StudierendenWERK BERLIN

Transparent uppvärmning och prisvärda bostäder

StudierendenWERK Berlin installerade Kionas energioptimeringsystem Edge i sina fastigheter tillsammans med sensorer för att övervaka värmesystemets flöde och returtemperatur.

StudierendenWERK är en statlig, ideell organisation för studenter i Tyskland. StudierendenWERK Berlin är en studentkår med ansvar för 20 högskolor och universitet samt sjukhuset Charité i Berlin , och har hand om runt 170 000 studenter.

Organisationen ansvarar för att främja sociala, ekonomiska och kulturella intressen för alla studenter i Berlin. Det innefattar prisvärda bostäder.

Edge visar kontinuerligt temperaturprofiler för varje värmesystem och mängden energi som används i byggnaderna. I Edge får man sedan en visualisering av alla data. Kionas energiexpert analyserar kontinuerligt den insamlade informationen för att se till att värmesystemet fungerar på bästa möjliga sätt.

Jämfört med traditionella arbetsrutiner, som kräver att tekniker gör regelbundna okulärbesiktningar av värmeutrustningen, skapar denna metod en kedja för rapportering i nästintill realtid om eventuella variationer i värmesystemet.

Energioptimeringsystemet Edge använder automatiskt väderprognoser för alla anslutna byggnader. Detta har resulterat i en årlig energibesparing på runt 11,8 % – viktiga siffror för att kunna fortsätta erbjuda prisvärda studentbostäder i framtiden.

Vill du veta mer om detta kundcase?

Minskade CO₂-utsläpp:

41 500 kg

uppskattningsvis (1 år)

Energibesparing:

11,8 %

per år

kontakter

Kontakta vårt säljteam och ta reda på vilken lösning som passar just ditt projekt.