Enkel dataimport

Förenkla din datahanteringsprocess.

Dusky blue skies

Enkel dataimport

Energinet erbjuder olika alternativ för att importera data för att möta användarnas olika behov. Oavsett om du föredrar en sömlös integration med externa system, manuell datainmatning eller import av data via filer, erbjuder vårt Energiuppföljningssystem (EMS) de nödvändiga verktygen för att effektivisera din datahanteringsprocess.

Fatta välgrundade beslut baserat på realtidsdata med Energinet.

Fatta välgrundade beslut baserat på insikter i realtidsdata

Med Energinet kan du enkelt integrera externa system, importera data via filer eller mata in mätaravläsningar manuellt. Det användarvänliga gränssnittet och de omfattande funktionerna gör det enkelt för dig att fatta välgrundade beslut baserat på datainsikter.

Dataimport via API

Ta emot mätdata direkt från REST API:er

Energinet tillhandahåller ett smidigt sätt att importera mätdata via sitt REST API. Detta API kan skicka mätdata direkt in i systemet. Vi stöder också många program från tredje part, där vi samlar in mätdata från deras API:er - inklusive data från energibolag eller andra systemleverantörer. Dessutom använder vi API för att överföra data från en annan Kiona-produkt som IWMAC eller Web Port.

Energinet kan hantera mätdata från olika källor. Vi konsoliderar alla data till en enda central plats, vilket ger ett enhetligt perspektiv och samma utseende och känsla.

SFTP och e-postimport

SFTP (Secure File Transfer Protocol) och import av e-post

Vårt system stöder dataimport via SFTP (Secure File Transfer Protocol) och e-postbaserad import. Du kan importera data i olika filtyper som CSV, XML, TXT och andra textformat. Vi erbjuder en rad färdiga importformat, och du kan själv skapa anpassade importformat som matchar din specifika datastruktur med hjälp av vår formatgenerator.

Filimport används i stor utsträckning av BMS-system, SCADA-system, energibolag och olika hårdvara på plats, såsom M-bus-gateways från Elvaco.

Andra källor

Manuella mätare med mobilapp

Energinet Go, vår mobilapp för Android och iOS, gör det möjligt för dig att hantera manuella mätaravläsningar på ett effektivt sätt. Appen använder QR-koder för att förenkla datainmatningen. Skapa QR-koder i Energinet och fäst dem sedan på mätarna för enkel avläsning. Appen innehåller också en larmlista för att hantera varningar och få tillgång till grundläggande rapporter för snabb inblick.

Datatillförlitlighet

Omfattande syn på mätdatans tillförlitlighet

Tillförlitlig data är grunden för välgrundade beslut och Energinet använder sig av en heltäckande metod för att säkerställa tillförlitliga mätdata. Funktioner som automatiska larm för felaktiga inkrementella datavärden, detektering av mätarbyten och återställning av räknare tas med i beräkningen.

Upptäck och hantera luckor i data

Vårt system upptäcker och signalerar fel relaterade till mätdatafrekvens och saknad data. Mätare som tar emot inkrementell rådata kan konfigureras att ignorera nollvärden, och på så sätt eliminera behovet av att filtrera bort dem manuellt – vilket gör att användaren kan anpassa hanteringen av luckor i datan, vilket säkerställer att datan är fullständig.

Implementera anpassade logiska uttryck

Uteslut eller hantera andra extremvärden och få kontroll över din datakvalitet. Energinet kan generera larm om minimi- och maximivärden överskrids eller om data saknas. Larmen skickas till angivna mottagare, visas på larmsidorna i systemet, i Energinet GO-appen och skickas via e-post.