Ökad kundnöjdhet och sänkt energibehov i fokus på Väsbyhem

Fastigheters värde, digitalisering och energipriser. Fastighetsbranschen befinner sig i snabb förändring. I svensk media är fokus ofta på de som nyss påbörjat sin digitaliseringsresa eller de som presenterar resultatet av en enskild satsning. Därför tänkte vi lyfta ett bra exempel där man befinner sig mitt i en resa med väldigt tydliga mål. I Upplands Väsby norr om Stockholm arbetar Magnus Byberg och hans kollegor för lägre energibehov och högre kundnöjdhet.
  • Martin Eksberg

    Head of Business, Sweden

  • Viktor Vitell

    CMO

publicerad

uppdaterad

Magnus Byberg, Fastighetsingenjör Väsbyhem Foto: Väsbyhem
Magnus Byberg, Fastighetsingenjör Väsbyhem Foto: Väsbyhem

Väsbyhem har högt satta mål för energibesparing och arbetar för att ha Sveriges nöjdaste kunder, samtidigt som de redan har gjort en rad åtgärder genom åren. 

Vad var det som gjorde att ni tog ett beslut att investera i digitalisering?

Väsbyhem har högt satta mål för energibesparing och arbetar för att ha Sveriges nöjdaste kunder, samtidigt som de redan har gjort en rad åtgärder genom åren. 

Väsbyhem har kanske lite tuffare krav på sig än andra kommunala bolag. Tillsammans med Väsby kommun har vi en klimat- och energistrategi som är väldigt ambitiös, med mål om en energiprestanda på 100kWh/m2 till 2030. Vi har gjort stora investeringar och alla traditionella åtgärder för att bli mer energieffektiva genom åren och sett bra resultat från de initiativen.

Kundnöjdhet hos hyresgästerna mäts genom Aktivbo och i februari vann Väsbyhem Kundkristallens pris 2022 för ”Största lyft Serviceindex” för bolag med 4 000 – 10 999 lägenheter vilket vi är väldigt stolta över, och vi siktar på att vinna högsta Serviceindex.

För att nå målen så behövde vi ha något som tar oss vidare, och vi behövde tänka lite nytt. Väsbyhem kände till Kiona sedan en lång tid, och med HBV-avtal kunde vi snabbt komma upp på banan samtidigt som vi kände en trygghet i vårt beslut. Vi ville inte koppla upp fastighet för fastighet, utan var redo att koppla upp hela beståndet över tid, då initiativet att digitalisera ligger helt i linje med hur vi vill nå våra mål.

Vad är fördelarna för hyresgästerna?

Nu ser vi hur fastigheten beter sig och vilka lägenheter som är varma eller kalla. Vi får en mycket tydligare bild av vårt bestånd. Det är självklart en utmaning, med en bra medeltemperatur men där några lägenheter är kalla. Är det hyresgästens önskan, påverkan eller behöver vi justera något? Detta hjälper digitalisering oss att se, och samtidigt frigör det tid för oss på driftenheten. Samtidigt som AI-optimeringen hela tiden jobbar i bakgrunden optimal styrning 24/7.

Man slipper ”trimma kurvorna” och kan fokusera på fastigheten som helhet. Vi kan följa upp våra egna insatser och se bakåt vilken effekt det gav. Det blir helt enkelt mer tid till kundfokus, där det tidigare varit mer ett teknikfokus. Vi kan också kvalitetssäkra och snabbt följa upp och verifiera resultaten av våra åtgärder.

Att digitalisera innebär också att man förändrar arbetssätt, hur har driftenheten tagit till sig de nya verktygen?

Man vänjer sig ganska fort vid enkelheten i att arbeta med digitala system som hela tiden stöttar oss med insikter och möjligheten att vara proaktiva. Det är dessutom väldigt lätt att jämföra en fastighet som har AI-styrning kontra en fastighet som inte styrs proaktivt. Vi får genom det ett kvitto på att lösningen fungerar eftersom vi kan jämföra fastigheter med och utan den nya tekniken.

Till sist, vad säger kollegorna i andra kommunala bolag om digitalisering?

Det finns en väldigt kollegial stämning inom Sveriges allmännytta. Vi besökte bland andra Sollentunahem, som vann ”De bästa Klimatinitiativen 2020”. De visade hur de arbetar med digitala verktyg och där fick vi en bra referens och bättre förståelse. Vi har under åren haft många samarbeten med dem och delar mycket kunskap och erfarenheter.

Läs mer om Väsbyhems satsning