Edge AI

Självlärande energioptimering genom API

Edge

Edge AI

Alla projekt har olika behov och mål. Välj en plan som passar din verksamhet.

Edge AI

Edge AI är vår självlärande programvarutjänst (SaaS) som kopplas till dina befintliga fastighetssystem genom API-integrering.

  • Nå dina energimål med AI-styrning av byggnader
  • Anslut till din befintliga SCADA-lösning – ingen ytterligare hårdvara behövs

Den sömlösa integreringen mellan Web Port och Edge AI kan koppla samman dina olika system. Det gör att du kan skapa en plattform för värmeövervakning, analys och optimering som är unik för dina behov.

Se med egna ögon vad Edge AI kan göra. Boka en demo i dag.

Ingår i Edge AI

API-åtkomst till Edge AI

Anslut vår kraftfulla maskininlärningsalgoritm till dina befintliga system SCADA system för fastighetsförvaltning och upplev en helt ny nivå av energioptimering.

Med Edge AI:

  • Programvarubaserad molntjänst
  • Lätt att ta i drift via standardiserat API
  • Få ut mesta möjliga av befintliga installationer – AI-motorn får ut mer av de investeringar som redan gjorts
  • Bli mer effektiv genom att dela data och interagera med andra leverantörer
  • Hantera och optimera energianvändningen i fastigheterna proaktivt baserat på över 20 miljoner datapunkter varje dag

AI-styrning av byggnader

Edge tillhandahåller en optimal och proaktiv styrstrategi för varje unik byggnad. Implementera energibesparande åtgärder och minska CO2-utsläppen – vilket ökar fastighetens värde, hyresgästernas nöjdhet och bidraget till klimatarbetet.

Proaktiva styrstrategier

Med Edge AI kan du använda proaktiva styrstrategier för värmedistribution i byggnaderna. AI-styrfunktionen utgår från en blandning av data och smarta algoritmer, som:

  • väderdata
  • unika fastighetsegenskaper
  • inomhusklimatet över tid.

Algoritmen har tillgång till fakta om hur tusentals byggnader beter sig under olika omständigheter och genom att den ständigt samlar in mer data från din byggnad är AI:n självlärande. Vi förbättrar och finjusterar optimeringen av den kontinuerligt.

Optimering av inomhusklimat

Edge AI säkerställer ett behagligt och jämnt inomhusklimat med små temperaturvariationer, oavsett byggnadens yttre förhållanden. Det planeras inför alla toppar och dalar som vanligtvis uppstår i en inomhusmiljö när det sker plötsliga förändringar i utetemperaturen.

Du bestämmer vilken inomhustemperatur du vill att Edge ska hålla i din fastighet. Styralgoritmen ser kontinuerligt till att precis rätt mängd värme tillförs. Det innebär att du får den inomhuskomfort du ställt in med lägsta möjliga energiförbrukning. Den inställda temperaturen är individuell och anpassningsbar, så att du kan ställa in olika måltemperaturer för olika byggnader utifrån behoven på plats.

Temperaturreglering

Till exempel ser styralgoritmen till att mer värme tillförs innan utomhustemperaturen plötsligt sjunker, för att säkerställa att dina hyresgäster har ett behagligt inomhusklimat. Soliga dagar tar den tvärtom med den kostnadsfria solenergin i beräkningen för uppvärmningen av din byggnad.

Vi ville lägga till någon slags smart energistyrning i vår portfölj, som en avgörande del i vår framtidsstrategi. Vi anser också att det ligger i tiden med flexibla och öppna system som gör att det går att anpassa en tjänst till kunden och med AI-driven energioptimering. När Kiona presenterade en sådan lösning, som möjliggjordes genom integration med Web Port och våra andra tekniska system – och som även blir både smart och kostnadseffektiv – tyckte vi att det lät intressant. Och sedan gick det fort. Efter det första mötet, referensbesök och tekniska diskussioner känns det positivt att redan vara igång.

Jens RingöFastighetschef, Rosengård Fastighets AB

Se med egna ögon vad Edge AI kan göra. Boka en demo i dag.

Tillägg