Annebo Karlskrona, Victoriahem

Framgångsrik minskning av utsläpp med på 820 ton CO2 varje år

Ökat fastighetsvärde och minskad miljöpåverkan för Victoriahem.

Victoriahem AB (tidigare Victoria Park AB) och Kiona har tillsammans arbetat med energi- och miljöoptimering i flera år. Victoriahems fastigheter finns på olika platser runt om i Sverige och vårt samarbete har kontinuerligt gett en lyckad utsläppsminskning på cirka 820 ton CO2 varje år.

Samarbetet inleddes 2018 och omfattade de flesta av Victoriahems fastigheter runt om i Sverige, där Victoriahem har valt att fullt ut investera i Edge som den centrala plattformen för miljö- och energioptimering. Samarbetet omfattar nu cirka 28 000 lägenheter med 1 960 000 m2 uthyrningsbar yta, fullt uppkopplade mot Kionas molntjänst Edge för kontinuerlig optimering med AI och tillhörande stödjande IoT-infrastruktur. 

Med Edge har de ökat rörelseresultatet och fastighetsvärdet samtidigt som de har minskat energianvändningen och satt hållbarhet i främsta rummet. Systemet har också blivit ett viktigt verktyg för verksamheten eftersom man med hjälp av det kan se vilka åtgärder som ökar hyresgästernas nöjdhet. Genom att ansluta fastigheterna till molnet kan personalen fjärrövervaka och analysera fastigheter över hela landet – ett bevis på att en investering i digitalisering är en investering för framtiden.

Victoriahem om sin erfarenhet av Edge

Läs mer om våra lösningar för teknisk fastighetsförvaltning och energioptimering med AI

Resultat

Minskade
CO2-utsläpp

820

ton CO2

Energianvändning

11,9

kWh/m2 mindre
per år

Uppvärmning

6%

lägre uppvärmnings-
kostnader

energy

kontakter

Vill du veta mer om den lösning som användes i detta projekt?