PKP Real estate management department

Polska statens järnvägar

Sparar värmeenergi i historiska byggnader

Polskie Koleje Państwowe S.A. (Polska statens järnvägar) är en av Polens största fastighetsägare. Deras byggnader används huvudsakligen till funktioner relaterade till transport av och service till resenärer (järnvägsstationer) och som kommersiella fastigheter.

Så många som 200 järnvägsstationer har moderniserats de senaste åren, men över 3 000 vackra gamla byggnader återstår. De har klassats som skyddsvärda.

Polska statens järnvägars huvudkontor hör också till denna kategori.
På grund av byggnadens historiska karaktär och konservatorns tillsyn kan dess värmesystem inte moderniseras, vilket innebär en stor utmaning när det gäller energikostnader och att säkerställa värmekomfort.

Huvudkontoret består av en yta på 16 000 m² och är beläget i stadens centrum, i den historiska byggnad där Gdańsks järnvägsdirektorat låg tidigare.

De senaste 3 åren har Edges molntjänst hjälpt till med denna uppgift. Med utgångspunkt i framtida utvändiga och invändiga förhållanden som temperatur, luftfuktighet, solenergi, vindstyrka och vindriktning kan Edge användas för att uppskatta den exakta mängd energi som krävs för att bibehålla önskad temperatur. Hela processen analyseras och optimeras kontinuerligt av algoritmer för artificiell intelligens som justerar styrenheten till värmesystemet.

Installationen är snabb och enkel. Hela processen går på några få timmar. Enheterna kommunicerar via radio, baserat på ett trådlöst M-Bus-protokoll, och batterierna håller i upp till 10 år.

Vill du veta mer om det här kundcaset?

Energibesparing/år:

23,6 %

Minskning av förbrukningen av värmeenergi:

27 kWh/m²

kontakter

Läs mer om våra lösningar inom teknisk fastighetsförvaltning och energioptimering