Sollentunahem lyfter energiförvaltningen och integrerar Energinet

Sollentunahem AB, en betydande aktör inom Sveriges allmännyttiga bostadssektor, nöjer sig inte med att uppfylla energieffektivitetsmålen utan sätter ribban högre.
  • Filip Lagerlöf

    Marketing

  • Martin Eksberg

    Head of Business, Sweden

publicerad

uppdaterad

Foto: www.sollentunahem.se
Foto: www.sollentunahem.se

Med en anmärkningsvärd meritlista, inklusive att vinna Svenska Allmännyttans pris för "Bästa klimatinitiativ" 2020, har företaget nu ställt in siktet på en 40-procentig minskning av energianvändningen till 2030. Detta ambitiösa mål understryker företagets engagemang för hållbarhet samtidigt som man håller ett vakande öga på det finansiella resultatet.

Från en produkt till en plattform

En viktig faktor som bidragit till Sollentunahems framgång har varit dess proaktiva inställning till energieffektivisering. Genom att utnyttja digitala lösningar som Edge, vår plattform för teknisk fastighetsförvaltning och energioptimering med AI, samt anamma innovativ teknik, har företaget kunnat optimera energianvändningen i sin portfölj av byggnader. Nu har man även valt att satsa på ytterligare en plattform; Energinet.

Energinet är vår EMS-plattform för energi- och hållbarhetsuppföljning i vilket Sollentunahem nyligen valde att koppla upp hela beståndet till. Totalt omfattas 63 fastigheter och dess ca 460 st el-, vatten- och fjärrvärmemätare i projektet. All historiska data från samtliga fastigheter, två år bakåt i tiden, hämtades från det lokala energibolaget Sollentuna Energi & Miljö (SEOM) och importerades till Energinet.

Filip Egeborg, Drifttekniker på Sollentunahem, lyfter fram de digitala verktygens positiva inverkan på deras verksamhet. Han konstaterar dels att uppkoppling av fastigheter och AI-optimering av värmeanvändningen har gett både värdefulla insikter i hur fastigheterna beter sig vid olika tidpunkter, och under varierande värmeförhållanden, samt insikten att ta itu med lågt hängande frukter, som att optimera ventilationsaggregat.

Edge förbättrar inte bara den operativa effektiviteten, utan fungerar även som ett viktigt verktyg för framtida projekt och beslutsprocesser. Energinet blir en ny pusselbit till vår plattform som samlar upp all data för visualisering, benchmarking och rapportering. Allt är sömlöst integrerat och sammankopplat under ett och samma användarkonto vilket är väldigt smidigt.

Filip EgeborgDrifttekniker på Sollentunahem

Single-Sign-On funktionaliteten underlättar för mig som användare att enkelt kunna hoppa mellan Edge och Energinet med samma inloggning. Jag kan exempelvis enkelt analysera en fastighet från inomhuskomfort i Edge, till benchmarking med andra fastigheter till att få en färdig energirapport i Energinet. Det finns klara fördelar med att gå från enstaka produkter till att nyttja flera produkter i en väl fungerade plattform.

Filip betonar även vikten av integrerade system för att stödja organisationens effektivitet. Med Edge redan installerat i sina fastigheter strävar Sollentunahem efter enhetlighet i sina fastighetssystem.

 – När vi fördjupar oss i digitala verktyg upptäcker vi inte bara driftseffektivitet, utan också en generell nöjdhet i gruppen med att man har tillgång till moderna system som underlättar vårt arbete. Att möjliggöra fjärravläsning av inomhustemperaturer och ge hyresgästerna möjlighet att övervaka sin inomhuskomfort minskar inte bara vår operativa belastning, utan främjar också en kultur av välgrundat beslutsfattande och samarbete, avslutar han.

Enkel dataimport av mätvärden från alla system

Marcus Sundberg är Product Manager för Energinet och har arbetat med implementeringen av projektet hos Sollentunahem kommenterar:

Energinet är precis som våra övriga plattformar en öppen, flexibel och oberoende plattform vilket gör att vi stödjer integration till andra plattformar oavsett leverantör som står bakom. Detta gör att vi enkelt kan tillgodose önskemål från kunder och partners kring sammankoppling av plattformar och delning av data baserat på de system eller plattformar som man vill använda i sin organisation.

Marcus SundbergProduct Manager, Kiona

– Detta synsätt tillsammans med den kraftfulla funktionaliteten i Energinet med enkel dataimport av mätvärden från alla system som stöder öppen dataöverföring, möjlighet att spåra trender, sätta upp riktmärken för prestanda och anpassa energistrategierna därefter, gör att vi ser en stor efterfrågan både från partners och slutkunder kring Energinet, säger Marcus.

Med Energinet kan du visualisera och analysera allt som går att mäta ner på minsta beståndsdel.

– Ska man ta ett lite roligare exempel så kan man med Energinet i princip mäta och visualisera mängden CO2 som går åt för att baka en kanelbulle i ett bageri – om du vill. Men du väljer själv som användare vilken nivå som är rätt för dig. Där hjälper vi till med onboarding, olika vägval och nivåer i implementeringen samt, uppkoppling av alla olika typer av mätare beroende på vad man har för målsättningar eller intresseområden, säger Marcus.
 
– I fallet med Sollentunahem så har implementeringen gått riktigt bra, inte minst på grund av det stora intresset och engagemanget från Filip och kollegorna och även samarbetet med Sollentuna Energi & Miljö som genomgående var väldigt behjälpliga och tillmötesgående i att leverera all data, avslutar Marcus.

Var proaktiv – var som helst, när som helst.