Vi tar vårt ansvar i energikrisen genom att erbjuda spotpriser gratis till alla abonnerande kunder

"På en extremt instabil marknad är det ett sätt för oss att ta ansvar i en krissituation att erbjuda kritiska data utan kostnad", säger Jon Åkerström, CPO. Och från och med idag får du fri tillgång till spotpriser inom alla Kionas lösningar för att optimera både byggnader och butiker- och överleva en vinter med energikris.
 • Jon Åkerström

  CPO

 • Marcus Sundberg

  Product Manager

publicerad

uppdaterad

NYTT: Spotprisdata

Det är viktigare än någonsin att få ut mesta möjliga av varje kilowatt. Över hela Europa försöker vi hålla energianvändningen nere samtidigt som räkningarna fortsätter att stiga. Energikrisen griper tag i världen, med potentiellt allvarliga konsekvenser.

Fakta

Enligt uppgifter från Nord Pool skiljer sig det europeiska elpriset med nästan 400 procent i augusti 2022 jämfört med februari 2021, när vi jämför den dyraste vintermånaden 2021 med en sommarmånad. I augusti 2022 såg vi timvisa prisvariationer på flera tusen procent under en dag. I drabbade regioner innebär detta betydande kostnadsvariationer för både privatpersoner och företag när vi går in i en historiskt dyr vinter och timpriserna varierar kraftigt.

Om optimering inom fastighetsbranschen ofta har handlat om att agera ansvarsfullt och minska klimatpåverkan, handlar det nu också om att på kort sikt klara av en kommande vinterkris med skyhöga elpriser och att övervinna problemet med nätbelastningen, säger Jon Åkerström. 

Vi har upplevt ett starkt intresse från våra partners för att erbjuda verktyg för smartare elanvändning och lägre kostnader. Genom att flytta elanvändningen till perioder med mindre belastning på nätet kan vi bidra till att kontrollera Europas problem med energilast och samtidigt spara pengar på elräkningarna.  

Detta är särskilt användbart när du vill minska de höga kostnaderna för elpriserna. När du värmer upp pooler, kyler ner ishockeyrinkar eller växlar mellan olika energikällor kan du se till att flytta belastningen till tider utan rusningstid.   

Vill du veta hur du kan spara energi och utnyttja spotpriser i dina system?

Spotpriser i Web Port, IWMAC, Energinet och Edge 

Vi är stolta över att kunna bidra på vårt sätt med det vi är bäst på. Därför ger vi fri tillgång till realtidsspotpriser som återspeglar den europeiska elmarknaden som drivs av Nord Pool i alla Kionas produkter. 

Om Nord Pool

Nord Pool är Europas ledande marknadsplats för handel med el och var världens första internationella börs för sådan handel. Ett stort antal aktörer från Norge, Sverige, Danmark, Finland, Tyskland, Polen och andra länder handlar med el på Nord Pool.

Nord Pool är den officiella elhandelsbörsen för 16 europeiska länder, vilket innebär att elanvändningen kan hanteras och planeras på ett smartare sätt.  

Spotpriserna uppdateras kl. 13.00 varje dag och innehåller uppgifter för de kommande 24 timmarna.

 • Spotpriserna för el är fritt tillgängliga för alla kunder enligt en prenumerationsmodell.     
 • Tillgång till spotpriser via taggar och skriptspråk gör det möjligt att skapa smarta lösningar för el och effektivt styra byggnadssystem.  
 • Bygg operativa bilder och rapportsidor som kan visualisera framtida, aktuella och historiska prisuppgifter. 
 • Partners kan också använda Blockly som ett programmeringsspråk på hög nivå med drag and drop-teknik. Spotpriser kommer att vara en komponent som är redo att användas.

 • Uppgifterna om spotpriser på el är ett fritt tillgängligt tillägg till Smarta Funktioner.  
 • Partners och kunder kan använda IWMAC Smarta Funktioner med den här nya funktionen på befintliga eller nya anläggningar för att möta utmaningarna med höga elpriser.  
 • Det finns skräddarsydda verksamhetsbilder som visualiserar framtida, aktuella och historiska prisuppgifter om verksamheten.
 • För kunder med API-åtkomst kan du använda spotprisdata gratis i tredjepartssystem. 
Spotpriser direkt i IWMAC
Image: Exempel på visualisering av framtida, aktuella och historiska prisdata med spotpriser i IWMAC.
 • Spotpriset är fritt tillgängligt för alla kunder. 
 • Skapa rapporter som innehåller mätare med spotpriser på el för att till exempel ge dig insikter om hur din utrustning påverkar dina totala driftskostnader.
Spotprisdiagram i Energinet
Bild: Energinet spotprisdiagram för olika geografiska platser.
 • För kunder med API-åtkomst kan du använda spotprisdata gratis i tredjepartssystem. 
 • Skräddarsydda Insights-rapporter finns tillgängliga med hjälp av framtida, aktuella och historiska prisuppgifter. 

Vill du veta hur du kan spara energi och utnyttja spotpriser i dina system?