Eichmann Property Management Gmbh

Eichmann Grundbesitzverwaltung GmbH

Det är bra för inomhusklimatet och bra för miljön.

Redan 2016 började Eichmann Grundbesitzverwaltung testa vår IoT- och AI-platform, Edge, i två av sina fastigheter i Berlin.

Förutom den rena kostnadsbesparingen lyftes ytterligare två positiva aspekter fram i början av projektet. Den första var miljönyttan tack vare en lägre energianvändning. Den andra var bekvämligheten med kontinuerlig övervakning av byggnadernas undercentraler. Det innebär att man kan förenkla uppföljningen av befintlig systemteknik och upptäcka fel tidigare. En strategisk investering för att skapa ett jämnare inomhusklimat.

Genom effektiv och kontinuerlig uppföljning med Edge sparades cirka 1 800 EUR/år i de två fastigheterna. Flera fel upptäcktes under de första 12 månaderna. Brister i båda värmesystemen hittades, vilka åtgärdades gradvis. Sammantaget innebar optimeringen att hyresgästerna kunde dra fördel av lägre uppvärmningskostnader. Detta bidrar även till att rädda miljön från onödiga utsläpp.

Förutom att sänka energiförbrukningen var den ständiga överblicken över vad som sker i undercentralen en viktig anledning för hyresvärden att investera. Utifrån sina erfarenheter beslutade man att år 2017 att ansluta ytterligare 17 fastigheter till Edge.

Det här projektet visar hur miljömässiga och sociala faktorer kan förenas. Och inte minst är det ekonomiskt lönsamt.

Janot Dohrmann
Energiexpert, Kiona
 • Namn

  Eichmann Grundstücksverwaltung GmbH

 • Typ

  Bostadsbolag

 • Område

  30 066 m²

 • Plats

  Berlin, Germany

 • Kionas tjänster

  Edge

Vill du göra energibesparingar i dina fastigheter?

Resultat

Energibesparing/år:

12,9%

röster

 • Vi är övertygade om Kionas tjänst: årliga besparingar som är större än kostnaden (inklusive installationen), en kontinuerlig översikt över undercentralerna och fjärrstyrning av framledningstemperaturen (inget besök på plats krävs). Dessutom kan eventuella problem med mögel hittas i ett tidigt stadie.

  Till Eichmann, Fastighetsförvaltare

kontakter

Vill du veta mer om det här projektet?