API:er i fastigheter gör driften mer effektiv

API:er banar vägen för smartare, automatiserade system för fastighetsförvaltning, med allt från energioptimering till verksamhetseffektivisering. Här berättar vi om hur API:er används – och om hur de gynnar både fastighetsägare och operativa team.
  • Maria Sotberg

    Writer

publicerad

uppdaterad

API in buildings and facilities
Samla in data från en mängd teknisk utrustning med hjälp av API:er. Foto av StockRocket / Getty Images.

Behovet av smart fastighetsförvaltning har aldrig varit större. Fastighetsägare och operativa team måste kunna hålla koll på många olika funktioner och system, samtidigt som de strävar efter effektivisering och optimering. Som tur är finns det lösningar som kan göra detta arbete enklare och effektivare. API:er och REST-API:er har blivit viktiga verktyg inom fastighetsförvaltning och energihantering eftersom de ger både fastighetsägare och operatörer stora fördelar.

De gör det möjligt för utvecklare att skapa innovativa lösningar som ger operativa team mer information än någonsin tidigare, vilket förändrar hur fastigheter förvaltas och underhålls.

Men vi tar det från början – vad är API:er och hur kan du dra nytta av dem?

API:er och integreringar

Enkelt sagt är ett API (eller ”Application Programming Interface”) en uppsättning instruktioner, eller snarare en kod, som gör att två uppsättningar data från olika system kan kommunicera med varandra. Detta gör att en app, en webbplats eller ett system kan komma åt data och använda dem på olika sätt.

Exempel på API-integreringar:

Du använder förmodligen API-integreringar regelbundet. Några exempel på detta är när du betalar med PayPal eller Klarna i en onlinebutik, loggar in någonstans med ditt Facebook-konto eller använder Slack integrerat med Google Drive för att komma åt dina filer.

När två system är anslutna via ett API möjliggör det enkel delning av data, som kan användas för att automatisera alla slags processer.

Fördelar med API:er för fastighetsförvaltning och energiuppföljning

API:er har revolutionerat hur system för fastighetsförvaltning kopplas samman och automatiseras. Med hjälp av API:er kan fastighetssystem anslutas till ett nätverk av smarta enheter, vilket gör det möjligt att övervaka och styra hela fastigheten i realtid.

Illustration av teknisk utrustning på anläggning som kan anslutas via API: er.
Bild: Anslut all teknisk utrustning på anläggningen via API:er och använd relevanta data i ditt system för fastighetsförvaltning.

1. Bättre prestanda för tekniska installationer

Genom att till exempel ansluta ditt BMS till ditt energiuppföljningssystem kan du spåra, utvärdera och justera värden efter behov, med data som automatiskt skickas mellan systemen och till den tekniska utrustningen.

Med bättre synlighet och kontroll över byggnadens system kan operativa team också använda dessa data för att identifiera och åtgärda ineffektiva processer. Detta är ett fantastiskt verktyg för att förlänga systemens livslängd.

Kort sagt: bättre prestanda = färre problem och effektivare team.

2. Ökad effektivitet och förbättrad datakvalitet

Dina team har ingen tid att spilla och API:er förenklar en viktig men tidskrävande del av verksamheten. I stället för att värden måste mätas och anges manuellt sker utbytet och insamlingen av data automatiskt. Detta minskar också risken för kostsamma missar och mänskliga fel.

3. Enklare integreringar

Har du någonsin provat en lösning bara för att inse att den inte fungerade som du tänkte dig? API:er kan hjälpa dig att slippa stora och dyra integreringsprojekt, där du antingen måste anpassa systemen till att göra något de inte är utformade för eller bygga något från grunden.

Vad är öppna API:er?

Kiona-fakta:

Vi samlar in alla data i olika system (genom våra öppna API-lösningar) för att ge dig bästa möjliga värde – oavsett vilka funktioner den valda plattformen eller tredjepartslösningen har. Undvik dyra utbyten och integrera olika system oavsett varumärke, leverantör och ålder.

Att ha ett öppet API innebär att all teknisk information är öppen och tillgänglig online. Den stora fördelen är att fler får tillgång till den och det är lättare att undersöka vilka möjligheter som finns.

Öppna API:er är nyckeln till en mer effektiv och sömlös integrering av teknisk utrustning. Detta gör det enklare för kreativa utvecklare som vill gå all-in på att designa, använda och dra nytta av olika system – och på så sätt skapa bättre lösningar på lång sikt. 

Vill du veta mer om öppna, flexibla och oberoende system?