inomhustemperaturen.

Att integrera IoT i befintliga fastighetssystem ger fastighetsägare, tekniker och energibolag större möjlighet att övervaka och påverka förbrukningen – sömlöst och direkt.

Om IoT-enheter

IoT-enheter, liksom trådlösa sensorer, är flexibla och kan användas överallt. Det gör dem till ett utmärkt val för övervakning av allt från serverrum och båtar till biltvättar och transportfordon. Installationen är enkel: montera dem direkt där något ska mätas.

När du ansluter IoT-enheterna till en AI-baserad IoT-plattform, till exempel Edge, kan plattformen analysera data från sensorer och automatiskt visualisera och optimera energianvändningen. Med realtidsanalyser av byggnadens struktur, extern påverkan och bättre datamaterial blir resultatet en fastighet där varje komponent kan fungera mycket bättre. Detta resulterar ofta i lägre energiförbrukning, bättre inomhusklimat och mindre utsläpp.

Oberoende och flexibla IoT-plattformar skapar en sömlös interaktion mellan interna och externa faktorer – med små hjälpredor som arbetar dygnet runt för att skapa smarta byggnader.

Fördelar med (extra) smarta byggnader

Sådant som en gång i tiden tvingade tekniker att göra kostsamma besök på plats kan nu åtgärdas digitalt, ofta innan det blir ett problem. De flesta av dagens byggnader har en viss nivå av ”smarthet”, men skillnaden ligger i olika grader av flexibilitet hos olika lösningar. Medan vissa är mer öppna och oberoende, är andra mer låsta.

Med hjälp av algoritmer kommer våra lösningar kontinuerligt att övervaka din fastighet och reagera när något inte fungerar som det ska. Det kan vara både fysiska fel och när något kan justeras för att förbättra effektiviteten. Du upptäcker avvikelser snabbare och behöver inte lägga tid på uppföljning och analys.  

Fler fördelar:

  • IoT ger underlag för snabbare beslutsfattande och ger dina data mer tyngd, så att du kan göra rätt val.
  • Det gör det enklare att identifiera flaskhalsar som minskar effektiviteten, så att du kan förbättra processerna.
  • Det förkortar stilleståndstider på grund av oplanerat underhåll eller utrustningsfel.

Var säker på att dina system för fastighetsförvaltning presterar på topp