SÖE Konsult rekommenderar bara det som ger mest nytta

Att se till att fastighetsägare och industrier får den bästa möjliga digitala infrastrukturen är inte så lätt. Det finns många system på marknaden och svårt att sålla fram det som gör mest nytta. SÖE Konsult står på kundens sida och hjälper till att kravställa och hitta rätt – och rekommenderar bara det de själva testat och verifierar.

publicerad

uppdaterad

Johan Geiborg, founder of SÖE Konsult, working on a customers digital infrastructure in Web Port.
Photo: Soe Konsult AB

Att få till mjukvara som är kompatibel, ger rådighet och sätter moderna gränssnitt för att systemägaren ska kunna ta strategiska affärsbeslut är inte alltid lätt. Det är där SÖE Konsult kommer in, man guidar fastighetsägare och industrin till automationslösningar som ska få verksamheterna att nå sina ekonomiska och klimatmässiga mål.

SÖE Konsult AB

SÖE Konsult grundades 2019 och har som mål att förse marknaden med automationslösningar både inom fastighet och industri. Med lång erfarenhet hjälper de sina kunder med allt från mjukvaruutveckling till teknisk projektledning av automationssystem.

– Vi hjälper fastighetsägare och industrier med att kravställa digital infrastruktur. Där OT lösningarna (Operational technology) hänger ihop med företagets IT-system. Vi ser till att det finns en röd tråd mellan sensor och dataplattform, berättar Johan Geiborg, grundare av SÖE Konsult.

Han ser att många kunder har svårt att få en lösning presenterad på ett informativt sätt av entreprenörer idag. Där försöker SÖE Konsult agera som en oberoende part som utvärderar olika mjukvara och applikationer som inte har några preferenser av system de rekommenderar i slutänden.

Vi tar alltid systemägarens parti och företräder den som ska nyttja systemet. Vi rekommenderar de system som vi anser passar bäst i olika sammanhang och vi testar själva och verifierat att det är ett bra system, som faktiskt skapar mest nytta.

Johan GeiborgGrundare av SÖE Konsult

Säkerställer den bästa digitala infrastrukturen för kunderna

Johan berättar att de har en tät dialog med fastighetsägaren under hela processen. Från underlagsförfrågan om vad systemet ska uträtta och hur saker ska visualiseras, till kravställan i upphandling, implementering och ända fram till besiktnings- och kontrollskedet där man ser till att de tankar man hade innan också utförs och stämmer överens med slutresultatet.

Under resans gång testar man sakerna och ser till att det är den bästa lösningen. Man kan sätta upp API:er för gränssnitten som skapar en röd tråd i kedjan av tillförlitlig data. De som arbetar på SÖE Konsult har själva bakgrund inom IT-världen som mjukvaruutvecklare och programmerare eller har jobbat med utveckling inom fastighets- och industriautomation.

– Vi verifierar att det är den bästa lösningen och kravställer inte genom att bara tro någonting, säger Johan och berättar att största anledningen till att kunder anlitar SÖE Konsult är för att man skapar kontroll genom hela processen och verifierar den data som systemen genererar.

Kunderna består av flera större fastighetsbolag som Vasakronan, Örebrobostäder (ÖBO), Helsingborgshem, Rikshem, Uppsalahem och Higab. Bland annat är SÖE inblandade i ÖBO:s spännande energidelningsprojekt i Örebrostadsdelen Tamarinden. Där har de kravställt hur en informationsplattform ska utformas som kan visualisera områdets energiflöden på ett systemoberoende sätt.

Digitalisering måste vara en långsiktig plan

Det finns många goda digitala initiativ och det görs piloter, men det är färre som lyckas upprätthålla ambitionerna över tid. Ofta är projekt personberoende och initiativ faller om personen slutar.

– Nyckel till en framgångsrik digital resa är att styrelse och ledningsgrupp anslår en plan för hela bolaget, oberoende av vilka som är anställda på företaget. Den ska omfatta hela bolaget så att alla förstår varför man digitaliserar och de unika projektbesluten som fattas ska vara i enlighet med de mål och ambitioner man har som bolag.

Bland de företag som satsar helhjärtat har flera av dem kommit en bra bit på sin digitala resa och det ”heta” nu, enligt Johan, är att ta tillvara på all data som kommer från systemen och skapa ännu mer systemnytta med hjälp av AI.

Genom att få ett flöde av data från fastigheten eller industrin in i en IT-miljö vill man utnyttja AI:s analysförmåga så att beslut kan fattas med hjälp av machine learning och självlärande algoritmer. På så sätt optimerar man det aktuella fastighetssystemet eller maskinen med hjälp av dess egen och omvärldens data.

Viktigt att lösningar inom fastighetsautomation är skalbara och flexibla

Tidigare ville många leverantörer och entreprenörer skapa optimeringsfunktioner och system lokalt. Nu handlar det om att göra ”rätt” optimering lokalt för att skapa skalbarhet i systemen. Man önskar också större flexibilitet; att få välja vilka AI-leverantörer eller tjänster man vill använda.

– AI-tjänster börjar bli så pass vanliga att man som kund vill kunna byta ut en AI-leverantör mot en annan, baserat på prismodeller, vad som är mest lönsamt och vilken styrning som fungerar bäst just för dem. Därför är det väldigt viktigt för bolagen att den digitala infrastrukturen är skalbar.

Som en opartisk konsult samarbetar SÖE med oss, vilket innebär att de utvärderar, analyserar och rekommenderar våra lösningar, inklusive Web Port och Energinet, när det passar och är mest meningsfullt för kunden.

I dagsläget har Kionas system en väldigt bra balans mellan vad de gör själva, kontra vad de möjliggör för entreprenörer och konsulter att göra på egen hand. Som aktör kan du jobba väldigt oberoende i deras applikationer. Det skapar få inlåsningseffekter.

Johan Geiborg

Han tycker också att Kionas plattformar gör nytta i form av god visualisering; som kund kan du fatta kloka beslut baserade på tydliga analyser. Web Port har SÖE arbetat med en längre tid och där uppskattar man möjligheten till gränsdragningar och kommunikationsmöjligheter med andra system, för att skapa effektiva och funktionella digitala infrastrukturer hos kunderna. Energinet är en nyare applikation för SÖE och förhoppningen är att den ska visa energiuppföljningen tydligt, visualiserad på samma konkreta sätt som Web Port gör. 

Fick Johan Geiborg önska sig något så är det att branschen skulle ha någon form av branschstandard för data. Han förstår att det inte är en lätt fråga, vem ska ta ansvar och driva saken och vem ska ta kostnaderna?

– Det blir ingen standard förrän en storskalighet uppnås. Kiona är en sådan aktör som ligger centralt med sina system, vilket möjliggör konvertering till en branschstandard. Skulle Kiona ta detta initiativ skulle det göra stor nytta för fastighetsägare och industrier. Dessutom tror jag att det skulle skapa ännu fler incitament till att köpa deras produkter.