Energinet

Vårt marknadsledande miljö- och energiuppföljningssystem

Dusky blue skies

Energinet

Vill du veta mer om Energinet?

Energinet

Anslut dig till vårt marknadsledande miljö- och energiuppföljningssystem för energi-, avfalls- och miljörapportering, certifierat enligt standarderna ISO 50001 och ISO 14001.

Energinet är en intuitiv programvara för miljö- och energiuppföljning (EMS-system) som är utformad för fastighetsägare och industri. Med vår användarvänliga, anpassningsbara och konfigurerbara plattform får du en fullständig översikt över energidata, energianvändning och energiprestanda.

Energinet-instrumentpanel
Bild: Se de viktigaste uppgifterna på Energinet-instrumentpanelen.

Verktyg

Maximera värdet för hela livet

Gör dig redo för gröna lån, krav på lägre klimatpåverkan och rapporter som inte bara innehåller tomma ord. Energinet omfattar hela kedjan, från mätning till rapportering.

Energidata

Insamling av energidata

Energinet kan ta emot data från alla mätare i realtid, oberoende av vilket kommunikationsprotokoll som används. Allt som går att mäta går att lösa med Energinet. 

Förutom att analysera olika standardformat kan du också bygga din egen formatavkodare med Energinet Format Generator.

Dataimport

Enkel dataimport

Data importeras till Energinet via industriella protokoll (t.ex. OBIX), säkra filöverföringsprotokoll (SFTP), API:er från tredje part och direkt via våra egna API-lösningar. Alla system som har stöd för dataöverföring via ett eller flera av dessa gränssnitt kan skicka data till Energinet.

Exportera data

Exportera som du vill

Förutom att samla in stora mängder data från olika system kan vi även skicka tillbaka dina data till dig om du vill. Ställ in automatisk exportering till tredjepartssystem eller använd våra säkra API-tjänster för att exportera data som rådata eller färdiga rapporter. 

Analyser

Analyser

Lär dig av standardanalysmetoder för energiförbrukning eller använd specialiserade algoritmer för att upptäcka avvikelser och göra prognoser för energianvändning. Automatiska beräkningar gör kommunikationen uppdaterad, optimerad och engagerande.

Larm

Hantering av larm

Enkel larmkonfiguration för alla mätare. Skapa specifika energimål så att energichefen får meddelanden om avvikelser från de uppställda målen. På så sätt går det snabbt att vidta åtgärder.

Rapporter

Dashboards och rapporter

Skapa dina egna rapporter eller använd färdiga standardrapporter. Få information om alla typer av förbrukningsdata och kostnader, spektralanalyser eller jämför rapporter på övergripande nivå (hela fastighetsbeståndet), för en byggnad eller delar av en byggnad.

ISO

ISO-certifierat och godkänt

Energinet är utvecklat utifrån de mallar och förfaranden som används i ISO 50001 och ISO 14001 och som uppfyller revisionskraven. Systemet efterlever också den brittiska lagen för energibesparande åtgärder, Energy Saving Opportunities Scheme (ESOS).

Efter att ett företag hade utfört underhåll på ventilationssystemet i en av våra byggnader glömde de att aktivera värmeåtervinningssystemet, och de hade dessutom kopplat från tidsstyrningen. Energinet meddelade oss direkt att energiförbrukningen var skyhög. Vi hade aldrig lyckats upptäcka det utan Energinet.

Robert FjellstadEnhetschef, Oslo Universitetssjukhus

Tilläggstjänster

Redo att anslutas

Gör din valda lösning ännu bättre genom att utöka Energinet med våra olika tilläggstjänster. Dela data mellan byggnader, leverantörer eller andra system, eller visa gemensamma nyckeltal och rapporter för din verksamhet. 

Reglera energi

Fastighetssägare, driftsledare och hyresgäster vill alla att deras byggnader ska uppfylla vissa standarder. Det handlar om att hålla utsläppen nere och förbrukningen låg - eftersom vi bryr oss om det fotavtryck vi lämnar efter oss. 

Energinet täcker i dag omkring 

45 000+
byggnader
Användare
12 000+
användare
mäta
145 000+
mätare
100 000 000 m² +
byggnadsarea