Dashboard och rapportering

Jämför, analysera och förstå dina byggnader.

Dusky blue skies

Dashboard och rapportering

Använd de kraftfulla rapporteringsverktygen i Energinet för att jämföra, analysera och förstå prestanda för dina byggnader. Med vårt EMS kan du enkelt dela rapporter och insikter med dina hyresgäster och kollegor, vilket gör att du kan fatta välinformerade beslut och förbättra den övergripande energieffektiviteten i dina byggnader.

Visualisera alla data från dina anläggningar med Energinet, Kionas EMS.

Skräddarsy rapporter som ger användarna relevanta data

En av de viktigaste funktionerna i Energinet är möjligheten att skapa skräddarsydda rapporter som förser användarna med relevanta data. Dessa rapporter kan sammanställa alla typer av data, t.ex. energi, vatten, avfall, kostnader och CO2-besparingar på en enskild byggnad eller mappnivå. Genom att analysera dessa data kan du få värdefulla insikter om dina byggnaders energiprestanda och identifiera förbättringsområden. Analysen hjälper dig att fatta välgrundade beslut i rätt tid, vilket i slutändan leder till kostnadsbesparingar och en mer hållbar framtid.

Rapporttyper

Välj bland standardrapporter

Välj från ett brett utbud av färdiga rapporter som är lättillgängliga. Dessa rapporter innehåller omfattande information om dina byggnadsdata, CO2-utsläpp och tillhörande kostnader. Du kan jämföra de övergripande rapporterna för en grupp byggnader eller hela portföljen, eller så kan du välja att analysera enskilda byggnader eller specifika delar av en byggnad.

Skapa exempel på dashboard med standardrapporter
Konfigurera din dashboard med standardrapporter och fördjupa dig i dina data direkt.

Exempel på rapporter som är färdiga att använda:

 • Energianalys,
 • Spektralanalys,
 • Koldioxidutsläpp,
 • Energisignatur,
 • Energiförbrukning,
 • Vattenförbrukning,
 • Avfallsmängder,
 • Solenergiproduktion,
 • COP-siffror,
 • Jämförelser av byggnaders prestanda

Anpassade rapporter

Släpp loss din kreativitet genom att skräddarsy rapporter som tillgodoser dina unika behov. Oavsett om du behöver skapa en hyresgästrapport eller utföra en energianalys kan du göra det som du vill. Med skräddarsydda rapporter kan du också använda dina anpassade mätartyper och virtuella mätare (smarta mätare) för att få de nödvändiga uppgifterna.


Anpassad rapport för solenergi
Anpassa dina rapporter eller använd en av våra standardrapporter och börja dela viktiga data från dag ett.

Dashboards

Användarspecifik dashboard med favoritrapporter

Skapa en personlig instrumentpanel genom att välja rapporter som är relevanta för dina intressen. Du kan välja mellan standardrapporter eller skapa dina egna skräddarsydda rapporter. Använd den här funktionen för att övervaka specifika byggnader eller områden under din tillsyn. Dessutom får du snabbt tillgång till de filter som du vill använda i en standardrapport.

Användarspecifik dashboard
Skapa dina egna användarspecifika dashboards och se de data som är relevanta för ditt jobb.

Automatisering

Automatisk rapportering via e-post

Du kan använda standardrapporter eller skräddarsydda rapporter för att effektivt distribuera data till kollegor, hyresgäster eller kunder. Energinet erbjuder möjligheten att skicka rapporter automatiskt via e-post vid förutbestämda intervall.

Automatiserade rapporter via e-post
 • Skicka rapporter på års-, månads-, vecko- eller dagsbasis.
 • Du har fullständig kontroll över när rapporterna ska skickas, till exempel den femte dagen i varje månad eller varje måndag.
 • Välj vad du vill inkludera i de olika rapporterna, t.ex. grafer, tabeller eller data i CSV-format.